ยอดนิยม

บทความแนะนำ

video

สมาร์ทโฟนที่ดีที่สุด2017 จะซื้อยี่ห้อ หรือรุ่นไหนดี? มาดูการจัดอันดับ

สมาร์ทโฟนที่ดีที่สุด2017 ได้รับความนิยมที่สุด Best smartphones 2017 ครองตลาดการขายอันดับ 1 ยังคงเป็น Samsung Galaxy...
การปลูกผักในกระถาง

การปลูกผักในกระถาง และการเลือกผักที่จะปลูก

การปลูกผักในกระถาง และการเลือกผักที่จะปลูก ข้อดีในการปลูกผักในกระถางมีดังนี้ ประหยัดพื้นที่ในการปลูก สามารถ เคลื่อนย้าย จัดวาง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระถางผักได้ สะดวกต่อการดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถนำผักที่ปลูกในกระถางไปวางตกแต่งในสวนหย่อม หรือจัดเป็นสวนประดับได้ ...

เทคโนโลยี

วาไรตี้

ดูนกชมไม้ ฮัมมิ่งเบิร์ด (hummingbird)

ฮัมมิ่งเบิร์ดพบในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ รวมทั้งหมู่เกาะรอบๆทวีป ฮัมมิ่งเบิร์ดมีถิ่นอาศัยเฉพาะในทวีปอเมริกาเท่านั้น มีจำนวนชนิดพันธุ์ถึง 330 ชนิด มีกำเนิดอยู่ทางใต้ของชายแดนสหรัฐฯและเม็กซิโก โดยมีเพียง 16 ชนิดพันธุ์ที่อาศัยอยู่เหนือเม็กซิโกขึ้นไป   นกฮัมมิ่งเบิร์ดที่มีขนาดเล็กที่สุดมีชื่อว่า Bee Hummingbird อาศัยอยู่ในประเทศคิวบา นกฮัมมิ่งเบิร์ดทุกชนิดมีความสามารถในการดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ในขณะที่ลอยตัวอยู่ในอากาศ มีน้ำหนัก 5-6 กรัม และปีกที่ใช้โบกได้ 80 ครั้งต่อวินาที และหมุนได้ 180 องศา ทำให้มันสามารถลอยนิ่งอยู่ในอากาศและบินถอยกลังก็ยังได้ ขนของนกฮัมมิ่งเบิร์ดจะมีสองสีพื้นฐานคือ...

ชมสวน ดูผีเสื้อหลากหลายพันธุ์

ผีเสื้อผีเสื้อ เป็นแมลงทุกชนิดในอันดับเลพิดอปเทรา (Lepidoptera) มีวงชีวิตเริ่มแรกตั้งแต่ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ กลุ่มผีเสื้อกลางวันและกลุ่มผีเสื้อกลางคืนการจำแนกผีเสื้อแบบแยกสองแฉก (dichotomous classification) เป็นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน (butterfly) และกลุ่มผีเสื้อกลางคืน (moth) เป็นอีกวิธีในการจำแนกผีเสื้อที่นิยมมากนอกเหนือจากแบบอนุกรมวิธานพืช การจำแนกประเภทเป็นกลุ่มทั้งสองดังกล่าวนั้นกระทำได้โดยการสังเกตุลักษณ์จำเพาะของผีเสื้อ วันนี้ก็เก็บภาพผีเสื้อจากสวนสาธารณะมาฝากค่ะ ช่วงหน้าสปริงดอกไม้เปล่งบานผีเสื้อและลูกนกลูกเป็ดน่ารักทั้งนั้น เก็บความสดใสของผีเสื้อมากฝากมีทั้งหมด 3 พันธุ์ พันธุ์นี้สวยมากเลยชอบมากค่ะ Western tiger swallowtail Western tiger swallowtail พันธุ์นี้ชื่อว่า Monarch Monarch ส่วนเจ้าตัวเล็กพันธุ์...

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ฮีตสิบสองมาจากคำ 2 คำ คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคำว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีต สิบสองในหนึ่งปี คองสิบสี่ หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป...

เกษตรกรรม

ปลูกมะลิเก็บดอกขาย สร้างรายได้ 1,000,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งล้านบาทต่อเดือน)

ปลูกมะลิเก็บดอกขาย สร้างรายได้ 1,000,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งล้านบาทต่อเดือน)

ปลูกมะลิเก็บดอกขาย สร้างรายได้ 1,000,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งล้านบาทต่อเดือน) คุณสามารถเริ่มปลูกมะลิในเนื้อที่ยี่สิบไร่ขยายเป็นสี่สิบและหกสิบไร่ในปีที่สามมะลิพันธุ์พันธุ์ราษฎร์บูรณะ หลังต้นพันธุ์ลงดินได้เดือนครึ่งก็มี ดอกออกมาให้เก็บขายได้ ราคาดอกมะลิขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและปริมาณผลผลิต ราคาอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม ถึง 2500 บาท ต่อกิโลกรัม...
ปลูกแตงโมในนาข้าว

ปลูกแตงโมในนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวสร้างรายได้ดี

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการปลูกแตงโมในนา หลังเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โดยคุณ หนุ่มลาวสาวขะแมร์ ระบบน้ำหยดกะต้องมีแหล่งน้ำเนาะครับ การให้น้ำแตงโมแบบสายน้ำหยดเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้งกะบ่ถือว่าเปลืองน้ำ และยังมีผ้าพลาสติกคลุมป้องกันลมป้องกันแสงแดดเข้าถึงช่อยป้องกันการระเหยของน้ำได้ดี บ่อน้ำขนาดหนึ่งส่วนสามไร่ สำหรับแตงโมหกไร่ของสวนแรก หนึ่งเดือนผ่านไปน้ำลดลงประมาณยี่สิบเซ็นติเมตร อีกสามสิบห้ามื้อเพิ่นกะสิทำการ เก็บแตงโมขาย คาดว่าน้ำบ่เบิดบ่ออย่างแน่นอน ถือเป็นการปลูกพืชใช้น้ำหน่อยตามคำเชิญชวนของผู้ใหญ่ลีหรือทางการ