ลำเรื่องต่อกลอนคณะเสียงอีสาน คาดทุกข์บ่ฮ่อนมี

ฟังลำเรื่องต่อกลอนคณะเสียงอีสาน คาดทุกข์บ่ฮ่อนมี

ชุมชนบ้านมหา

รวมสาระความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา วิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว อาหารอีสาน

https://www.youtube.com/watch?v=IB8318T-OdU
:,1-
Author: ครูโนช
Posted: February 18, 2015, 11:49 pm