ลำเรื่องต่อกลอนคณะเสียงอีสาน คาดทุกข์บ่ฮ่อนมี

ฟังลำเรื่องต่อกลอนคณะเสียงอีสาน คาดทุกข์บ่ฮ่อนมี

ชุมชนบ้านมหา

รวมสาระความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา วิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว อาหารอีสาน

http://www.swfcabin.com/swf-files/1414101905.swf
ข้ามากับหำ(เฉลิมพล) – สัญญา มาลาคำ
Author: คนชายแดน
Posted: October 28, 2014, 12:55 am
Image: http://upic.me/i/ur/100_67641.jpg
http://www.swfcabin.com/swf-files/1397122849.swf
พ่อตาหน้าเงิน – รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย
:,1-:,1-
Author: คนชายแดน
Posted: October 28, 2014, 11:37 pm
Image: http://upic.me/i/e1/100_7939.jpg
http://www.swfcabin.com/swf-files/1414531781.swf
ลืมนาลืมนาง – พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย & เทพธิดา สุดขอบฟ้า
Author: คนชายแดน
Posted: October 27, 2014, 11:38 pm