ขบวนต้นเทียนอุบล

งานแห่เทียนอุบล 2556
งานแห่เทียนอุบล 2556