งานแห่เทียนอุบล 2556

งานแห่เทียนอุบล 2556
กำเนิดงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี