PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : เครื่องเกี่ยวข้าว มือถือ ฝีมือคนไทย
cute
30-07-2012, 17:49
saVynp75ldo

:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-

lungyai1123
30-07-2012, 18:53
เอ๋ามันบ่แมนเครื่องตัดหญ้าติอ้ายเวี่ยวไปๆมาๆกะมุ่นอุ้ยปุ้ท่อนหละเน๊าะ

หนึ่ง
30-07-2012, 19:42
คั่นแนวนี่ ทางบ้านเขากะเอิ้นวามักง่ายล่ะเนาะ

พล พระยาแล
30-07-2012, 22:30
ฮ่า ๆ ๆ มักง่ายพะนะ....เพิ่นเอิ้นว่ารถตัดข้าว

เกี่ยวข้าวหยุ่งบ่ได้ดอกเกี่ยวแนวนี้ มุ่นปานเตะเห็ดคัก ๆ

เหมาะสำหรับข้าวบ่ล้ม และข้าวบ่แก่เกินไปเนาะ

suny
30-07-2012, 22:56
เครื่องตัดหญ้าดัดแปลงมาเป็นเครื่องเกี่ยวข้าวดีอยู่ครับ แต่เหมาะสำหรับเข้าที่บ่ล้มและต้นบ่สูง ถ้าต้นสูงซิเฮ็ดให้เฟืองข้าวหลายแล้วยามเก็บยากนำครับ ทางประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันกันเกี่ยวแบบนี้ละครับ

คนตระการ...
31-07-2012, 07:21
ไวกว่าไช้มือเกี่ยวหลายเติบ บ่อปวดแอวนำ

คนจนผู้ยิ่งใหญ่
31-07-2012, 08:37
เพิ่มเติมนะครับเจ้าเครื่องนี่จริงๆญี่ปุ่นทำมาก่อนแล้ว แต่มีรถตัดข้าวที่คนไทยประดิษฐ์มาใหม่ยี่ห้อ ควายทอง ถ้าจำไม่ผิดเป็นแบบรถไถเดินตาม
NJAXzl41-3w
c9zVgibUMwg