View RSS Feed

ธีระปลัด


เพ็ญนภา สาวหนองกี่ร้องเพลงพงศ์ ทินการ

Rate this Entry

Comments

  1. สัญลักษณ์ของ คนพนมไพร
    ม่วน ม่วนครับอาจารย์ นักร้องยอด สาระเพลงเยี่ยม จากใจจริงครับ ฟังแล้วคึดออดบ้าน คึดออดแต่คราวเป็นเด็กน้อย ขอบคุณหลายที่เอามาให้ฟังนำ