View RSS Feed

khonsurin


รอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

Rate this Entry
รอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

เพลงหวานปนเศร้าของปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
ก็ทำให้คนที่เฝ้ารอใครสักคน....มีความสุขได้นะคะ
กับคนที่เราเฝ้ารอ ใจเรายังเพรียกหาทุกค่ำคืน
การรอคือความเหงาชนิดหนึ่ง

แต่....ก็สุขใจมากทุกครั้งที่ได้เฝ้ารอนะคะ
รอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
Comments