ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > คำผญา สุภาษิต


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
10-02-2008, 02:20 PM   #11 (permalink)
Membership renewed
 
รูปส่วนตัว คนเมืองแปะ
 
อาจารย์ไปไส๋น้อคับ ถ่าอ่านนิทานธรรมยุเด้อคับ :)
 
10-03-2008, 06:43 AM   #12 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ดินสีอรุณ ตอนที่ 12

ต่อจากตอนที่แล้ว

ดินสีอรุณ
นิทานธรรมบท สำนวนอีสาน
ตอนที่ ๑๒


ร้อนถึงภพนาค


สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย

การสั่งสมบุญไว้ เป็นเหตุแห่งความสุข
สั่งสมบาปหากเป็นทุกข์ พระโคดมตรัสอ้าง

ชี้แนวทางให้พงศ์เชื้อ เครือกอพุทธศาสน์
อย่าประมาทฮีบสร้าง กุศลไว้ใส่ตน

บุญข้อต้นให้ค่อยบำเพ็ญทาน
ภาช์จังหันเพลงายแต่งถวายพระคุณเจ้า

ญาติของเฮาผู้เพิ่นเนาว์เมืองพุ้นสิคอยบุญหนุนส่ง
ใจประสงค์หยาดน้ำ อุทิศให้ผู้มุดมรณ์

ให้ซ่อยเหลือผู้เดือดร้อน คนจรวณิพก
คนตกอับอนาถา ให้กรูณาต่อสัตว์เชื้อ
ต่างเป็นเฮือบัดฝายล้น ให้คนจนได้ขึ้นล่อง
เป็นหนองบัดน้ำแล้ง เป็นแหล่งบัดหาบโซน

ทานไว้เถิดแม่โซ้น สิเป็นบ่วงดึงกัน
ถักทอสายสัมพันธ์ แบ่งปันกันไว้
โลกสิสดใสเหลื่อม สังคมสิน่าอยู่
ต่างคนฮู้จักให้ ไทยบ้านสิฮ่มเย็น

บุญที่สองขอให้เว้น ความชั่วกายวาจา
ศีลปาณา.. สุราเม.. บ่ล่วงเกินเภท์ม้าง
บ่ไลวางลืมถิ่ม เบญจศีลให้เพียรพร่ำ
เบญจธรรมนำพร้อม รักษาไว้อยู่เสมอ

มีศีลแล้วบ่เก้อ บัดเข้าฮ่วมสมาคม
คนนิยมสรรเสริญ เดชศีลสิซูค้ำ

ผู้ได๋ทำผู้นั้นได้ ศีลมัย ให้สร้างก่อ
จั่งว่าหอมเอ้ยหนอ.. สเลเตดวงดอกไม้ หอมได้บ่ท่อศีล
บานแล้วกลับหล่นสิ้นแห้งเฮี๋่ยวตายไป
ศีลนั้นหอมฮุ่งไกล ฮอดเมืองสวรรค์พุ้น

สร้างสมบุญฮักษาศีลเอาไว้
ขอเชิญศรัทธาไทย โยมญาติทุกเขตถิ่น
สมาทานรับศีล กายวาจาให้เรียบร้อยผญาน้อยกล่าวแถลง

บุญที่สามเว้าให้ฟังอย่างแจ้งๆ ได้แก่ภาวนา
หาเวลาบำเพ็ญธรรม กิจประจำให้คงยั้ง

หวังว่าสาธุชนเจ้า สิใจเอาตั้งต่อ
สรุปความก่อนโยมพ่อ การสิก่อบุญสร้าง เพิ่นจาอ้างออกเป็นสาม

ข้อที่หนึ่ง บริจาคหยาดน้ำ เอิ้นว่า ทานมัย
ข้อสองใจศรัทธาธรรม พร่ำเพียรศีลพร้อม

ยอมรักษาไว้ได้ เอิ้นว่า ศีลมัย บุญนี้ให้แลหล่ำ
ข้อสาม ภาวนามัย นำ บำเพ็ญธรรมให้ฮู้แจ้ง แสดงเว้าเล่าคดี

การฟังเทศน์มื้อนี้ให้ถือว่า ภาวนา
เสริมปัญญาให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนแนวความรู้

บรมครูเพิ่นสอนไว้ ขอให้ศรัทธาไทย ระลึกบ้างแล้วสร้างก่อ
ทำบุญเถิดโยมพ่อ ทั้งโยมแม่พี่น้อง ศรัทธาเจ้าคู่สู่คน ฯ

บัดนี้จับซอกค้น ด้นเรื่องนิทานธรรม
เว้าบ่อนบุญกรรมบา สิเบ่งบานตระการฟ้า

ตอนนั้นนาคาเจ้า ผู้เนาว์นอนในน้ำใหญ่
ยินเสียงไผกูกฮ้อง คือฮนฮ้อนผ่อนเสียง

นาคได้ฟังแล้วฮู้เกลี้ยง ว่าบาบ่าวลาวทำบุญ
ยกมือทูลใส่เศียร แล้วจึงเพียรวอนต้าน
บำเพ็ญทานข้าวปั้นก้อน
มาเป็นตาออนซอน ปูปลาป้อนตอดกินเหงื่อ

บานี้มาซ่อยเหลือ เลี้ยงหมู่หอยปลากุ้ง ประสงค์แท้สิ่งใด๋
หรือว่าลาวนี้ทุกข์ไฮ้ ได้เดินป่าดงจร
เกิดสังหรณ์ในใจ คิดอยากไปไขต้าน

บุญสมภารลาวกะพอมีไว้ ไปแสดงน้ำใจกับลาวบ้างจักเทือ
นาคเจ้าดีใจเหลือ สิได้โมทนาน้อม กุศลพร้อมรับเอา

นาคกะเลยล่วงเข้า ได้จัดแจงแปลงกาย
เป็นผู้ชายโทรมทรุด แก่ชราอิดล้า

จากนาคา ผู้คนลือว่าเป็นฮ้าย
กินทั้งญิงทั้งชายผู้กรายย่างเข้าเขตที่
พอได้เห็นบารมี ของบ่าวบาผู้ทุกข์ไฮ้ นาโคฮ้ายกะบ่สูญ

บ่พอคราวนาคผุดขึ้นน้ำบุ้น ได้ต้านต่อพาที
อยู่บุรีแดนได๋จึงเที่ยวไพรมาพี้

มีประสงค์หยังแหล่ว อยู่แถวหนองคุ้มข่วง
เจ้าของหวงแท้ๆ บัวแบ้ดอกเบ่งบาน

บาได้ฟังแล้วจาต้าน เว้าต่อชายชรา
บ่ฮู้นาคาแปลง จึงชี้แจงขานเรื่อง

“พระยาเมืองเพิ่นใช้ข้า
ให้ล่วงถึงชลธา มาวังน้ำเขตถิ่น
เพิ่นอยากได้ปั้นดิน สีอรุณแจ่มแจ้ง ทั้งบัวแบ้งเบ่งบาน
เพื่อสนองพระคุณท่าน จึงได้เที่ยวทางมา"

แล้วคุณตาเป็นไผหนอ จึงอยู่หนองวังน้ำ
กินจักคำแล้วบ่ข้าว อยู่คนเดียวบ่เหงา คิดฮอดลูกแน่บ่พ่อ
บ่มีหยังจักแนวหนอ ผมมีแต่ข้าวปั้น สิปั้นให้สู่กิน”

นาคได้ฟังแล้วฮู้สิ้น ว่าบาบ่าวทรงธรรม
โมทนานำเด้อหลาน ที่คิดทานข้าวเหนียวก้อน

นาคออนซอน จิตใจงามของท้าว
บอกให้แจ้งให้ขาว ว่าเรานี้เป็นนาคใหญ่
อาศัยอยู่ใต้พื้นวังน้ำแม่นที

มาพ้อกันมื้อนี้ ประสงค์สิ่งสรรพ์ใด๋
ให้เจ้าไขความจริง เรื่องราวมาจงแจ้ง

ให้เจ้าแปลงคำเว้า งามๆ ฟังม่วนๆ
หากข้าเห็นสมควร ของทั้งมวลสิมอบให้
ตนเจ้าให้ว่ามา นั่นละน่า พ่อคุณเอ้ย ฯ


โปรดติดตามตอนต่อไป

เผยแผ่ครั้งแรกที่นี่
ศรีเวฬุคามมุนี
sriwaylukammunee@hotmail.com
๓ ต.ค ๒๕๕๑
 
10-03-2008, 04:31 PM   #13 (permalink)
Membership renewed
นี้ละเนาะเพิ่นว่าคนที่ทำความดี ความดีนั้นกะสิกลับคืนมาหา:g:g:g
 
10-03-2008, 05:19 PM   #14 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนเมืองแปะ
นี้ละเนาะเพิ่นว่าคนที่ทำความดี ความดีนั้นกะสิกลับคืนมาหา:g:g:g


แม่นแล้วละท่าน คนเมืองแปะ
เพิ่นว่า ทำบุญแล้ว สินำสุขมาให้
 
10-03-2008, 11:35 PM   #15 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ตื่มสมภารข่าน้อย

มักคัก แห่งเคี่ยวเข้า แฮ่งม่วนไปหน้า มนต์ข่าน้อยมนต์ต่อตื่มสมภารข่าน้อย ขอตื่มสมภารเด้อข้าน้อย จากใจอีหลีเด้อท่านเด้อ
 
10-04-2008, 01:59 PM   #16 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
ทุกข์อยู่ในภาคพื้นหนแห่งปฐพี
บ่ห่อนมีหยังทุกข์ปานถืกคนเขาแกล้ง
มันสังทุกข์แฮงแท้บ่มีแนวทุกข์ส่ำ...ท่านศรีเอ๊ย...
บาดแฮ่งทุกข์แฮ่งซ้ำเวรกรรมแท้..ทุกข์เอ๋ย...

แม่นความเว้าพิณอิสระอี่หลีหละคับ นอนบ่หลับดอก หวาดระแวงแต่เขาสิมากลั่นแกล้ง
ตอนนี้กะตั้งตารอตอนต่อไปคับ ขอบพระคุณอาจารย์ศรีเวฬุคามฯหลายๆคับ
 
10-11-2008, 09:01 PM   #17 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ดินสีอรุณ ตอน 13

ต่อจากตอนที่แล้ว

ดินสีอรุณ
นิทานธรรมบท สำนวนอีสาน
ตอนที่ ๑๓


ฝากกลอนเขิน เตินคำขาน


ตอนนั้น บาบ่าวเตรียมตัวตั้ง ได้เริ่มจ่ายพาที
ผญาดีเปิดเขย เอ่ยวจีจาเว้า

โอ้ว่าเงาเอ้ยเงา เจ้าผู้งองอดเงี้ยว
งูเขียวคาบกระต่าย ตายกูตายบัดนี้ คำเว้าสิฆ่าตน

ข้านี้เซาะซอกค้น หาหมู่ปทุมทอง
มาถึงหนองบัวบาน ให้สงสารความเว้า

มาขอเอาบัวแบ้ บัวบานก้านก่อง
ข้าแต่ผู้เฝ้าหนอง โปรดกรูณาข้าบ้าง
ช่อยลูกซ้างรอดหว่างภัย

ตอนนั้นชายผู้ทุกข์ไฮ้ (ได้เอื้อนเอ่ยกลอนเขิน)
ได้เอื้อนเอ่ยกลอนขาน
เป็นโคลงสารเสนอขอ คักละน้อตอนนี้

ลูกกวีบ่ขายหน้าบ่ให้เสียเวลา บาเลยตั้งกลอนก่าย
เว้าให้ถืกลิงลาย บายคัมภีร์หนังสือก้อม ขึ้นมาน้อมอ่านแถลง.. ว่า :-

บาบ่าวท้าว บาบ่าวบาคาน
บาบาคาน บ่าวบาคานท้าว ฯ

บาคานท้าว ไขคำขานส่ง
ตรงต่อน้ำ วังกว้างป่าบัว ฯ

บาบ่าวท้าว ขานเอ่ยพาที
ตีกลอนขอ ยื่นยอแถมย้อง ฯ

สองแขนเบื้อง วันทาตรงต่อ
ขอแบ่งบ้าง บัวแบ้เบ่งบาน ฯ

ขอแน่ถ้อน ขอหมู่บัวหลวง
พวงบัวขาว ดั่งจาวหมากพร้าว ฯ

ยาวก่องก้าน โอนอ่วยนวยนาย
สายโกมล หมู่มวลบัวโป้ง ฯ

อันว่า พงษ์พ่อเจ้า นาคใหญ่ในโขง
จงกรูณา บ่าวบาดวงหน้า ฯ

บาคานท้าว บาคานบาบ่าว
บาบ่าวท้าว บาท้าวบ่าวบา ฯ


ข้าแต่นาคาเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์เหลือหลาย
ให้โผดผายคนจร ผู้อ่อนแฮงหิ้วล้า

ครั้นบ่สงสารหน้า ให้สงสารภรรยา ผู้คอยท่าอยู่บ้านเก่า
บ่สงสารแมงเงา ให้สงสารแมงง้วง ผู้เฮฮ้องกล่อมไพร

เหตุว่าราชาไท้ ประสงค์หมู่ดินแดง
ข้าจึงแยงมาหา บ่าวบาจึงมาพ้อ

มาวอนขอวอนเว้า เผยสำเนาต่อเจ้าถิ่น
ว่าอยากขอก้อนดิน สีอรุณอยู่ฝั่งน้ำ ตนเจ้าสิว่าได๋

ตอนนั้นชายผู้ทุกข์ไฮ้ ได้ออกเอ่ยขานขอ
ฮ้องจนคอโพงวับ เหมื่อยวินเซล้ม

น้ำลายขมเพราะกลอนแหล่ เว้าจนเสียงไหลแหล พอปานแบ้ตกหล่ม
นาคลาวเลยชื่นชม มอบดอกบัวให้เหมิดสิ้น มอบดินให้ดั่งขอ

เว้าให้ฟังอย่างย่อๆ เติมต่อพอมันเต็ม
เว้าไปหลายมันเค็ม ขื่นคอหมากขามป้อม

นาคได้ยอมมอบให้ บาเลยกลับเร็วไป คืนบ้านสถานถิ่น
นิทานธรรมเรื่องดินสีอรุณ เว้ากันมาได้จวนจ้อ พอแล้วสิแส่วลง ฯ

บาเว้าแล้ว นาคาถวยส่ง
หักบัวโป้ง ปลงให้ใส่มือ

ถือไว้แล้ว ดินด่อนพอคำ
กำโกมล หมู่มวลบัวแบ้

งามงามแท้ อินทร์เทียนก้ำเกิ่ง
บาเบิ่งแล้ว ปานแก้วหน่วยใส

ฮีบไวฟ้าว ก้มกราบนาคา
วันทานบ ขอบคุณทูลเกล้า

ลาเด้อเจ้า คืนเมือบ้านเก่า
กลับถิ่นเค้า ตนท้าวดุ่งเดิน

ข่วมโคกเญิ้น ดงป่าไพรหนา
ป๋านาคา ไว้วังเวินน้ำ ฯตอนนี้ขอเสนอผสมระหว่างวาทแหล่+โคลงสาร+วชิรปันตี=กลอนเขิน

เผยแผ่ครั้งแรกที่นี่
ศรีเวฬุคามมุนี
sriwaylukammunee@hotmail.com
๑๑ ต.ค ๒๕๕๑
 
10-12-2008, 11:02 AM   #18 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
จบแล้วติคับท่านอาจารย์ สาธุ...สิรอเรื่องต่อไปคับ ถ้าอาจารย์สิกรุณา ม่วนหลายคับ โคลงกลอนกะลื่นไหล ตอนอ่านผมต้องอ่านออกเสียงไปนำ มันจั่งได้อรรภรสเนาะ ได้ยินเสียงเจ้าของพร้อม สิรอเรื่องต่อไปคับ(t:g:g
 
10-12-2008, 11:45 AM   #19 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ แหลวแดง
จบแล้วติคับท่านอาจารย์ สาธุ...สิรอเรื่องต่อไปคับ ถ้าอาจารย์สิกรุณา ม่วนหลายคับ โคลงกลอนกะลื่นไหล ตอนอ่านผมต้องอ่านออกเสียงไปนำ มันจั่งได้อรรภรสเนาะ ได้ยินเสียงเจ้าของพร้อม สิรอเรื่องต่อไปคับ(t:g:g


ยังบ่จบตั้วอ้าย เหลืออีกตั้งเคิ่งหนึ่ง (ตอนนี้ผู้เขียนกำลังสอบงานเลยช้า)
 
10-12-2008, 06:13 PM   #20 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
ว่าแม่นจบแล้วแหมคับ อิอิ ขอโทษขออภัย เห็นพระเอกได้ของที่ต้องการแล้วสั่นดอก:g:g
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > คำผญา สุภาษิต

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
11, จบเรื่อง, ตอน

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:23 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'