ลิ้งก์ผู้สนับสนุน

สรภัญญ์-สรภัญญะ

 1. สรภัญญ์ ตักบาตรเทโว โดย พระอาจารย์ เสรี
 2. สรภัญอีสาน พระคุณบิดามารดา โดย พระอาจารย์เสรี
 3. สรภัญญ์ "นาคน้อยขอขมาลาบวช"
 4. เสียงสู่ขวัญ "สู่ขวัญนาคน้อย 54"
 5. กลอนออกพรรษา
 6. กลอนศีลห้า (แต่งเองคับ) ฝากแมงสะดิ้ง
 7. เสียงสู่ขวัญผู้เข้าร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ 28 ธ.ค.53
 8. ตั้งนะโม แบบเก่า
 9. กลอนยันทุน แบบเก่าครับ
 10. กลอนยานี แบบเก่า
 11. สรภัญญ์ - นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
 12. ฝากแมงสะดิ้งจักกลอน สรภัญญะ "บุญข้าวสาก"
 13. สรภัญญ์ กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่
 14. เนื้อสรภัญ เรื่อง หวยกินคน ( แต่งเองคับ)
 15. สรภัญญ์ทำวัตร
 16. สรภัญญะพระคุณแม่
 17. ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่สรภัญอิสาน
 18. สรภัญญะ - พระเวสสันดร
 19. บทสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ
 20. สรภัญญะ - บูชาดอกไม้
 21. กลอนสรภัญอิสานบ้านเฮา (ฮู้จักขอบคุณกะดีเด้อข้าน้อย)
 22. หากได้ฟังแล้วจะขนลุก-สรภัญญ์ประกวดเมื่อปี 50 บุญข้าวสาก
 23. สรภัญญ์ภาษาเขมร ..เคยฟังบ่..มหาน้อย จัดให้..ครับ
 24. สรภัญญ์ กลอนอำลา ปิดงานการประกวด
 25. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 18 ระดับประชาชนทั่วไป
 26. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 17 ระดับประชาชนทั่วไป
 27. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 16 ระดับประชาชนทั่วไป
 28. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 15 ระดับประชาชนทั่วไป
 29. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 14 ระดับประชาชนทั่วไป
 30. ขออนุญาตฝากเทปชนะที่ 3 ประกวดสรภัญญ์จากบุรีรัมย์นำแน่
 31. ขออนุญาตฝากเทปชนะที่ 2 ประกวดสรภัญญ์จากบุรีรัมย์นำแน่
 32. ขอฝากเทปชนะที่ 1 ประกวดสรภัญญ์จากบุรีรัมย์นำแน่อ้าย
 33. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 13 ระดับประชาชนทั่วไป
 34. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 12 ระดับประชาชนทั่วไป
 35. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 11 ระดับประชาชนทั่วไป
 36. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 10 ระดับเยาวชน
 37. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 9 ระดับเยาวชน
 38. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 8 ระดับประชาชนทั่วไป
 39. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 7 ระดับเยาวชน
 40. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 6 ระดับเยาชน
 41. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 5 ระดับประชาชนทั่วไป
 42. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 4 ระดับเยาวชน
 43. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 3 ระดับประชาชนทั่วไป
 44. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 2 ระดับเยาวชน
 45. บันทึกเสียงการประกวดสรภัญญะครั้งที่ 22/2551 คณะที่ 1 ระดับเยาวชน
 46. สรภัญญ์ กลอน 80 พรรษามหาราช - คณะคูณเมืองพัฒนา
 47. สรภัญญ์ กลอน สดุดีเมืองอุดร - คณะคูณเมืองพัฒนา
 48. สรภัญญ์หรือสารภัญญะหรือสรภัญญะ
 49. สรภัญญ์ ..สิทธัตถะ
 50. สรภัญญะ ...ประเพณีอีสาน ที่ยังไม่ถูกทอดทิ้ง
 51. สรภัญญ์ กลอนต่อต้านโรคเอดส์
 52. สรภัญญ์วัดป่า
 53. กลอนสารภัญญ์ ถวายพระพรชัย
 54. Mv การประกวดสรภัญญะ ประจำปี 2550
 55. ฟังบทสวดสรภัญญา
 56. การเส็งสรภัญญ์
ลิ้งก์ผู้สนับสนุน

© บ้านมหา.com EZ Archive Ads Plugin for vBulletin Copyright 2006 Computer Help Forum