ลิ้งก์ผู้สนับสนุน

เทศน์แหล่อีสาน

 1. ลีลาวดี ชุดสมบูรณ์CD1
 2. แหล่ตอนมัทรีโศก โดยแมงอันนี่
 3. แหล่่อวยพรแด่พี่น้องบ้านมหา
 4. ลำล่องบุญข้าวประดับดิน โดยแมงอันนี่
 5. แหล่่มัทรีเล่าควมฝันให้พระเวสฟัง
 6. แหล่่ตอนนางมัทรีฝัน โดยแมงอันนี่
 7. แหล่นางมัทรีทำนองลิเก โดยแมงอันนี่
 8. แหล่พร 10 ประการของนางผุสดี โดยแมงอันนี่
 9. แหล่อวยพร..น้องหัดใหม่
 10. เทศน์เเหล่เสียงประยุกต์..เรื่องเศรษฐีขี้ถี
 11. แหล่อีสาน เชิญวิญญาณ
 12. บุญพระเวส อยู่ไต้หวันเด้อครับ
 13. เทศน์เเหล่เสียงประยุกต์ เรื่องผู้ฮักได้กินหนัง ผู้ซังได้กินดูก
 14. แหล่อีสาน มหาอมรเทพ@พระละมุล
 15. สุดยอด นักแหล่เมืองอุบล รุ่นใหม่
 16. แหล่อีสาน อ สมพร
 17. แหล่อีสาน โนนศิลา ขอนแก่น
 18. พระครูสังฆรักษ์อรรถสิทธิ์
 19. บุญแจกข้าว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยพระครูถาวร
 20. เทศน์มหาชาติ วัดภาษีเจริญ วันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 21. เทศน์แหล่ เรื่อง นางนกกระยางขาว
 22. เทศน์แหล่ เรื่อง นางหมาขาว
 23. เทศน์แหล่ เรื่อง ขูลูนางอั้ว
 24. เทศน์แหล่ พระบอก ฟังเทศน์ป๋านฟังตลก ฮ่า
 25. ช่วยแนะนำพระนักเทศน์แหล่หน่อยครับ
 26. แหล่ในเรื่องเตมีใบ้ โดยพระอาจารย์สมพร ฐานธมฺโม
 27. พระนางมัทรีวอนพระเวสขอออกไปอยู่ป่าด้วย
 28. เทศน์เรื่องเงาบาป (บางตอนๆๆ) โดยพระอาจารย์สด กุสลจิตฺโต
 29. แหล่วิญญาณแม่
 30. วิธีเล่นเสียงเศร้าจบกลอน โดยพระอาจารย์มหาพิมพา
 31. พร 10 ข้อที่พระนางผุสดีเพิ่นขอในกัณฑ์ทศพร
 32. แหล่ลา จารย์สำลอง
 33. แวะมาทักทายเพือนๆๆพี่ๆๆน้องๆๆลูกอีสานทุกคนเด้อ
 34. มาใหม่สดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 35. เสียงเทศน์กะพอปานนี้หละ ว่าสิเซาแล้วหละ
 36. รูปนี้ครับ พระอาจารย์สดใส
 37. คิดถึงพระอาจารย์ทองดา วาทะธรรมเสียงทอง
 38. เทศน์แหล่ เวสสันดรชาดก ทานกัณฑ์ มหาพล และกุมาร สามัคคีเสียงธรรม mp.4
 39. เทศน์บุญแจกข้าว
 40. มาฟังแหล่เด้อพี่น้อง เล็กๆๆน้อยๆๆ
 41. กฐิน บ้านขวดน้อยเอง
 42. เทศน์แหล่ เรื่อง"หัวอกลูกใภ้ หัวใจแม่ย่า"
 43. เทศน์แหล่อีสาน"เรื่องบาปแล่นนำกรรมแล่นซ้อน"
 44. เทศน์แหล่เรื่องคนลืมตัว วัวลืมตีน
 45. มาเบิ้งคลิบเทศน์มหาชาติที่บ้านโคกสะอาด พยัคฆภูมิ สารคาม
 46. เทศน์มหาชาติ วัดป่าไม้แดง กาฬสินธุ์ ๒
 47. เทศน์มหาชาติ วัดป่าไม้แดง กาฬสินธุ์
 48. แหล่โสกเรียกน้ำย่อยครับบ
 49. อาจารย์พิมพาครับพี่น้องอัดที่ชุมแพครับ
 50. อยากฟังเทศน์แหล่ใหม่น่าๆครับ
 51. ฟังทางนี้คนที่อยากได้เทศน์แหล่(แจกเป็นธรรมทาน)
 52. แหล่อิสานสมัยเดิม โดยพระครูสังฆรักษ์อรรถสิทธิ์
 53. เสียงเทศน์พระครูสังฆรักษ์อรรถสิทธิ์ อริยเมธี
 54. เสียงเทศน์ตอนเป็นเณร
 55. เชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
 56. คลิปพระมหามนตรีแหล่ในเรื่องเงาบาป(บ้างตอน)
 57. มาดูคลิบพระมหามนตรี แหล่ลาอัพใหม่
 58. มาดูคลิบพระมหามนตรี แหล่ลา
 59. เทศน์แหล่มหาชาติ เวสสันดรชาดก(แหล่ผะเหวด ) กัณฑ์ที่1-13
 60. เชิญฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา
 61. อยากฟังเทศน์แหล่เรื่องบาปบ่มีวันไถ่ครับ
 62. เทศน์แหล่โดยพระอาจารย์มหามนตรี
 63. เทศน์แหล่อีสานเรื่องคาดสิทุกข์บ่ฮอนมี
 64. เทศน์แหล่มหาชาติ ( แหล่ผะเหวด ) กัณฑ์ที่ 11
 65. เทศน์แหล่เรื่องลีลาวดีภาคที่ 1 โดยคณะของอาจารย์มหามนตรี
 66. แนะนำพระนักเทศน์ ติดต่องานเทศน์
 67. กลอนเรียกวิญญาณ
 68. แหล่เรื่องเศรษฐี 3 นิ้ว
 69. เทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 3
 70. เทศน์แหล่เรื่องกินเต่าลืมหมา
 71. เพลงประจำกัณฑ์เทศมหาชาติ
 72. ฟังเทศน์แหล่แบบทางภาคเหนือ
 73. เทศน์แหล่มหาชาติ กัณฑ์ ที่ 2
 74. เทศน์แหล่มหาชาติ 13 กัณฑ์
 75. แหล่แม่เสาวนีย์คำกลอนโศก
 76. เทศน์แหล่มัทรี
 77. แดนอีสานตำนานสู้ หมอลำครับ
 78. MV เทศน์แหล่ 2 นิทานพื้นบ้าน Lay Station
 79. MV เทศน์แหล่ เรื่อง นายพรานคืนศีล
 80. ใผ๋อยากได้กลอนเทศน์แหล่อิสานติดได้หม่องนี้เด้อ ว่างๆสิเอามาลงให้
 81. รับสอนเทศน์แหล่ เทศน์เสียง ขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าครู
 82. อยากได้กลอนเทศน์
 83. ลิงค์เทศแหล่ ส่วนใหญ่ เสียแล้วครับ
 84. ขอลีลาวดีให้มันจบแนคับ
 85. แหล่อีสานเรื่อง สุวรรณสาม ตอนเดียวจบ
 86. แหล่อีสาน เรื่อง เศษของกรรม ตอน 1-4
 87. อยากฟังเทศน์แหล่พระเวสสันดรคณะวาทธรรมเสียงทอง
 88. เทศนาแหล่อีสาน เรื่อง นางพญาหมาขาว คณะ ยุวะเสียงทองธรรม โศกอีหลีครับ ต่อแผ่น 2 ครับ
 89. เทศนาแหล่อีสาน เรื่อง นางพญาหมาขาว คณะ ยุวะเสียงทองธรรม มีเณรน้อยเทศนำครับ
 90. แหล่อีสานบ้านเฮาครับ
 91. เทศน์แหล่ - งานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ วัดไทยในปารีส์ ฝรั่งเศส
 92. เทศน์แหล่อิสาน เรื่อง แรงอธิษฐาน ตอน 1 - 4
 93. เทศน์แหล่อิสาน นายพรานคืนศีล ตอน1 -4
 94. โหลด เทศน์แหล่ ทำนองอีสานพระเวสสันดรชาดก ได้ที่นี่
 95. ลาแล้วครับกลอนนี้
 96. แหล่อวยพรกลอนที่ 4
 97. แหล่อวยพรกลอนที่ 3
 98. ฟังแหล่อวยพรอีสานบ้านเฮาอีกกลอน
 99. ฟังแหล่อวยพรอีสานบ้านเฮา
 100. แหล่พุทธประวัติ ตอน ปรินิพพาน
 101. แหล่พุทธประวัติ ตอน ตรัสรู้
 102. แหล่พุทธประวัติ ตอน ประสูติ
 103. กัณฑ์ที่ 1 - 13 ทศพร เทศน์แหล่ ทำนองอีสาน โดย พระอาจารย์ สุริยา ธัมมวังโส
 104. [ทศชาติชาดก] เรื่อง พระเตมีย์ ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 1
 105. กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี
 106. เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร
 107. เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร
 108. เชิญพี่น้องมาฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวดบ้านเฮา ครับ
ลิ้งก์ผู้สนับสนุน

© บ้านมหา.com EZ Archive Ads Plugin for vBulletin Copyright 2006 Computer Help Forum