ลิ้งก์ผู้สนับสนุน

เสียงธรรม

หน้า : [1] 2

 1. สุดยอด หลวงตามหาบัว
 2. ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
 3. เรื่องเล่าเกี่ยวกับเนื้อคู่ของหลวงปู่
 4. ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ออนไลน์ครับ,หนังสือ,Appsธรรมะ
 5. คมธรรมประจำวัน - ทำไมมนุษย์จึงต้องมีความรัก
 6. แผ่นดินธรรม-ทอง
 7. พระอานนท์ - ณ สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์
 8. พระอานนท์ - ในที่ประชุมสงฆ์ ณ เชตวันมหาวิหาร
 9. รวมพระธรรมเทศนา พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ (MP3)
 10. บทภาวนาก่อนนอน ขณะอาบน้ำ นั่งเล่น เดินเล่น
 11. เสียงสวดบทแผ่เมตตา
 12. มหาสติปัฏฐานสูตร
 13. ปฏิจจสมุปบาท
 14. ฟังเทศหลวงพ่อเสริม
 15. ฟังธรรมมะหลวงพ่อเสริม
 16. ..ฟังเทศน์หลวงพ่อบุญเสริม ณ วัดพิชโสภาราม..
 17. บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล
 18. บทภาวนาเตรียมตัวก่อนตาย
 19. ธรรมกวี ปลงสังขารอย่าประมาท พระมหาชัยณรงค์ ธีรวโร
 20. เสียงอ่านหนังสือ แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 21. การฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน
 22. หนังสือแนวคำสอนสมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต
 23. คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
 24. สวดจุลชัยยะมงคลคาถา : ตัวธรรมอีสาน
 25. ศูนย์ปฏิบัติธรรม ชัยภูมิ
 26. ธรรมฟังสบาย
 27. คมธรรมประจำวัน : ทำงานขั้นเทพ (ท่าน ว.วชิรเมธี)
 28. คมธรรมประจำวัน : อยากเก่งเหมือนคนอื่น (ท่าน ว.วชิรเมธี)
 29. พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต - ทุกคำสอนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
 30. คมธรรมประจำวัน : อ่อนน้อมถ่อมตน (ท่าน ว.วชิรเมธี)
 31. คมธรรมประจำวัน : แอบรักคนมีเจ้าของผิดหรือไม่ (ว.วชิรเมธี)
 32. คมธรรมประจำวัน : คนพูดตรง ขวานผ่าซาก ข้อดี ข้อเสีย (ว.วชิรเมธี)
 33. คมธรรมประจำวัน : การเป็นผู้หญิงที่ดี (ว.วชิรเมธี)
 34. หลวงพ่อบุญเสริม ตอน นโม 3 จบ 1/2
 35. คมธรรมประจำวัน : กิ๊กหรือชู้ พฤติกรรมไหนบาปกว่ากัน (ว.วชิรเมธี)
 36. ฟังเพลงบทสวดสรรเสริญ เจ้าแม่กวนอิม
 37. คู่มือมนุษย์ - พุทธทาสภิกขุ
 38. ท่าน ว.วชิรเมธี ปาฐกถาธรรม ณ วัดไทยธรรมาราม‏ เบลเยียม
 39. ทุกข์แท้แก้ที่ใจ โดย พระอาจารย์โดย พระไพศาล วิสาโล
 40. ๐๒ เวสสันดรปริทัศน์ ๐๒
 41. ๐๑ เวสสันดรปริทัศน์ ๐๑ (อย่างรู้แต่ละกัณฑ์มุ่งสอนอะไร? ควรฟังอย่างยิ่ง)
 42. เรื่อง สังฆทาน โดย หลวงพ่อบุญเสริม วัดสวนกล้วย
 43. ฟังเพลงธรรมะ-05 อาการ 32
 44. ฟังเพลงธรรมะ-เพลงพระคาถาโพธิบาท (เวอร์ชั่นสะเดาะเคราะห์)
 45. ฟังเพลงธรรมะ-03 ไม่รู้ชื่อเพลง เนื้อหาเกี่ยวกับสะเดาะเคราะห์ ม่วนๆ
 46. ดูจิตจากคำสอนหลวงพ่อ
 47. 01 แนวการปฏิบัติธรรม - พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา)
 48. สถานีวิทยุเสียงธรรมออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 49. หลวงตาบุญเสริมครับ ลองฟังเบิ่งครับ
 50. เทศน์หลวงพ่อบุญเสริม ธมมปาโล วัดบ้านสวนกล้วย จ.ศรีสะเกษ
 51. พิธีตัดกรรม
 52. ฟังเรื่องราวชิวิตในโลกที่เราไม่รู้จัก
 53. ธรรมะกับการครองเรือน ตอนที่5 การสละอารมย์ (ตอนจบ)
 54. ธรรมะกับการครองเรือน ตอนที่4 อดทนมีผลมาก
 55. ธรรมะกับการครองเรือน ตอนที่3 เป็นมนุษย์ต้องหยุดเป็น
 56. ธรรมะกับการครองเรือน ตอนที่2 สัจจะ ชนะใจ
 57. ธรรมะกับการครองเรือน ตอนที่1 วิธีเลือกคู่ครอง
 58. ฟังเพลงธรรมะ - ฟ้าสางสว่างใจ
 59. ฟังเพลงธรรมะ "เทศน์กันฑ์สุดท้าย"
 60. ฟังเพลงธรรมะ "มาฆะเดือนเพ็ญ"
 61. ฟังเพลงธรรมะ "อาสาฬหบุชา"
 62. ฟังเพลงธรรมะ "คืนเพ็ญวิสาขะ"
 63. คนโง่สำคัญตนว่าฉลาด
 64. ธรรมบท เรื่องกลิ่นศีล
 65. นิทานธรรมบท เรื่องปัญญาเพียงดังปราสาท
 66. ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์
 67. วันหนึ่งในสวนโมกข์
 68. บทสวดพลจักรกัปปวัตนสูตร (เสียง บทสวดชัยน้อย นะโมเม)
 69. บทสวดพระไภษัขยคุรุไวฑูรยประภาส
 70. เสียงธรรมทางธิเบต
 71. พุทธพยากรณ์โลก ตอนที่ 1 : 5/5
 72. พุทธพยากรณ์โลก ตอนที่ 1 : 4/5
 73. พุทธพยากรณ์โลก ตอนที่ 1 : 3/5
 74. พุทธพยากรณ์โลก ตอนที่ 1 : 2/5
 75. พุทธพยากรณ์โลก ตอนที่ 1 : 1/5
 76. บทสวดขอพรเจ้าแม่กวนอิม
 77. สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
 78. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 79. เจอสิ่งที่ไม่เคยเห็น
 80. กฎแห่งกรรมกับ " ศีล ๕ " - พระธรรมสิงหบุราจารย์ (๒)
 81. กฎแห่งกรรมกับ ศีล ๕ - พระธรรมสิงหบุราจารย์ (๑)
 82. ทานบริสุทธิ์ - หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
 83. รับฟังไม่ได้
 84. ขอโทษนะครับ เว็ปฟังเสียงธรรมที่ผมเข้าประจำ
 85. บทสวดคาถาชินบัญชร แปลไทย
 86. บทสวดไหว้พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี
 87. อัญเชิญเทวดา
 88. the_IDOL_ ท่านว.วชิระเมธี_3/3
 89. the_IDOL_ ท่านว.วชิระเมธี_2/3
 90. the_IDOL_ ท่านว.วชิระเมธี_1/3
 91. ว.วชิรเมธี 2/2
 92. ว.วชิรเมธี 1/2
 93. พระลามะ
 94. มาฟังธรรมะ เฮ ฮา หลวงปู่เสริมเจ้าค่ะวัดป่าบ้านกล้วย
 95. เทศน์หลวงปู่เสริมวัดป่าบ้านกล้วยเจ้าค่ะม่วนคั้กๆๆเด้อเจ้าค่ะ
 96. บทสวดคาถาชินบัญชร
 97. เทศน์เขมร สองธรรมาศน์
 98. เทศนาหลวงพ่อบุญเสริม ที่ ร.พ.กุดชุม ยโสธร ตอนที่ 1
 99. เทศนาหลวงพ่อบุญเสริม ที่ ร.พ.กุดชุม ยโสธร ตอนที่ 2
 100. เทศน์หลวงพ่อเสริม ชุดที่ 8 ตอนที่ 4
 101. เทศน์หลวงพ่อเสริม ชุดที่ 8 ตอนที่ 3
 102. เทศน์หลวงพ่อเสริมชุดที่ 8 ตอนที่ 2
 103. เทศน์หลวงพ่อเสริม ชุดที่ 8 ตอนที่ 1
 104. เทศน์หลวงพ่อเสริมชุดที่ 7 ตอนที่ 4
 105. เทศน์หลวงพ่อเสริมชุดที่ 7 ตอนที่ 3
 106. เทศน์หลวงพ่อเสริมชุดที่ 7 ตอนที่ 2
 107. เทศน์หลวงพ่อเสริมชุดที่ 7 ตอนที่ 1
 108. เทศน์หลวงพ่อเสริม ชุดที่ 6 ตอนที่ 4
 109. เทศน์หลวงพ่อเสริม ชุดที่ 6 ตอนที่ 3
 110. เทศน์หลวงพ่อเสริม ชุดที่ 6 ตอนที่ 2
 111. เทศน์หลวงพ่อเสริมชุดที่ 6 ตอนที่ 1
 112. อ.ไมล์ อัคคธัมโม อนุโมทนา
 113. เพลงวัดที่บ่มีโยม
 114. กรรมลิขิต 1
 115. กรรมลิขิต 2
 116. กรรมลิขิต 3
 117. กรรมลิขิต ตอนเผาแมว
 118. อานิสงค์ของการสร้างพระพุทธรูป
 119. พระพยอม กัลยาโน - ธรรมะแก้วิกฤติ 2
 120. พระพยอม กัลยาโน - ธรรมะแก้วิกฤติ 1
 121. ศาสดาที่โลกไม่ลืม ตัดใหม่
 122. เสียงพิณเสียงธรรม อินทิญาณสอนลูก 2
 123. เสียงพิณเสียงธรรม อินทิญาณสอนลูก
 124. โยมบิดา-มารดาสุบินนิมิตก่อนหลวงตาเกิด
 125. สายหนิ่งสายแนน
 126. แก้ไขใหม่แล้วครับ แจกข้าวบ้านขวาน้อยช้ยภูมิ ธรรมะม่วนๆ
 127. วรรณะแจกข้าวบ้านขวาน้อยช้ยภูมิ ธรรมะม่วนๆ
 128. เสียงธรรมจากป่าใหญ
 129. เสียงธรรมจากป่าใหญ่
 130. พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 7
 131. พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 6
 132. พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 5
 133. พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 4
 134. พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 3
 135. พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 2
 136. พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 1
 137. สาระธรรมควรคิด โดย ว.วชิรเมธี
 138. "คำครู" ตอนที่ ๔ จบ
 139. "คำครู" ตอนที่ ๓
 140. "คำครู" ตอนที่ ๒
 141. "คำครู" ตอนที่ ๑
 142. MV ประวัติวัดภูริทัตตวนาราม
 143. อีก 1 ธรรม ดีๆ หลวงปู่ชา
 144. หลวงปู่ชา ธรรมดีๆ
 145. ธรรม หลวงปู่หล้า
 146. ธรรม หลวงปู่ชา
 147. อิคคิว แข่งความอดทน 3
 148. อิคคิว แข่งความอดทน 2
 149. อิคคิว แข่งความอดทน 1
 150. ผี เปรต เถียงพ่อ แม่
 151. ศีล 5 (ฉบับเยาวชน)
 152. พระพุทธเจ้า 4
 153. พระพุทธเจ้า 3
 154. พระพุทธเจ้า 2
 155. พระพุทธเจ้า 1
 156. อิคคิวตอนนกแก้วกับการทำบุญด้วยเทียนพันเล่ม 3 ตอนจบ
 157. อิคคิวตอนนกแก้วกับการทำบุญด้วยเทียนพันเล่ม 2
 158. อิคคิวตอนนกแก้วกับการทำบุญด้วยเทียนพันเล่ม 1
 159. อิคคิว ตอน คำเทศนากับการแข่งความอดทน 3
 160. อิคคิว ตอน คำเทศนากับการแข่งความอดทน 2
 161. อิคคิว ตอน คำเทศนากับการแข่งความอดทน 1
 162. ชีวิตหลังความตาย โดย ดร. สนอง วรอุไร 2
 163. ชีวิตหลังความตาย โดย ดร. สนอง วรอุไร 1
 164. พระ ว.วชิรเมธี รายการเจาะใจ
 165. หลวงพ่อจรัญเทศนา 23 มิ.ย. 2008 ตอนที่ 2/2
 166. หลวงพ่อจรัญเทศนา 23 มิ.ย. 2008 ตอนที่ 1 /2
 167. ท่าน ว. พูดถึงธรรมะใกล้มือ
 168. เทศนาฮาสุดขีด พระพะยอม กัลยาโณ
 169. เพลงพระคาถาชินบัญชร
 170. Mv วิบากกรรมของผีเปรต ตอนที่ 1
 171. Mv ผีเปรตเถียงพ่อแม่
 172. Mv ประวัติการรับผ้ากฐินและอานิสงส์
 173. Mv ธรรมะสนุกสนาน พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 4/4
 174. Mv ธรรมะสนุกสนาน พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 3/4
 175. Mv ธรรมะสนุกสนาน พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 2/4
 176. Mv ธรรมะสนุกสนาน พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต 1/4
 177. ข้อวัตรปฏิบัติหลวงปู่มั่น หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 178. เพลงธรรมมะ "ผลบุญ ผลกรรม"
 179. เพลงธรรมมะ "แสงแห่งธรรม"
 180. เพลงธรรมมะ "ใส่บาตรรับอรุณ"
 181. เพลงธรรมมะ "ตื่นเถิดทุกท่าน"
 182. บรรยายธรรมโดย อาจารย์พระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร อ.บางบัวทอง
 183. หลวงพ่อเสริมชุดที่ 2 ตอนที่ 4 ฮาแบบอีสานสวนกระแสการเมือง
 184. หลวงพ่อเสริมชุดที่ 2 ตอนที่ 3 ฮาแบบอีสานสวนกระแสการเมือง
 185. หลวงพ่อเสริมชุดที่ 2 ตอนที่ 2 ฮาแบบอีสานสวนกระแสการเมือง
 186. หลวงพ่อเสริมชุดที่ 2 ตอนที่ 1 ฮาแบบอีสานสวนกระแสการเมือง
 187. เพลงธรรมะ "ทางสัจธรรม"
 188. มาอีกแล้วครับ.เชิญฟังหลวงพ่อเสริมตอน 3
 189. มาอีกแล้วครับ.เชิญฟังหลวงพ่อเสริมตอน 2
 190. เชิญฟังหลวงพ่อเสริมครับตอน 1
 191. ดูจิต...ด้วยความรู้สึกตัว(24_2) [หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช]
 192. ดูจิต...ด้วยความรู้สึกตัว(24_1) [หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช]
 193. ฟังเพลงช้าๆๆ กันคับบบบบ
 194. ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy)
 195. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วย มาอีกแล้วครับท่าน ตอน 3 จบ
 196. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วย มาอีกแล้วครับท่าน ตอน 2
 197. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วย มาอีกแล้วครับท่าน ตอน 1
 198. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วยครับ ตอน 2 ครับ
 199. พระธรรมเทศนา ฮาน้ำตาแตกน้ำตาแตน โดย หลวงปู่เสริม วัดป่าสวนกล้วย ใครไม่ได้ฟังจะเสียใจ ครับ
 200. ห้องสวดมนต์ - ทำวัตรเย็น
 201. ห้องสวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
 202. บทสวดพลจักรกัปปวัตตนสูตร (บทสวดชัยน้อย-นะโมเม)จากวัดธรรมมงคลเด้อครับ
 203. mv ธรรมมะรุ่งอรุณ พระเดชพรคุณพระเทพเจติยาจารย์ เรื่องการพ้นทุกข์ ครับ
 204. mv ธรรมมะรุ่งอรุณ พระเดชพรคุณพระเทพเจติยาจารย์ เรื่อง"ปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่น"
 205. mv ธรรมมะรุ่งอรุณ พระเดชพรคุณพระเทพเจติยาจารย์ เรื่องบุคคลที่ควรเคารพบูชา
 206. Mv เทวทูตทั้งสี่
 207. เสียงธรรมจากผาเกิ้ง...ธุดงค์ครั้งที่ 10 (1)
 208. ฟังพระมหาวุฒิชัย(ว.วชิรเมธี) ให้คติธรรม 3ข้อ ในวันวิสาขบูชา
 209. คนญี่ปุ่น เปิดเสียงสวดมนต์เมตตาใหญ่ แอปเปิลขายเกลี้ยงไร่!!!
 210. {Podcast} - รวมบทเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
 211. {Podcast} - นิยายรักอมตะลีลาวดี (สำหรับผู้ใช้ iPod & iPhone)
 212. บุญบาปมีจริงหรือ
 213. ขอขมาพ่อแม่
 214. บทสวดให้พร สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพี)
 215. บทสวดให้พร อนุโมทนารัมภคาถา (ยถา)
 216. เสียงธรรม : ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก >> ว.วชิรเมธี
 217. งานพระราชทานเพลิง หลวงปู่ชุบ ทินฺนโก
 218. เหตุและผล ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ
 219. ความจริงเป็นสิ่งสมมุติ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ
 220. ที่แท้ก็โง่ ธรรมบรรยายโดย แม่ชี ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์
 221. กำลังใจเพื่อการเดินทาง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 222. เอาความดีเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางใจ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 223. หลงสมบัติติดสุขชั่วคราว ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 224. สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 225. รักษาใจอย่าให้ลำเอียง 4 อย่าง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 226. ตามรักษาจิต อย่าให้ติดสมมุติ ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 227. รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 228. สติควบคุมจิต ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 229. ท่าน ว.วชิรเมธี พูดเรื่องกฎแห่งกรรม ในรายการตาสว่าง...
 230. ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 231. ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 232. การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2
 233. การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
 234. วิธีสร้างบารมี
 235. Vdo ชีวิต..ร่ำให้.. ที่ไม่มีใครได้ยิน
 236. ต้นแอ๊บเปิ้ลกับเด็กน้อย(นิทาน )
 237. เพลง ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ไทย)
 238. สายธารธรรม...เพลงบรรเลงเพื่อใจที่เป็นสมาธิ
 239. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(6) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 240. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(5) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 241. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(4) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 242. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(3) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 243. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(2) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 244. Mv การบรรยายพิเศษ "นักศึกษากับการใช้ชีวิตที่พอเพียง"(1) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 245. การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 246. จิตว่าง ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 247. Mv ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่ โรงพยาบาลปิยะเวช ธรรมบรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 248. Mv ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่ บริษัท A.p.honda จำกัด ธรรมบรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 249. Mv ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ธรรมบรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 250. Mv ธรรมะเดลิเวอรี่ ที่ร.ร.เลิศหล้า ธรรมบรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ลิ้งก์ผู้สนับสนุน

© บ้านมหา.com EZ Archive Ads Plugin for vBulletin Copyright 2006 Computer Help Forum