ดูแบบคำตอบเดียว
07-22-2009, 05:25 PM   #60 (permalink)
mahazaa
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
บุญห่อข้าวสาก
โอโอลูกแม่เอยๆ อย่าละเลยการทำทานๆ
วันนี้ยมพระบาล ๆ ท่านประทานให้แม่มาๆ
เพื่อรับเอากุศลๆ ขอให้ลูกจงทำบุญๆ
ตั้งแต่เจ้าพึ่งเกิดๆ แสนประเสริฐแม่ดีใจๆ
กล่อมเลี้ยงแต่เยาว์วัยๆ จนเติบใหญ่ได้เป็นนาย
ส่วนลูกอย่าเบื่อหน่ายๆ พ่อและแม่จะคอยทางๆ
คอยลูกหญิงและชายๆ เข้ามายายห่อข้าวน้อยๆ
เหลียวหาก็ไม่เห็นๆ หรือจะเป็นอย่างไรหนอๆ
เพื่อนได้เต็มหาบต่าๆ แม่นี้หนาไม่ได้เลยๆ
ลูกเอยจงสงสารๆ ดวงวิญญาณแม่นี้หนาๆ
บุญคุณพระมารดาๆ และบิดาได้เลี้ยงมาๆ
ข้าวปั้นเพียงเล็กน้อยๆ รสอร่อยจงนำมาๆ
ทำบุญแด่พระสงฆ์ๆ ดวงวิญญาณก็จะได้ๆ
จงทำนะลูกหนาๆ แม่คอยท่าทุกเวลาๆ
ลูกจ๋าแม่ลาก่อนๆ ขออวยพรให้โชคดีๆ
ขอจงมีสุขขีๆ สวัสสดีทุกท่านเทอญๆฯ
 
 

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:05 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม