ดูแบบคำตอบเดียว
08-20-2011, 02:45 PM   #1 (permalink)
lungyai1123
ศึกษาหาความรู้
 
รูปส่วนตัว lungyai1123
 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าหงสา วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 13:31 น. | เขียนโดย สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ จ.น่าน


วันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ณ ห้องประชุมไชยช้างค้ำ รร.ศศิดารา อ.เมืองน่าน จ.น่าน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บริษัทร่วมทุนลาว - ไทย เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ พร้อมสร้างความมั่นใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมดิน น้ำ อากาศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า เพื่อเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับประเทศไทยและ สปป. ลาว ด้วยเชื้อเพลิงที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องราคาและการขาดแคลน และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม ในเชิงอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เชื่อมต่อเส้นทางจากจังหวัดน่านสู่แขวงไซยะบุลี หลวงพระบาง และอุดมไซ เข้าด้วยกันเป็นวงกลมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณสุข รวมถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การค้าขาย การท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ

สำหรับโรงไฟฟ้าหงสานั้น เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินที่ปริมาณซัลเฟอร์ต่ำเพียง 0.7% และให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ทันสมัย มีระบบควบคุมและกำจัดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization; FGD) และ เครื่องดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมสารต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานของธนาคารโลก จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ตลอดไปจนพื้นที่ในจังหวัดน่านของประเทศไทย

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมว่า ทางโครงการฯ ได้มีการศึกษาประเมินผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศทั้งเรื่องสารเจือปนในอากาศและฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ ทั้งการทำเหมืองและการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลองคุณภาพอากาศทางคณิตศาสตร์ (Air Quality Model) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นจริง ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลการดำเนินงานทั้งโรงไฟฟ้าและเหมืองช่วงต่างๆ ข้อมูลความเร็วลมและทิศทางลม มาคำนวณและประเมินค่าการแพร่กระจายของสารเจือปนในอากาศ พบว่าค่าคุณภาพอากาศที่ออกจากพื้นที่โครงการนั้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารโลก ส่วนการแพร่กระจายของฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มาถึงอำเภอเฉลิมประเกียรติมีปริมาณน้อยมาก ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปริมาณที่มีอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของโครงการที่เกรงว่าจะก่อให้เกิดฝนกรดในเขตต้นน้ำลำธาร ตามแนวเขตชายแดนไทย-ลาว จากการศึกษาพบว่าไม่มีผลกระทบ อันเป็นผลมาจากการติดตั้งเครื่อง FGD ที่โรงไฟฟ้านั่นเอง

สำหรับการศึกษาผลกระทบต้นน้ำน่านนั้น เนื่องจากโครงการหงสา อยู่ในเขตลุ่มน้ำแก่นในเขตเมืองหงสาซึ่งเป็นคนละสันปันน้ำกับลุ่มน้ำน่าน ดังนั้นลำน้ำน่านจึงเป็นคนละสายน้ำกับที่โครงการใช้ นอกจากนี้ยังมีลุ่มน้ำยางในเขตเมืองเงิน และลุ่มน้ำงึมเขตเมืองเชียงฮ่อน กั้นระหว่างเมืองหงสา เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน และจังหวัดน่าน การใช้น้ำของโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อลุ่มน้ำน่าน

ในด้านความก้าวหน้าของโครงการนั้น ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงถนนเข้าสู่โครงการเชื่อมต่อจากชายแดนไทยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ผ่านเมืองเงินเข้าสู่เมืองหงสา มีการปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า สร้างชุมชนใหม่และการโยกย้ายชุมชน รวมถึงการพัฒนาอาชีพ (โครงการทดลองทางเกษตรกรรมและกสิกรรม) และเน้นเรื่องการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีการประเมินผลกระทบ การวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจวัดในพื้นที่สัมปทานและที่จังหวัดน่าน ส่วนการทำเหมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเครื่องจักร เพื่อเริ่มเปิดหน้าดินในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ถ่านหินที่ผลิตได้ทั้งหมดจะนำมาใช้ในโครงการเท่านั้น

http://i1135.photobucket.com/albums/...t/b55efd2a.jpg
ขอบคุณบอร์ดบ้านมหาดอดคอมและที่มาข่าวบอร์ดจังหวัดน่านครับครับ
 

 

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:51 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม