ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
05-28-2008, 07:36 PM   #1 (permalink)
Super Moderator
 
รูปส่วนตัว ขอโทษที่คิดถึง...เด็กดื้อ
 
ฟังเพลงที่เล่นด้วยแฟลท ทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่ง

ทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่ง

รูปที่เด็กน้อยไปธุดงค์ครั้งที่ 11 กับวัดผาเกิ้งจ้า


ทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่ง


:) การที่เราเข้ามาศึกษาศึลธรรม ชื่อว่า ให้ตัวเองฉลาด ให้ตัวเอง ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น ดีกว่าที่เราไม่เคยศึกษาเลย อย่างน้อย เราก็ฉลาดในเรื่องของศานา ฉลาดในการให้ทาน รักษาศีล แลดในการภาวนา ทีมีอุบายออกจากความวุ่นวายใจ

:) อยู่บ้านครองเรือนเราวุ่นวายใจเหลือเกิน มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการที่จะต้องเก็บเอามาคิ ไม่มีเวลาว่าง ....ทำอย่างไรจะให้ใจสบายได้ ทำอย่างไรจะให้ใจเป็นสุขได้ เราต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะ เพื่อปล่อยละวางจิตที่เป็นกังวลให้สู่ความเห็นหนึ่ง

:) ทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่ง?
เราก็ต้องหัดฝึกใจให้สงบ รู้เนื้อรู้ตัว รู้ลมหายใจเข้าออก รู้ภาวนา "พุท" ...ลมเข้า "โธ" ....ลมออก เพียงเท่านี้เราก็มีหลักเก่าะในชีวิตความทุกข์ยากลำบากใจต่าง ๆ ก็คลี่คลายหายไป ที่เคยเสียใจ เคยวิตกกังวล...ก็เกิดสติ เกิดสมาธิ เกิดปัญญาในการตัดออกไปได้ คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจเย็น เท่านี้เราก็รู้ว่าการแก้ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นแล่ว ด้วยการแก้ใจเรา

:) เมื่อก่อนแก้ไม่ได้...โกรธก็ต้องแสดงออก เกลียดอะไร มีความทุกข์ทางใจก็ปิดไว้ไม่อยู่ ก็ต้องแสดงออกมา เดือดร้อนทั้งกายทั้งใจเราเดือนร้อนทั้งกายใจผู้อื่นทีอยู่รอบข้าง เพราะเรมไม่สามารถสงบระงับจิตใจของเราให้เย็นลงได้ เพราะเราขาดหลักปัญญา ขาดหลักสติ ขาดหลักสมาธิเข้าไปยึดรั้งเหนี่ยวใจของเราให้สงบ

:) แต่พอเรามาปฏิบัติหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ความโกรธที่เคยมีมาก...มันก็ดับไป ด้วยการประพฤติปฏิบัติบ่อยครั้งเข้า เหมือนอย่างที่เราโกรธ เราก็..."พุทโธ" มากขึ้น "พุทโธ" ไม่ต้องมานั่งอย่างเดียว

:) จะทำอย่างไร จะกิน จะเดิน จะนั่ง จะนอน เราก็ศึกษาใจของเราอยู่เรื่อย ดีชั่วมันรู้ที่ใจของเรา เมื่อเข้าใจตัวเองก็ปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์ใจได้ จึงว่า...มาวัดแล้วได้กำไร

:) ความสุขที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้...แต่ต้องลงทุนด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงจะมีค่า ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้บุคคลเจริญทางใจ รวยทางใจ สวยทางใจ มีเสน่ห์ทางใจ มีความสุขทางใจ

:) เพราะอะไร? ...เพราะใจมัดี ใจมันเป็นเทวดา ใจงาม...งามศีล งามธรรม เพราะ...ไม่โกรธ

การทำความไม่โกรธให้เกิดขึ้นกับใจได้นั้นเป็นผู้วิเศษ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้ทำใจได้นั้นว่า มีปัญญา เพราะใจของเรามันละเอียดอ่อนยากที่จะควบคุม ใจคนเรานี่เปรียบเหมือนลิง...มันคิดอยู่ตลอดวัน เดี๋ยวคิดเรื่องนั้น เดี๋ยวคิดเรื่องนี้...มันอยู่ไม่สุข ต้องอาศํยหลักปฏิบัติจึงจะทำให้ใจเราเย็นลงได้ เป็นลิงที่ผูกอยู่ได้ ไม่ชนอีกต่อไปจาก หนังสือทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่ง...หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ...วัดฆังทาน จ.นนทบุรี
 
05-29-2008, 07:05 AM   #2 (permalink)
ฝ่ายเทคนิคและโปรแกรม
ใจบุญสุนทานน้อครับเด็กน้อย อนุโมทนานำเด้อครับขอแบ่งบุญกุศลนำแหน่
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion

ตอบกลับ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:26 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'