ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > หยิบยกมาฝาก

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
06-08-2008, 08:46 PM   #1 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
 
รูปส่วนตัว ฝนหลวง
 
ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ


ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ
1. อุบัติเหตุจากการชน
- จอดรถ ดึงเบรคมือ เปิดกระจกรถ
- ปิดสวิทช์กุญแจ และดึงกุญญแจออกจากสวิทช์กกุญแจ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ

- ลงจากรถนำของมีค่า และถังดับเพลิง (ถ้ามี) ออกมาด้วย
- เปิดฝากระโปรงหน้า และหลัง เพื่อสังเกตุดูอาการผิดปกติ
- ( กรณีเป็นถังรุ่นวาวล์เขียว แดง ธรรมดา แบบใช้มือหมุน ) ให้ปิดวาวล์มือหมุนที่ถังแก๊ส แล้วเปิดฝากระโปรงท้าย
( ถ้าปิดวาล์วไม่ได้ให้ปฎิบัติหัวข้อต่อไป)

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ

* ในกรณีที่เป็นถังแก๊สที่ใช้มัลติวาวล์โทมาเซทโต้ อิตาลี ( T OMASETT O, ITALY) ไม่จำเป็นต้องปิด วาวล์ด้วยตนเอง เพราะมัลติวาวล์จะปิดวาวล์เองโดยอัตโนมัติทันทีที่ปิดสวิทช์กุญแจเครื่องยนต์ ( หากเป็นกรณีต่อวงจรของสวิทช์แก๊สผ่านวงจรสวิทช์กุญแจรถยนต์ – IGN )

- ดึงฟิวส์ของระบบแก๊ส ข้างแบตเตอรี่ออก เพื่อตัดการทำงานของระบบแก๊ส


ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ


- หากมีกลิ่นแก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ให้รีบออกห่างพอสังเกตุเห็นได้
- หากมีเพลิงไหม้ให้รีบดับเพลิงที่ต้นเพลิงทันที หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- หลังเกิดอุบัติเหตุ ก่อนจะใช้รถยนต์ ด้วยระบบแก๊สอีก ควรนำรถของท่านเข้ารับการตรวจเช็คจากช่างผู้มีความ ชำนาญ
ในระบบแก๊สก่อน

2. อุบัติเหตุจากการกระแทกช่วงล่างหรือใต้ท้องรถยนต์
- จอดรถ ดึงเบรคมือ ดับเครื่องยนต์ แล้วดึงกุญแจอออก

- ลงจากรถพร้อมสังเกตุกลิ่นรั่วของเชื้อเพลิงทั้งสองชนิด ( ทั้งแก๊ส และ น้ำมัน) แล้วรีบปิดวาล์วมือหมุนถังแก๊ส(กรณีใช้ถังวาวล์มือ
หมุนแบบธรร


* ในกรณีที่เป็นถังแก๊สที่ใช้มัลติวาวล์โทมาเซทโต้ อิตาลี ( T OMASETT O, ITALY) ไม่จำเป็นต้องปิด วาวล์ด้วยตนเอง เพราะมัลติวาวล์จะปิดวาวล์เองโดยอัตโนมัติทันทีที่ปิดสวิทช์กุญแจเครื่องยนต์ ( หากเป็นกรณีต่อวงจรของสวิทช์แก๊สผ่านวงจรสวิทช์กุญแจรถยนต์ – IGN )

- ถ้าเชื้อเพลิงรั่วให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน และไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์อีก เพราะอาจเกิดเพลิงลุกไหม้ได้
- ให้สังเกตกลิ่นเชื้อเพลิงรั่วประมาณ 5 นาที
- ถ้าไม่มีกลิ่นเชื้อเพลิงรั่วให้ทดลองสตาร์ทเครื่องยนต์ ( ปกติระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน ด้วยตัวระบบ อยู่แล้วทุกครั้ง) สังเกตกลิ่นอีกครั้ง ประมาณ 3
- ทดลองเปิดวาวล์ที่ถังแก๊ส แล้วสวิทช์เข้าระบบแก๊ส สังเกตกลิ่นแก๊สอีกครั้ง ถ้าไม่มีกลิ่นผิดปกติ ก็ขับ ต่อไปได้ แต่ถ้ายังมีกลิ่นแก๊สอยู่ ( ควรนำรถของท่านเข้า ศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์บริการแก๊สรถยนต์โดยเร็ว)

การดูแลรักษารถยนต์ใช้แก๊ส
1. ตรวจเช็ครถตามระยะกำหนดของรถรุ่นนั้นๆ
- น้ำหล่อเย็น - ควรใช้น้ำยาหล่อเย็นตามคู่มือกำหนด
2. น้ำมันเครื่อง - อาจเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบแก๊ส (LPG หรือ NGV) เป็นเชื้อเพลิง เช่น PTT PERF O RMA สำหรับรถ Hybrid NGV/LPG

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ

3. กรองอากาศ - ทำความสะอาดไส้กรองอากาศตามคู่มือกำหนด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ

4. ข้อต่อแก๊สทุกจุด - ตรวจการรั่วโดยใช้น้ำสบู่ หยอดที่ข้อต่อแก๊ส ทุกจุดที่สามารถทำได้เอง ( ตรวจขณะเปิดใช้ระบบ แก๊ส)

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊สเกิดอุบัติเหตุ

5. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีอยู่ในถังอย่างน้อย 1/4 ถัง เพื่อ
5.1. หรือระบบจ่ายแก๊สขัดข้อง
5.2.
5.3.
6. เข้ารับบริการตรวจเช็คระบบแก๊ส ตามระยะเวลาที่อู่ / ศูนย์ติดตั้งแก๊สนั้นๆกำหนด

7. ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน เพื่อให้สตาร์ทง่าย ลดอาการสั่นขณะสตาร์ทและหล่อเลี้ยงระบบเชื้อเพลิง ( ระบบแก๊สส่วนใหญ่ จะสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งด้วยน้ำมันอยู่แล้ว)
8. การดับเครื่องยนต์ ควรดับด้วยระบบน้ำมันบ้างในบางวัน เพื่อให้น้ำมันเข้าสู่ระบบต่างๆ เช่นหัวฉีดน้ำมัน , กระบอกสูบ ,
ห้องเผาไหม้ ฯลฯ เพื่อไม่ให้ห้องเผาไหม้แห้งจนเกินไป ( แนะนำอย่างยิ่งให้ปฏิบัติดังกล่าวในกรณีที่ท่านจะต้องจอดรถ หรือไม่ ใช้
รถเป็นเวลานานหลายๆวัน)
9. ควรเติมแก๊สจากสถานีบริการที่มีมาตรฐาน ( อาจมีสิ่งปลอมปนได้ในปั๊มแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน)
10. หากไม่ใช้รถยนต์เป็นเวลานานหลายวัน ควรปิดวาล์วมือหมุนที่ถังแก๊ส เพื่อป้องกันแก๊สรั่วในกรณีที่ระบบวาล์วไฟฟ้าที่จุดอื่น
บกพร่อง

ทั้งหมดนี้เป็นการดูแลรักษารถยนต์ใช้แก๊สด้วยวิธีง่ายๆ ทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อความปลอดภัยของท่าน และเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และระบบ Gas ในรถของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ

ที่มา...

วิรัช คงรักษ์
ช่างระดับ 8

กองบำรุงรักษาสื่อสาร
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
 

06-08-2008, 09:47 PM   #2 (permalink)
Membership renewed
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดี ๆ ปกติข้อยกะบ่เคยใช้แก็สดอก แต่กะต้องรู้ไว้กันดีกั่วแก้เนาะ
 
06-08-2008, 09:52 PM   #3 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
ผมกะบอรู่ดอกคับพอดีเปิดไปเจอกะเลยเอามาฝาก
คันสิเอาวีโก้ไปติดกะลงทุนหลายโพด
 
06-08-2008, 09:58 PM   #4 (permalink)
Membership renewed
หลายปานใด๋ หาเทือได้เอา ดีแม็กอยู่เฮือนไปติด
 
06-08-2008, 10:15 PM   #5 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
Mr.Reception
บ่าวจงรถเจ้าใช้น้ำมันอย่างเดียวบ่อ คือบ่อใช้แก๊สนำ
 
06-08-2008, 11:19 PM   #6 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่นำมาให้อ่าน แต่ว่าคั่นเกิดเหตุอีหลีสิจำได้พอข้อบ่บุ๊นิ
 
06-08-2008, 11:43 PM   #7 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
รถที่ใช้แก๊สส่วนหลายเขาติดตั้งในเก๋ง รถกะบะสิเอาถังแก๊สไว้อยู่ใส
 
06-08-2008, 11:54 PM   #8 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
รถผมไซ่ดีเซลอย่างเดียวครับตอนนี่กะลิตรละ39บาทก่วาๆคับที่ศรีราชา
ลิตรนึงรถผมแลนได้ประมาณ15กิโลเมตรครับ(กินเติบ)
รถผมตัว 2.5G Intercooler ครับ ถ้าเอาไปติดแก๊ส LPG ราคา30000บาท
ไช้แก๊สผสมดีเซลประหยัดนำ้มันประมาณ25% แต่ถ้าจะไช้แก๊ส100%สลับกับเบนซิน
ต้องยกเครื่องใหม่อย่างเดียว สู่บอไหวคับเสียดายของน้ำมันแพงกะอดเอา
ขี่น้อยๆกะได้ดอก
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > หยิบยกมาฝากคำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:07 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'