Way of life > บ้านมหา วาไรตี้ > ข่าว-news > Job งาน หางาน สมัครงาน

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
08-01-2008, 08:01 PM   #1 (permalink)
นักการภารโรง
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก.ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

<p>สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)</p>
</iframe>

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยศูนย์สอบจังหวัด 13 ศูนย์สอบ ได้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2551 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นและศูนย์สอบจังหวัดทั้ง 13 ศูนย์สอบ ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบเท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว โดยมีผู้มีสิทธิเข้าสอบตามรายชื่อของประกาศของศูนย์สอบจังหวัด ทั้ง 13 ศูนย์สอบ ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ของศูนย์สอบทั้ง 13 ศูนย์สอบ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสาร
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. หรือ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2251 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ตามประกาศ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ
หากมีความประสงค์จะตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบ หรือตำแหน่งที่มีสิทธิเข้าสอบไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งศูนย์สอบฯ ที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นใบสมัครไว้ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ศูนย์สอบ จังหวัดที่รับสมัคร จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

วันเวลาสอบ สถานที่สอบ ภาค ก.
ประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ก (อปท.)

ประกาศรายชื่อตามศูนย์สอบจังหวัด 13 ศูนย์

ประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ก (อปท.)
ศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดลำปาง
ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดสกลนคร
ศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์สอบที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์สอบที่ 9 จังหวัดราชบุรี
ศูนย์สอบที่ 10 จังหวัดชลบุรี
ศูนย์สอบที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สอบที่ 12 จังหวัดสงขลา
ศูนย์สอบที่ 13 จังหวัดตรัง

หากเปิดอ่านไม่ได้ให้ ดาว์นโหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ .pdf
Download : http://www.foxitsoftware.com/foxitre...reader_pro.exe


ประกาศรายชื่อตามศูนย์สอบจังหวัด 13 ศูนย์

- ศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r1/center1.htm

- ศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดลำปาง http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r2/center2.htm

- ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r3/center3.htm

- ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r4/center4.htm

- ศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดสกลนคร http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r5/center5.htm

- ศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r6/center6.htm

- ศูนย์สอบที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r7/center7.htm

- ศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r8/center8.htm

- ศูนย์สอบที่ 9 จังหวัดราชบุรี http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...r9/center9.htm

- ศูนย์สอบที่ 10 จังหวัดชลบุรี http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...0/center10.htm

- ศูนย์สอบที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...1/center11.htm

- ศูนย์สอบที่ 12 จังหวัดสงขลา http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...2/center12.htm

- ศูนย์สอบที่ 13 จังหวัดตรัง http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...3/center13.htm

ที่มาจาก http://www.thailocaladmin.go.th/uplo...7586137474.htm
 
08-01-2008, 08:06 PM   #2 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง

เมื่อผ่าน ภาค ก ก็จะมีใบรับรองการสอบผ่านภาค ก เพื่อรอสอบภาค ข ต่อไป ครับ

สมาชิกบ้านมหาของเราใครได้ ก็อย่าลืมกระซิบกระซาบกันบ้างนะครับ

จะได้...................ฉลอง

ขอบคุณบ่าวคนเดิมที่แจ้งให้ทราบครับ
 
08-01-2008, 08:27 PM   #3 (permalink)
มิสบ้านมหา 2008 - 2009

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2251 ไว้แล้ว อั่นแมน พ.ศ. ผิด บ่อ้ายบ่าว อิอิ ตรวจสอบค่ะเห็นว่าคือทรงบ่แมนเนาะ


มีชื่อยู่จ้า อิอิ แต่ว่า สิสอบผ่านบ่อีกเรื่องเด้อบัดนิ 5555+::)::)


ขอบคุณอ้ายบ่าวจ้า ที่เอาข้อมุลมาให้จ้า :g:g
 
08-01-2008, 10:11 PM   #4 (permalink)
ค น ธ ร ร ม ด า

ขอให้สอบผ่านเด้อครับหมูหวาน น้ำตาล และสมาชิกบ้านมหาทุกๆคน
ให้ได้ไปสอบ ภาค ข ต่อไปครับ

ขอให้โชคดีครับ แล้วมาฉลองกันครับ
 
08-20-2008, 04:04 PM   #5 (permalink)
Super Moderator

หาชื่ออีหล่าเลยบ่พ้อ หรือว่าบ่สมัครน้อ ... ::)::)::)::)::)
 
08-21-2008, 10:34 AM   #6 (permalink)
Super Moderator

มื้อคืนโทรไปถามอีหล่าได้เลขประจำตัวสอบมาแล่ว...และกะได้ตรวจดูรายชื่ออีกครั้งพ้อแล้วจ้า...แต่วันสอบคือบ่ประกาศน้อว่าสอบมื้อใด๋แมะ
 
08-21-2008, 11:39 AM   #7 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง

ปปว.ทั้งหลายที่สิสอบวันที่ 7 นี้ก็ขอให้โชคดีเด้อครับ เตรียมตัวสอบโลด หลังจากสอบเสร็จจั่งเข้ามา ปปว. ใหม่ก็ได้ ฮ่าๆๆๆ
 
Way of life > บ้านมหา วาไรตี้ > ข่าว-news > Job งาน หางาน สมัครงาน


ป้ายกำกับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก., ผู้มีสิทธิสอบภาค ก, สอบภาค ก.
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว


หัวข้อที่คล้ายกัน
หัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ ฟอรั่ม ตอบกลับ กระทู้ล่าสุด
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาค 1 nuzing ประวัติศาสตร์ 0 11-24-2009 07:21 PM
ประกาศ อบจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน ภาค ข และ ภาค คฯ น้ำตาล Job งาน หางาน สมัครงาน 0 08-14-2009 04:19 PM
จดหมายถึงแม่..ภาค 2 บ่าวจ้ำ วรรณกรรม-บทกวี-นวนิยายเรื่องสั้น-Poetry 1 07-26-2009 11:50 AM
สงกรานต์ 4 ภาค บ่าวคนเดิม ประเพณีไทย 3 03-20-2009 02:50 PM
น้องเขมราฐพาเที่ยวหลวงพระบาง ภาค 2 เขมราฐ สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก 10 03-09-2009 10:42 PM


Custom Search


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:35 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม