ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
08-10-2008, 04:34 PM   #1 (permalink)
มิสบ้านมหา 2008 - 2009
 
รูปส่วนตัว หมูหวาน
 
เพลง แม่ของแผ่นดิน เพลงเทิดพระเกียตริ 12 สิงหาคม 2551

ครูเพลงและศิลปินแห่งชาติได้มาร่วมกันถ่ายทอดคำขวัญพระราชทานออกมาเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะทั้งทำนอง และเนื้อร้อง ผู้ร่วมประพันธ์เนื้อร้อง ได้แก่
เพลง แม่ของแผ่นดิน เพลงเทิดพระเกียตริ 12 สิงหาคม 2551
 1. นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ
 2. นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี หรือที่เรารู้จักกันดีในนามสุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์ ศิลปินแห่งชาติ
 3. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต
 4. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ


ผู้ร่วมประพันธ์ทำนอง ได้แก่

 1. เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ
 2. นายวิชัย อึ้งอัมพร
 3. นายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน
 4. นายวิรัช อยู่ถาวร
 5. ขับร้องโดย ศิลปินแห่งชาติ ๔ ท่านคือ
 6. นางสวลี ผกาพันธุ์
 7. นายชรินทร์ นันทนาคร
 8. นางจินตนา สุขสถิตย์
 9. เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง และนักร้องประสานเสียงจาก ๓ เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 10. บรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์และวงดุริยางค์ทหารเรือ ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่เพลง แม่แห่งแผ่นดิน ให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สามารถดาวน์โหลดเพลง แม่แห่งแผ่นดิน ได้ที่

แม่แห่งแผ่นดิน เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551

http://www.saranitet.police.go.th/Queen.html
www.opm.go.th
www.identity.opm.go.th
www.workpoint.co.th


ที่มา : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
08-10-2008, 07:45 PM   #2 (permalink)
ค น ธ ร ร ม ด า
ดาวน์โหลด

ขอบคุณครับหมูหวาน อ้ายโหลดมาได้ครบทุกเพลงครับ
วันแม่ อ้ายสิเปิดในตอนเช้าครับ
 
ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
ดาวน์โหลดเพลงแม่ของแผ่นดิน, เพลงวันแม่, เพลงแม่ของแผ่นดิน, แม่ของแผ่นดิน

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:29 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'