ชุมชนบ้านมหา > ลูกทุ่งหมอลำอิสาน > หมอลำย้อนยุค > เคน ดาเหลา


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-04-2008, 08:46 PM   #1 (permalink)
ฝ่ายเทคนิคและโปรแกรม
 
รูปส่วนตัว บ่าวโจ่โล่
 
สอนผู้เฒ่า - เคน ดาเหลา


สอนผู้เฒ่า - เคน  ดาเหลา

สอนผู้เฒ่า - พ่อใหญ่เคน ดาเหลา


เกียรติคุณที่ได้รับ :
1. ปี พ.ศ.2531 ได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง พื้นบ้าน (หมอลำ) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2. ปี พ.ศ.2533 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสหพันธ์สมาคมหมอลำแห่งประเทศไทย
3. ปี พ.ศ.2535 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
4. ปี พ.ศใ 2543 ได้รับยกย่องเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (นาฐศิลป์ไทย) สาขาย่อย หมอลำ

ประวัติ :
นายเคน ดาหลา หรือที่รู้จักกันดีในหมู่คนอีสานว่า หมอลำเคน ฮุด เกิดเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นศิลปินหมอลำอาวุโสของภาคอีสาน มีลีลาการลำและศิลปะการใช้น้ำเสียงเป็นที่ประทับใจคนฟังได้อย่างดียิ่งเป็น ผู้มีปฏิภาณเป็นเลิศ
ในเชิงกลอนลำสด มีคารมคมคาย ทั้งลำทางสั้น ลำทางยาว ลำเต้ยและลำเบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมถึงสำนวนผญาแบบอีสาน สำนวนกลอน
นอกจากจะเฉียบคมลึกถึงใจผู้ฟังแล้วยังประกอบไปด้วยสาระที่น่าสนใจ อย่างยิ่ง ในบรรดาศิลปินหมอลำอาวุโสของภาคอีสานเป็นหมอลำชั้นครู
และเป็นต้นแบบของการ แต่งกลอนลำและลำแม่บทที่เรียกว่า “ลำแม่บท ๓๒ ท่า" ได้สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นศิลปินผู้ได้รับการยอมรับในวงการ
หมอลำทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อน บ้าน อีกทั้งยังได้ไปเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ในต่างประเทศและเป็นศิลปินผู้อุทิศตน เพื่อสังคมด้วยดีตลอดมา
 
11-05-2008, 07:06 AM   #2 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง
ขอบคุณในข้อมูลครับ หาฟังยากอิหลีครับหมอลําเคนฮุดนี้
 
11-05-2008, 08:41 PM   #3 (permalink)
Super Moderator
Guide & Photographer
เกาทัณฑ์

เฒ่าแก่แล้วผมกะหงอกฟันกะเสีย
อย่าสิไปคุยโวว่าโตยังน้อย
อย่าสิไปหาเว่าคุยโวว่าโตหนุ่ม
ซุมเด็กน้อยสิเยาะเย้ย บักผีเฒ่านั้นซ่างคุย
ซ่างบ่ฮู้ ว่าโตแก่กลายแกง
เฒ่าเหมิดแฮงกะคุยว่า อยากลองผุสาวน้อย
เฒ่าขี่ฝอยแนวนี่ คันไผมีเด็กน้อยด่า
เฒ่าชราแก่แล้ว เอาศีลแก้วนั่นอยู่นำ
สิหอมไปทุกก้ำ เฒ่ากะซ่างคันมีศีล
สิมีไวตามิน หมู่คนสิยอย้อง
อย่าจองหองบาดยามเฒ่า เอาศีลธรรมเป็นที่เพิ่ง...เด้อผุเถ่าเอย
เห็นซายเว่าจังซี่ บ่บังอาจเทียมสอน
แต่สิขอยอกลอน บอกกล่าวผญาไว้
ในเมืองไทยแผ่นดินนี้ เห็นมีหลายคือจังว่า
ซุมผุเฒ่าผีบ้า แนวนี้หากมีหลาย
ซายสิเป็นขี้กาก จังได๋กะตามซ่าง
ฮ่างจังได๋กะตามถ่อน แนวเว่าเรื่องจริง....ถ่อนแหลว
 
05-17-2009, 07:54 PM   #4 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
นับว่าหยังมีบุญที่ได่ฟังลำชุดนี่อีกครับ
 
10-10-2010, 12:07 PM   #5 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
อยากดั่ยคับหาสัยน้อคับดาวโหลดหม่องดัยคับ
 
ชุมชนบ้านมหา > ลูกทุ่งหมอลำอิสาน > หมอลำย้อนยุค > เคน ดาเหลา

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
ดาเหลา, เคน
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:18 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'