ชุมชนบ้านมหา > บ้านมหา วาไรตี้ > General-Talk-พูดคุยเรื่องสรรพเพเหระ > โพสต์รูปภาพสวยๆ Pic Post


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
02-17-2009, 02:10 PM   #1 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
 
รูปส่วนตัว หัวหน้าจ๋าย
 
ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาว
กลุ่มทองเหลืองของบ้านปะอาวดั้งเดิมจะมีถึง 24 คนแต่ปัจจุ
บันนี้ลดจำนวนลงเหลือเพียง7-8คนเท่านั้นเนื่องจากต่างคน
ต้องไปประกอบอาชีพหลักจึงใม่ค่อยได้มีเวลาให้กับกลุ่มใน
ที่สุดจึงต้องแยกตัวออกไปสำผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มในปัจจุบันจะ
มีหลายอย่างด้วยกันนอกจากนี้ทางกลุ่มยังรับทำสินค้าตามสั่ง
ซึ่งสามารถสั่งชนิดของสินค้าว่าจะรับทำแบบใด ขนาดไหน
ลวดลายที่ต้องการ ในกระบวนการทำนี้จะใช้เวลา
ในการผลิตที่นานพอควรเนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้น
ตอนและยังเป็นงานที่ใช้ความละเอียดที่สูงมากจึงทำให้สิน
ค้าที่ได้ในแต่ละชนิดใช้เวลานานพอควรแต่ทางกลุ่มก็มีสิน
ค้าที่ทำเสร้จแล้วไว้จำหน่ายมากมายลวดลายมีให้เลือกมาก
มายเช่นกัน นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้รับพระราชทาน
โล่เกรียติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร
ี เมื่อ ปี 2533 ในฐานะที่รักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทยเอาไว้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อโลหะ
ดินโพนหรือดินจอมปลวก
มูลวัว ใช้ผสมดินจอมปลวกเพื่อทำให้ดินจับตัวกันแน่น
มอนน้อย สำหรับกลึงพิมพ์ซึ่งมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
- โฮงเสี่ยน มีลักษณะไม้โค้งวางง้ำลงดิน 1 คู่
- ไม้เหยียบ
- ไม้มอน เป็นแกนยึดโฮงเสี่ยน
- เหล็กเสี่ยน สำหรับกลึงพิมพ์ดิน
- เชือกดึง ใช้สำหรับพันกับไม้มอน
บั้งเดียก ปลายกระบอกจะเจาะรูแล้วกรุด้วยแผ่นโลหะ
สาก ทำจากไม้เนื้อแข็ง
ลูกกลิ้ง ใช้สำหรับทำลวดลาย
พิมพ์ นิยมใช้เขาควาย
ขี้ผึ้งและส่วนผสม ประกอบด้วย ชันและขี้สูด
โลหะที่ใช้หลอม
เบ้าสำหรับหลอมโลหะ

ขั้นตอนการหล่อโลหะ
1. ตำดินโพนผสมมูลวัวและแกลบคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. นำดินที่ตำเสร็จแล้วปั้นเป็นพิมพ์ตามต้องการ
3. ใช้ไม้มอนเสียบกลางหุ่นแล้วนำไปตากแดด
4. นำหุ่นที่แห้งแล้วมากลึงพิมพ์ให้ผิวเรียบ
5. ใช้ขี้ผึ้งพันรอบหุ่น
6. กลึงขี้ผึ้งโดยนำไปอังไฟแล้วบีบให้ขี้ผึ้งเรียบ
7. พิมพ์ลายใส่หุ่นตามต้องการ
8.ทำการโอบเพ็ดคือใช้ดินผสมมูลวัวโอบโดยรอบหุ่น
ที่พิมพ์ลายแล้ว โดยโผล่สาย
ชนวนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โลหะหลอมไหลไปที่อื่น
9. ติดแซงคือ รวมสายชนวนผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน
10.ทำการโอบเบ้าโดยใช้ดินเหนียวโอบเพื่อให้ตั้งบนดินได้
11. สุมเบ้า เป็นการวางเบ้าคว่ำใช้ไฟสุมให้ขี้ผึ้งละลายออกจากเบ้า
12.เททอง เป็นการเทโลหะที่หลอมละลายในอุณหภูมิสูงจากเบ้า
13. แกะลูก ทุบเบ้าดินออกเพื่อเอาผลิตภัณฑ์
14. กลึงตกแต่ง ด้วยเครื่องกลึงไม้และโลหะที่เรียกว่ามอนใหญ่
ส่วนผสมขี้ผึ้ง
ขี้ผึ้ง
ชัน
ขี้ซี
ส่วนประกอบมอนใหญ่
1. หลักเสี่ยน เป็นหลักฝังดินสองหลัก
2. ไม้มอน เป็นไม้เนื้อแข็ง
3. เชือกชัก สำหรับพันรอบไม้มอน
4. พิมพ์ไม้
5. สำหรับติดปลายมอนเพื่อนำผลิตภัณฑ์มาอัดติดแน่นแล้วกลึง
6. เหล็กเสี่ยน มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการใช้
7. คอนวางมือ สำหรับวางมือในขณะกลึง จะทำให้เกิดความกรชับ

[B]ตำดินเหนียวและมูลวัวเข้าด้วยกัน[ ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

ปั้นดินให้เป็นรูปตามต้องการ ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

หุ่นดินที่ตากแห้งแล้ว
นำมาตกแต่ง ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

อัดขี้ผึ้งให้เป็นเส้นยาว
ด้วยบั้งเดียก
ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

เคียนขี้ผึ้งให้รอบหุ่นดินไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

หุ่นที่พันเส้นขี้ผึ้งแล้ว
จะนำมาตกแต่งให้เรียบ
ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

กลึงก่อนจะพิมพ์หรือแกะลาย ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

แกะลวดลายบนขี้ผึ้งอีกครั้ง ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสานไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน เบ้าหรือหุ่นที่แห้งแล้วเมื่อนำมาอังไฟขี้ผึ้งภายในจะไหลออกมา เกิดช่องว่างภายใน จากนั้นเททองเหลืองที่หลอมละลายลงไปแทนที่ ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

ตกแต่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองให่สมบูรณ์แบบไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว
หัตถศิลป์สูงค่าจากภูมิปัญญาโบราณ
ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน
ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน
 
02-17-2009, 03:24 PM   #2 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
Mr.Reception
Re: ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

เคยไปละครับ ตอนไปแต่งงานน้องชายไปได้เมียอยู่บ้านนี่ละ เป็นหมู่บ้านใหญ่เก่าแก่ ครับ
 
02-17-2009, 03:39 PM   #3 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
Re: ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

เบิ่งวิธีการแล้วเป็นตาเฮ็ดยากเนาะคับ งานฝีมืออี่หลี เมืองอุบลเมืองนักปราชญ์เพิ่นว่า
 
02-17-2009, 04:33 PM   #4 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
Re: ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

งานฝีมืออีหลีเนาะครับเป็นกะปั้นยากยุ ทำให้พี่น้อบ้านเฮาสร้างรายใด้ยุเนาะครับอ้าย
 
02-17-2009, 04:33 PM   #5 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
Re: ไปเที่ยวบ้านปะอาว จ.อุบล บ้านช่างเครื่องทองเหลืองของอิสาน

สวยงามนะคะ เก่งมากๆ ไปอุบล จะแวะไปเที่ยว หน้าสนใจมากๆเลยค่ะ :g
 
ชุมชนบ้านมหา > บ้านมหา วาไรตี้ > General-Talk-พูดคุยเรื่องสรรพเพเหระ > โพสต์รูปภาพสวยๆ Pic Post

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
จอุบล

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:06 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'