ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion > เสียงธรรม


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
09-12-2006, 12:49 AM   #1 (permalink)
ฝ่ายออกแบบ
 
รูปส่วนตัว บ่าวกันต์
 
เสียงสวด: ทำวัตรเย็น (แปล)


  • บท บูชาพระรัตนตรัย
  • บท นมัสการพระพุทธเจ้า
  • บท พุทธานุสสะติ
  • บท พทธาภิคีติ
  • บท ธัมมานุสสะติ
  • บท ธัมมาภิคีติ
  • บท สังฆานุสสะติ
  • บท สังฆาภิคีติ
  • บท อะตีตะปัจจะเวกขะณะ
  • บท แผ่เมตตา (แปล)
  สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน
  ขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
  กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุเต.
  ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ แล้วนั้น เทอญฯ
 
09-12-2006, 12:54 AM   #2 (permalink)
บ่าวสายฟ้า
Guest
Re: เสียงสวด: ทำวัตรเย็น (แปล)

มาทำวัตร สาก่อน สายฟ้าฟังยามได๋ แม็กกี้มีแต่ไล่ไปบวชอีก เหอ เหอ
 
09-12-2006, 01:01 AM   #3 (permalink)
ศิลปิน นักร้อง นักแสดง
มิสบ้านมหา 2011
Re: เสียงสวด: ทำวัตรเย็น (แปล)

สาธุ

ฟ้าวไปเด้อ สายฟ้า อิอิ
 
09-12-2006, 01:10 AM   #4 (permalink)
นักการภารโรง
Re: เสียงสวด: ทำวัตรเย็น (แปล)

อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ +♪Dj พิณสายฟ้า+

มาทำวัตร สาก่อน สายฟ้าฟังยามได๋ แม็กกี้มีแต่ไล่ไปบวชอีก เหอ เหอ


ยากเงินส่อยซองอีกล่ะน้อ....555
 
09-12-2006, 03:38 PM   #5 (permalink)
ฝ่ายออกแบบ
Re: เสียงสวด: ทำวัตรเย็น (แปล)

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. (กราบ ๑ ครั้ง)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ.
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. (กราบ ๑ ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ.
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ ๑ ครั้ง)
 
12-27-2006, 04:02 PM   #6 (permalink)
ฝ่ายเทคนิคและโปรแกรม
Re: เสียงสวด: ทำวัตรเย็น (แปล)

สาธุ สาธุ นำหลาย ๆ ครับ ทำวัตรแปลนี่ เป็นสายพระวัดป่าแนะ ส่วนใหญ่มาจากทาง
หลวงปู่ชา สุภัสโธ วัดหนองป่าพง อำเภอวาริน จังหวัดอุบลฯ เนาะครับ ผมกะมีโอกาสไปบวช
เป็นลูกศิษย์ หลวงปู่มาหลายปีเติมอยู่ครับ
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion > เสียงธรรม

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
เสียงสวด, แปล
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:22 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'