ชุมชนบ้านมหา > บ้านมหา วาไรตี้ > สุขภาพ Health

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
04-08-2009, 08:13 AM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
อสม.ดีเด่นระดับชาติ2552


อสม.ดีเด่นระดับชาติ2552อสม. ย่อมาจาก “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” คือประชาชน
ที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชนของตนเอง
ปัจจุบันเรามีพี่น้อง อสม. ทั่วประเทศเกือบล้านคน ในทุกๆปีจะมี
การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติสาขาต่างๆเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ


ในปีนี้คณะกรรมการตัดสิน อสม. ดีเด่นระดับชาติ
สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทย
ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น อสม. ดีเด่นของแต่ละภาคดังนี้


ภาคกลางได้แก่ อสม.สายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ จากบ้านหนองหอย ต.ไพรนกยูง
อ.หันคา จ.ชัยนาท


ภาคใต้ได้แก่ อสม.สมพร สุดใจ หมู่ ๙ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร


ภาคเหนือได้แก่ อสม.ประพิศ ชัยยา ชุมชนประตูปล่อง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน


ภาคอีสานได้แก่ อสม.เครือ เนตรภักดี บ้านหนองเฮี๋้ย ต.หนองหว้า
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีอสม.สายรุ้งเล่าให้ฟังว่าได้แรงบันดาลใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำให้ตัดสินใจเดินทางกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
คอยอนุรักษ์ป่า แนะนำเพื่อนบ้านให้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ได้เข้าไปช่วยสร้างชุมชนให้ดำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง และทำโครงการเยาวชนต้นกล้าเพื่อถ่ายทอด
อุดมการณ์นี้ให้แก่ลูกหลานสืบไป


อสม.สมพร (ป้าเขียว) เป็นหมอพื้นบ้านที่ได้รับถ่ายทอดวิชามาจากบิดา
ได้ปรับปรุงสวนผลไม้ให้เป็นสถานบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ที่มาขอความช่วยเหลือ มีผู้ป่วยที่อาการทุเลาขึ้นหลายท่านผันตัวเอง
มาเป็นลูกมือของป้าเขียว คอยช่วยพยาบาลผู้ป่วยรายใหม่ต่อไป
นอกจากนี้ป้าเขียวยังเป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อน อสม. ด้วยกันอีกด้วย


อสม.ประพิศทำหน้าที่ อสม. ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างยอดเยี่ยม
เธอเคยใช้วิชานวด อบ ประคบ ตามหลักการแพทย์แผนไทยในการฟื้นฟู
สุขภาพของพี่ชายที่ป่วยเป็นโรคอัมพาตจนหายดี จึงนำประสบการณ์ดังกล่าว
มาช่วยดูแลผู้ป่วยอัมพาตทุกคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พี่ประพิศได้คิดค้น
“ถุงประคบร้อนธัญพืชและสมุนไพรอบแห้ง” ที่สามารถอุ่นได้โดยใช้
เครื่องไมโครเวฟ ถือเป็นการนำการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ให้
สะดวกสำหรับชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดี


อสม.เครือ ซึ่งบิดาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนไทยให้
ได้นำความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรไทยมาถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียน
ประสานงานกับปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนข้างเคียงเพื่อดำเนิน
โครงการจัดการความรู้จากภูมิปัญญาที่จารึกไว้บนใบลาน
แปลและจดบันทึกไว้เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาเหล่านี้สูญหายไป


เมื่อเห็นผลงานของ อสม. ทุกท่านแล้วกรรมการรู้สึกหนักใจมาก
เพราะทุกท่านมีผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งนั้น แต่อาจแตกต่างกันไปบ้าง
ตามสภาพภูมิสังคม ด้วยความจำเป็นที่ต้องคัดเลือกให้เหลือ
เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น พวกเราจึงทำให้อีกสามท่านผิดหวังไปโดยไม่ได้ตั้งใจ


ความจริง อสม. ทุกท่านได้รับรางวัลอยู่แล้วในทุกๆครั้งที่เขาทำหน้าที่ อสม.
ด้วยจิตอาสา ความปีติที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขเป็นรางวัลตอบแทน
สำหรับทุกครั้งของการทำดี คนฟังเพลงไม่อยากให้ผลการตัดสิน อสม.
ดีเด่นระดับชาติครั้งนี้ทำให้ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลเสียใจ คิดว่าความดีที่เรา
ทำอยู่สู้คนอื่นเขาไม่ได้ เพราะแท้จริงแล้วความสุขจากการทำดีเป็นรางวัล
ในตัวของมันเอง คำตัดสินใดๆของใครก็ไม่อาจทำให้คุณค่าในตัว
ของเราลดลงไปได้


คนฟังเพลงขอยกย่องและเชิดชู อสม. ทุกๆท่านที่ตั้งใจทำงานด้วย
จิตสาธารณเพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ด้วยความเคารพจากใจค่ะ


 

04-08-2009, 08:53 AM   #2 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
Mr.Reception
Re: อสม.ดีเด่นระดับชาติ2552

แต่ก่อนนี่ลุงผมกะเคยเป็นอยู่ครับ สิมีป้ายสีเขียวมาติดไว้หน้าบ้าน

อสม.ทุกมื่อนี่กะคือบ่อเห็นเนาะ...มีแต่อาสัยเมีย 55555
 
ชุมชนบ้านมหา > บ้านมหา วาไรตี้ > สุขภาพ Healthคำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:03 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'