ชุมชนบ้านมหา > บ้านมหา วาไรตี้ > สุขภาพ Health

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
05-29-2009, 12:44 PM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
การเพิ่มพลังกายให้กับตัวเอง


การเพิ่มพลังกายให้กับตัวเองในแต่ละวันผู้คนได้ใช้พลังกายและพลังใจมากมาย
ในการใช้พลังกาย คนบางคนอยู่ในภาวการณ์กดดันค่อนข้างสูง
ทำให้ร่างกายเครียดมาก และเมื่อพลังกายหมดไปจำนวนหนึ่ง
สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งถึงพลังจิต ด้วยดังนั้นการเพิ่มพลังกายจังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ร่างกายต้องสำรองไว้การเพิ่มพลังกายให้กับตัวเองพลังกายที่แข็งแรง หมายถึง การมีสุขภาพกายที่ดี ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน สามารถประกอบ
กิจการงานในชีวิตประจำวันได้ดี และยาวนานกว่าปกติ ความเหนื่อย
น้อยลง มีความอดทนสูง มีความกระปรี้กระเปร่า ว่องไวและ
กระฉับกระเฉง

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า ร่างกายเราแข็งแรงแล้ว หรือเรียกว่า
ร่างกายเราฟิตแล้ว

ข้อทดสอบความฟิตของร่างกาย แบบง่าย ๆ

1.ท่านปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวัน ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือ
อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง หรือง่วงเหงาหาวนอน กว่าปกติหรือไม่

2.ท่านมีน้ำหนักตัว เกินหรือน้อยกว่า มาตรฐาน มากหรือไม่
ชาย ส่วนสูง (ซม.) - 100 = น้ำหนักมาตรฐานชาย (กก.)
หญิง ส่วนสูง (ซม.) - 110 = น้ำหนักมาตรฐานหญิง (กก.)

3.ท่านรับประทานอาหารได้และนอนหลับดี หรือไม่

4.ท่านเดินขึ้นที่สูง หรือที่ลาดชัน เช่น ขึ้นสะพานลอย รู้สึกเหนื่อยกว่า
ปกติ หรือไม่

5.ท่านรู้สึกตัวว่า มีความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง และมี
ความยืดหยุ่นดี หรือไม่

6.ท่านได้ออกกำลังให้หัวใจท่านบ้างหรือไม่ เช่น วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ
หรือถีบจักรยาน

7.ท่านได้ตรวจร่างกายที่จำเป็น เป็นระยะ ๆ ตามคำแนะนำของแพทย์
บ้างหรือไม่เป้าประสงค์ในการเพิ่มพลังกาย

1. ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น พร้อมสู้งานหนักกว่าปกติได้ดี

2. ร่างกายสมส่วน

3. ไม่เหนื่อยง่าย โดยเฉพาะขึ้นที่สูง

4. มีความคล่องแคล่วว่องไว และมีความยืดหยุ่นสูง
ในการปฏิบัติงานและป้องกันอุบัติเหตุ

5. มีหัวใจที่แข็งแรง

6. โรคต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะหายไป ได้แก่ โรคเครียด
โรคประสาท โรคกระเพาะ และโรคหัวใจ

7. มีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้น เช่น หวัด ภูมิแพ้

8. มีความสดใส ร่าเริง เป็นนิจ


การออกกำลังกาย มีหลายวิธีที่นิยมกัน แต่จะเน้นไม่เหมือนกัน

ฟิตเนส เซ็นเตอร์ เน้น กล้ามเนื้อ
วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ จักรยาน เน้น หัวใจ
โยคะ เน้น ความยืดหยุ่น การหายใจ
แอโรบิก เน้น ความยืดหยุ่น ความคล่องแคล่ว ว่องไวและหัวใจ


ข้อควรระวัง

1. เด็ก ผู้ใหญ่ควรระมัดระวังให้มาก เมื่อเด็กมักจะไปออกกำลัง
ตามผู้ใหญ่ ควรระมัดระวังอันตราย และความพอเหมาะ
พอควรสำหรับเด็กด้วย

2. ผู้สูงอายุ การวิ่งมากจะทำให้ให้หัวเข่าเจ็บ อักเสบ และเสื่อมเร็ว
กว่าปกติ ทั้งยังไม่เหมาะกับการเต้นแอโรบิก
ควรออกกำลังด้วยการเดินให้มาก หรือ เดินเร็วหรือวิ่ง
เหยาะบ้าง (บางโอกาส)

3. ผู้ออกกำลังในฟิตเนส เซ็นเตอร์ มักจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่
แต่ขาดการออกกำลังหัวใจ ปอด ให้แข็งแรง จึงควรเสริม
การออกกำลังหัวใจ และปอด ให้แข็งแรงด้วย

4. ผู้ออกกำลังด้วยกีฬากอล์ฟ ควรระมัดระวังยาพ่นฆ่าแมลงตกค้าง ตาม
แฟร์เวย์และกรีน ให้มาก เพราะจะหายใจรับยาเต็ม ๆ เมื่อฉีด
พ่นใหม่ ๆ ทางสนามก็ควรกำหนดเวลาฉีดพ่นที่ปลอดภัย
โดยประกาศให้นักกอล์ฟได้ทราบให้ชัดเจน และตรวจสาร
อันตรายตกค้างเป็นประจำด้วย

5. ผู้ออกกำลังด้วยการว่ายน้ำตามสระว่ายน้ำ ควรระมัดระวังในเวลา
พนักงานประจำสระใส่คลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในสระ เวลา
ใส่ใหม่ ๆ และใกล้กับผู้ว่ายน้ำอยู่จะอันตรายมาก มีผู้ได้รับ
อันตรายแล้ว พนักงานควรใส่ในเวลากลางคืน เมื่อปิดสระ
หรือเช้ามืด ยังไม่เปิดสระ ที่ไม่มีผู้ว่ายน้ำแล้ว โดยทิ้งระยะ
เวลาห่างจากเวลาที่เปิดบริการให้มาก แต่บางสระมีเครื่อง
ทันสมัย ใส่อัตโนมัติก็จะลดอันตรายไปได้มาก


วิธีเพิ่มพลังกายให้ตนเอง ที่ได้ผลในเวลารวดเร็ว

1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของตนเองก่อน ว่าจะเหมาะกับการออกกำลัง
กายประเภทใด

2. ปกติ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพลังที่เหมาะสมและได้ผลในเวลา
รวดเร็ว ได้แก่ วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ และจักรยาน โดยให้หัวใจทำงาน
เพิ่มขึ้น หรือรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติพอสมควร แต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า
20 นาที 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ตามหลักออกกำลังแบบแอโรบิก ของ
ดร. คูเปอร์ (ว่ายน้ำ ไม่ใช่ ไปลอยคอเล่นกันในสระ แต่ต้องว่ายเอา
ระยะทาง)

3. สำหรับ ผู้สูงอายุ ควรออกกำลังกายด้วยการเดินดีที่สุด หรือเดินเร็ว
หรือเดินสลับวิ่งบ้างในบางโอกาส แต่ไม่ควรมากเกินไป จะเป็น
อันตรายต่อข้อเข่า

4. สำหรับ ผู้มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย
5. ผู้มีร่างกายผอมบาง หากประสงค์จะเพิ่มกล้ามเนื้อ ควรออกกำลัง
ในฟิตเนส เซ็นเตอร์ โดยมีหลักสำคัญ "กล้ามเนื้อ ชอบงานหนัก"
จึงจะได้ผล และอยู่ในความควบคุมของผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์

6. ผู้มีร่างกายท้วม หรืออ้วน หากประสงค์จะลด ควรลดอาหารประเภท
ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว ขนมปัง พร้อมทั้งออกกำลังกาย
เผาผลาญแคลอรีให้มากกว่าที่รับประทานเข้าไป

7. ผู้ที่รู้สึกตัวไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง ก็ควรจะต้องออกแรง เช่น เล่นกีฬา หรือ
ทำไร่ ทำสวน ทำสวนครัว ก็ได้ และดีเสียอีก เป็นประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจด้วยทั้งหมด ก็กล่าวได้แต่เพียงหลักการสั้น ๆ เท่านั้น หากมีผู้สนใจก็คงต้องเข้าสู่
ภาคการปฏิบัติกันเลย
การเพิ่มพลังกายให้กับตัวเอง


-------------------------------------------------------------------------------

อ้างอิง :
1. สุรศักดิ์ ชวยานันท์ , "วิธีเสริมพลังกายและพลังใจ จาก
ธรรมชาติ", 2547

2. สุรศักดิ์ ชวยานันท์, "แนวคิดสู่สุขภาพที่ดี", 2545

3. สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข,
" คู่มือการออกกำลังกายพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 05-29-2009 เมื่อ 02:59 PM
 

05-29-2009, 02:19 PM   #2 (permalink)
ฝ่ายเทคนิคและโปรแกรม
โอ้ยอ้ายเอาความสูงอ้ายลบร้อยมันได่เกินแสดงว่าอ้ายน้ำหนักบ่มาตรฐานตั๋วนี้ต้องลดน้ำหนักแล้วบัดนี่
 
05-29-2009, 10:31 PM   #3 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
น้ำหนักมาตรฐานเซียงเหมี่ยง เกินมานิดหน่อยครับ...
 
05-30-2009, 04:44 AM   #4 (permalink)
International chef
ขอบคุณจ้าสำหรับสาระน่ารู้ดีๆ
tim:ดีใจแฮงแท้น้อบาดนี้น้ำหนักบ่เกิน
 
ชุมชนบ้านมหา > บ้านมหา วาไรตี้ > สุขภาพ Health


ป้ายกำกับ
มุมสุขภาพ


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:10 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'