ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > กฎหมายใกล้ตัว

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
06-05-2009, 02:10 PM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
สามีไม่ยอมหย่า


สามีไม่ยอมหย่า
ปัญหาผัว ๆ เมีย ๆ มิใช่เรื่องเล็กสำหรับคนที่ต้องประสบปัญหาด้วยตนเองในวันหนึ่งข้างหน้า

ปัญหามีอยู่ว่าทำอย่างไรจึงหย่าขาดจากสามีได้ ซึ่งสามีไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่ากันโดยดี หรือหากจะหย่าจริง ๆ ก็คงหนีที่จะต้องฟ้องหย่าต่อศาลไม่ได้

1. การฟ้องหย่าต่อศาลสิ่งสำคัญก็คือ ต้องมีเหตุหย่าตามกฎหมาย ไม่ใช่ใครนึกจะนำคดีมาฟ้องหย่ากันก็จะหย่าได้ทุกคน สำหรับเหตุหย่าตามกฎหมายได้พูดมาหลายฉบับแล้ว เพราะมีหลายประการเอาเป็นว่ากรณีของคุณควรมีเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายได้หรือไม่

การที่คุณเลิกกับสามีตั้งแต่ปี 2550 ลองนับดูว่าแยกกันอยู่โดยสมัครใจเกิน 3 ปีแล้วหรือยัง หากแยกกันอยู่เกิน 3 ปี จะทำให้คุณมีสิทธิฟ้องหย่าสามีได้ หรืออาจจะเข้าเหตุหย่าข้ออื่น ๆ เช่น การที่ไม่ได้หลับนอนด้วยกัน การไม่อุปการะส่งเสียเลี้ยงดูฉันสามีภริยา ฯลฯ

หากคุณฟ้องหย่าและศาลพิพากษาให้หย่าคุณสามารถนำคำพิพากษาถึงที่สุดให้หย่าไปบันทึกหย่าเองได้


2. ปัญหาของหญิงมีสามี ที่มีทะเบียนสมรสติดตัว การที่คุณไม่นำพาต่อการจดทะเบียนหย่าให้เรียบร้อยหากชีวิตคู่คุณไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ตัวอย่างเช่น ตอนนี้คุณจะซื้อบ้านและที่ดินเป็นของคุณเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องบอกให้สามีรู้ แต่ถ้าวันใดคุณต้องการจะขายขึ้นมา กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสสามีภริยาจะต้องจัดการร่วมกันหรือจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งแค่เจ้าหน้าที่ที่ดินเห็นคำนำหน้าชื่อคุณเป็น "นาง" คุณก็ต้องวิ่งโร่ไปหาหนังสือยินยอมของสามี ถ้าหย่ากันแล้วก็แสดงใบทะเบียนหย่า ถ้าสามีตายก็แสดงใบมรณบัตรของสามี หรือสามีวิกลจริตก็ต้องแสดงคำพิพากษาของศาลว่า เขาต้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ถ้าคุณไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณก็ต้องไปฟ้องศาลเพื่อขายบ้านและที่ดินเพื่อให้ศาลตรวจสอบว่า ทำไมเมื่อเป็นหญิงมีสามีมาแล้วจึงจะขอจัดการทรัพท์สินที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสฝ่ายเดียวจะไปมีสามีใหม่ก็ไม่ได้เพราะถูกกล่าวหาว่ามีชู้ จดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่ก็ไม่ได้เพราะเป็นหญิงมีสามีจะกลายเป็นสมรสซ้อน แต่โดยทั่วไปผู้หญิงที่ใช้คำนำหน้า "นาง" เจ้าหน้าที่จะไม่จดทะเบียนสมรสใหม่ให้อยู่แล้ว เว้นแต่จะมีใบทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของสามีเก่ามาแสดงได้หรือไม่ขายบ้านและที่ดินก็ได้แต่จะไปจดจำนองบ้านและที่ดินเพื่อนำเงินไปลงทุนธุรกิจก็ต้องให้คู่สมรสยินยอมด้วย

วันข้างหน้าคุณมีทรัพย์สินซึ่งถือว่าได้มาในระหว่างสมรสกับสามีก็ตกเป็นสินสมรสคุณจะไปทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้ใครทั้งหมดก็ไม่ได้ยกได้ครึ่งเดียว ปัญหามากมายเขียน 3 หน้ากระดาษก็ไม่หมด ได้แต่แนะนำว่า ถ้าไม่สามารถอยู่กินเป็นครอบครัวกันไดีอีกก็อย่าเก็บทะเบียนสมรสไว้ผูกคอคุณในวันข้างหน้า ไปหย่ากันดีกว่า ผู้ชายที่น่ารักยังมีอีกมากมาย หรือสามีของคุณอาจเป็นผู้ชายที่น่ารักเพียงแต่เข้ากับคุณไม่ได้ หรือคุณอาจเป็นคนที่น่ารักสำหรับผู้ชายอื่นก็ได้แล้วแต่จังหวะของชีวิตคนสุกัญญา รัตนนาคินทร์ นสพ.เดลินิวส์
 

06-05-2009, 07:14 PM   #2 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ฮั่นเด้ มันกะหยากแนวนี้ละเบอจดทะเบียน เฮ้ยเซ็งคือกันtim:
 
06-08-2009, 08:58 PM   #3 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

เมื่อสามีไม่ยอมหย่าโดยความยินยอม ภรรยาอาจใช้สิทธิทางศาลโดยการฟ้องหย่า

เหตุที่จะฟ้องหย่าได้มี 10 ข้อดังนี้

1.สามีเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภรรยามีชู้สามีฟ้องหย่าได้

2.สามีประพฤติชั่วไม่ว่าการประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
-อับอายข้ายหน้าอย่างร้ายแรง
-ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุสามีประพฤติชั่ว
-ได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนเกินควรจากการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยา

3.สามีทำร้าย ทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทภรรยาหรือบุพการีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างร้ายแรง

4.สามีจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งเกิน 1 ปี
-สามีต้องคำพิพากษาให้จำคุกจริงๆเกิน 1 ปีโดยที่ภรรยามิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดนั้นด้วย
-สามีภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่นานเกินกว่า 3 ปี

5.สามีถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาเกินกว่า 3 ปี ไม่มีใครทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร

6.สามีไม่ไห้ความช่วยเหลืออุปการะภรรยาสามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นภรรยาอย่างร้ายแรง

7.สามีวิกลจริตมานานเกินกว่า 3 ปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้

8.สามีผิดทัณฑ์บนที่ทำไว้เป็นหนังสือกับภรรยาในเรื่องความประพฤติ

9.สามีเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยต่อภรรยา ลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้

10.สามีมีสภาพแห่งกายทำให้ภรรยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล แต่ถ้าเหตุฟ้องหย่านี้เกิดจากการกระทำของภรรยา เช่นภรรยาตัดเจ้าโลกสามีทิ้งเพราะโมโหที่สามีไปมีกิ๊กภรรยาไม่สามารถฟ้องหย่าสามีในข้อนี้ได้

หากสามีจะฟ้องหย่าภรรยาก็ต้องอาศัยเหตุอย่างเดียวทั้ง 10 ข้อนี้เหมือนกันนอกเหนือจากนี้สามีและภรรยาไม่สามารถฟ้องหย่าได้เลย


ป.แพ่งและพาณิชย์ ม.1516

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย บ่าวจอหอ; 06-08-2009 เมื่อ 09:03 PM
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > กฎหมายใกล้ตัว


ป้ายกำกับ
กฎหมายใกล้ตัว


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:56 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'