ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > วรรณกรรม-บทกวี-นวนิยายเรื่องสั้น-Poetry > วรรณกรรม

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
06-20-2009, 08:44 AM   #1 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
 
รูปส่วนตัว auddy228
 
สว่างใจ ผลงานสุนทรภู่


ผลงานของสุนทรภู่แบบย่อ


ผลงานสุนทรภู่


ประวัติความเป็นมา

พระสุนทรโวหารเกิดที่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง (ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อย) บิดาชื่อ ภู่ เป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นข้าหลวงในพระราชวังหลัง บิดามารดาได้เลิกร้างตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็ก โดยที่บิดาท่านออกบวช ณ ที่ภูมิลำเนาเดิม ส่วนมารดาได้เข้าถวายตัวเป็นนางนมของพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง ท่านสุนทรภู่ได้รับการศึกษาครั้งแรกที่พระราชวังหลัง และที่วัดชีปะขาว (ปัจจุบันคือ วัดศรีสุดาราม) เมื่ออายุประมาณ ๒๐ ปี ได้ลอบรักกับหญิงชาววังชื่อ จันทร์ จนโดนจับได้จึงต้องโทษจำคุกอยู่ระยะหนึ่ง แต่ไม่นานท่านก็พ้นโทษเพราะความสามารถในทางบทกลอน เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท่านสุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในกรมอาลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ขุนสุนทรโวหาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโคลงกลอนต่าง ๆ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ (สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จขึ้นครองราชย์ ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากได้ดื่มสุราอย่างหนัก ท่านจึงออกบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) และได้เดินทางไปที่ต่าง ๆ ท่านจึงแต่นิราศไว้มากมาย รวมอายุพรรษาที่ท่านบวชได้ ๑๐ พรรษา ท่านก็ลาสิกขาบท ชีวิตของท่านในช่วงนี้ลำบากมาก อยู่มาสักระยะหนึ่ง ท่านก็ได้บวชอีกครั้ง แต่ก็บวชได้ ๒ พรรษา และได้ถวายตัวอยู่กับเจ้าฟ้าขุนอิศเรศรังสรรค์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ได้ขึ้นครองราชย์ ทรงสถาปนาเจ้าฟ้า กรมขุนอดิศเรศรังสรรค์เป็น พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่พระบวรราชวัง ท่านสุนทรภู่จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรโวหาร ตำแหน่งเจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายบวรราชวัง ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ท่านก็ถึงมรณกรรม รวมอายุได้ ๗๐ ปี ปัจจุบันแม้ท่านจะได้เสียชีวิตไปนานแล้ว แต่คุณประโยชน์ที่ท่านได้สร้างได้ ก็เป็นที่ประจักษ์ แก่ชาวโลก และชาวไทยเรา องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ ๒๐๐ ปี

ผลงานสุนทรภู่

ผลงานสุนทรภู่

ผลงานสุนทรภู่ และวรรณกรรมของสุนทรภู่ มีอยู่มากมาย มีทั้งที่เป็น
... ประเภทนิราศมี ๙ เรื่อง


1. นิราศเมืองแกลง 2350
2. นิรา..พระบาท 2350
3. นิราศภูเขาทอง 2371
4. นิราศเมืองเพชร 2371-2374
5. นิราศวัดเจ้าฟ้า 2375
6. นิราศอิเหนา 2375-2378
7. นิราศสุพรรณ 2377-2380
8. รำพันพิลาป 2385
9. นิรา..พระประธม 2385-2388

ประเภทนิทานมี ๕ เรื่อง

1. โคบุตร
2. พระอภัยมณี
3. พระไชยสุริยา
4. ลักษณะวงศ์
5. สิงหไกรภพ

ประเภทสุภาษิตมี ๒ เรื่อง

1. สวัสดิรักษา
2. เพลงยาวถวายโอวาท

ประเภทบทละครมี ๑ เรื่อง

1. อภัยนุราช

ประเภทเสภามี ๒ เรื่อง

1. ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม
2. พระราชพงศาวดาร

ประเภทบทเห่กล่อมมี ๔ เรื่อง

1. จับระบำ
2. กากี
3. พระอภัยมณี
4. โคบุตร
 

06-21-2009, 03:59 PM   #2 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
ขอบคุณนะคะ สำหรับสาระที่ดีและมีประโยชน์ต่อการศึกษามากค่ะ
 
06-25-2009, 10:55 PM   #3 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
สุภาษิตสอนหญิง

สุภาษิตสอนหญิง..... สุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่ .....


@...ขอเจริญพรเรื่องตํารับฉบับสอน
ชาวประชาราษฎรสิ้นทั้งหลาย
อันความชั่วอย่าให้มั่วมีระคาย
จะสืบสายสุริย์วงศ์เป็นมงคล

@ ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์
บํารุงรักกายไว้ให้เป็นผล
สงวนนามตามระบอบให้ชอบกล
จึงจะพ้นภัยพาลการนินทา

@ เป็นสาวแซ่แร่สวยรวยสะอาด
ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่า
แม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคา
จะพลอยพาลหอมหายจากกายนาง

@ อันตัวตํ่าแล้วอย่าทําให้กายสูง
ดูเยี่ยงยูงแววยังมีที่วงหาง
ค่อยเหงี่ยมเจียมใจจะไว้วาง
ให้ต้องอย่างกิริยาเป็นนารี ฯ

@...จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน
ไม่สมควรรับพักตร์ตามศักดิ์ศรี
จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์
ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน

@ จะเก็บไรไว้ผมให้สมพักตร์
บํารุงศักดิ์ตามศรีมิให้เขิน
เป็นสุภาพราบเรียบแลเจริญ
คงมีผู้สรรเสริญอนงค์ทรง

@ ใครเห็นต้องนิยมชมไม่ขาด
ว่าฉลาดแต่ร่างเหมือนอย่างหงส์
มีรูปงามทรามสงวนนวลอนงค์
ไม่รู้จักแต่งทรงก็เสียงาม

@ ประการหนึ่งซึ่งจะเดินดําเนินนาด
ค่อยเยื้องยาตรยกย่างไปกลางสนาม
อย่าไกวแขนสุนแขนเข้าห้ามปราม
เสงี่ยมงามสงวนไว้ในท่าที


@ อย่าฟังเปล่าเอาแต่กลอนสุนทรเพราะ
จงพิเคราะห์คำเลิศประเสริฐศรี
เอาเป็นแบบสอนตนพ้นราคี
กันบัดสีติฉินคนนินทา

@ นี่เกิดมาเป็นสตรีไม่มีค่า
จะเกิดมาทำไมให้หมองหมาง
เหมือนกรวดทรายปรายเล่นไม่เว้นวาง
มิใช่อย่างนางโมราหรือว่าไร

:heart:
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > วรรณกรรม-บทกวี-นวนิยายเรื่องสั้น-Poetry > วรรณกรรม


ป้ายกำกับ
บทกวีสุนทรภู่, ผลงานของสุนทรภู่, สุนทรภู่


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:22 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'