ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > กฎหมายใกล้ตัว

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
07-14-2009, 01:58 PM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา


สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
ประชาชนจะต้องไม่รับโทษอาญา ยกเว้นถ้ามีการทำความผิด ตามที่กฎหมายระบุไว้ และผู้ต้องหามีสิทธิ จะให้ทนายความเข้าฟังการสอบสวนได้ ตลอดจนถ้าศาลตัดสินว่า จำเลยไม่มีความผิด ก็มีสิทธิจะเรียกร้อง ค่าชดใช้ต่างๆ จากรัฐได้

มาตรา 32 บุคคลจะต้องไม่รับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด และกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น จะหนักกว่าโทษ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้

มาตรา 33 ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า แสดงว่าบุคคลใด ได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น เสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้


 

08-15-2009, 07:27 PM   #2 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ที่สำคัญอย่าลืมโทรหาทนายก่อนเด้อครับ
 
09-24-2009, 08:28 AM   #3 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
สิทธิของผู้ต้องหา ตาม ป.วิอาญา มีตามมาตราดังนี้
มาตรา ๗/๑
๑. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
๒. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวน
๓. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
๔. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
นอกจากนี้ยังปรากฎตาม
มาตรา ๑๓๔/๑, ๑๓๔/๒,๑๓๔/๓ และ ๑๓๔/๔
อีกด้วย(ในชั้นพนักงานสอบสวน)(และในชั้นศาลก็มีอีก)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย บ่าวนิติกร; 09-24-2009 เมื่อ 08:50 AM
 
09-24-2009, 09:07 AM   #4 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ขอบคุณหลายที่นำมาบอกกล่าวกัน
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > กฎหมายใกล้ตัว


ป้ายกำกับ
รัฐธรรมนูญ 2550


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:27 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'