ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > ศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
07-18-2009, 05:25 PM   #1 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
 
รูปส่วนตัว ฅนภูไท
 
ความเยือกเย็น ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง

ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง

ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง


" อาณาจักรโบราณ ของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต ปัจจุบันเหลือร่องรอยการตั้งถิ่นฐานซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งอารยธรรมตลอดจนศิลปะด้านต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน "
เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มีความอุดมสมบูรณ์ผู้ปกครองเมืองคือพญาฟ้าแดด มีพระมเหสีชื่อ พระนางจันทาเทวี(เขียวค่อม) มีพระธิดาชื่อ พระนางฟ้าหยาด เป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมงดงามมาก เป็นที่หวงแหนของพระราชบิดา-มารดา พญาฟ้าแดดให้ช่างสร้างปราสาทเสาเดียวไว้กลางน้ำ โดยใช้ศิลาแลงในการก่อสร้างบริเวณนี้ปัจจุบันเรียกว่า "โนนฟ้าแดด" นอกนั้นยงมีการขุดสระไว้รอบเมือง มีคูค่ายและเชิงเนิน มีหอรบอย่างแข็งขัน สระที่ขุดไว้ในปัจจุบันเป็นหนองน้ำสาธารณะ เมืองลูกหลวงของเมืองฟ้าแดดคือ เมืองสงยาง มอบให้อนุชาชื่อ พญาอิสูรย์ (เจ้าฟ้าระงึม) เป็นผู้ครองเมือง เมืองทั้งสองหางกันประมาณ 2 กิโลเมตร เลยรวมเรียกว่า "เมืองฟ้าแดดสงยาง"

ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง
พระธาตุยาคู


เมืองเชียงโสม เป็นเมืองหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับเมืองฟ้าแดด มีพญาจันทราชเป็นผู้ปกครองจัดให้มีเทศกาลเล่นหมากรุก และตีหิงคลี ใครแพ้-ชนะ ก็จะส่งส่วยกินเมืองตามประเพณี ครั้งหนึ่งพญาจันทราชได้ออกล่าสัตว์ และต่อไก่ มุ่งหน้าลงทางใต้ จึงถึงหนองเลิง ได้หลงทางเข้าไปในอุทยานของนางฟ้าหยาด เมื่อพญาจันทราชพบหน้านางฟ้าหยาดก็ชอบพอ
ต่อมาพญาจันทราชเดินทางกลับเมืองเชียงโสมได้มอบให้ขุนเล็ง ขุนดาน นำเครื่องบรรณากาารมาสู่ขอนางฟ้าหยาด แต่ไม่สำเร็จ พญาจันทราช จึงได้เคลื่อนขบวนทัพมาตีเมืองฟ้าแดดสงยาง โดยขอความช่วยเหลือไปยังเมืองเชียงสง เชียงสา เชียงเครือ ท่างาม น้ำดอกไม้ สาบุตรกุดอก ให้ส่งกองทัพมาช่วยฝ่ายพญาฟ้าแดด เมื่อทราบข่าวก็ขอความช่วยเหลือไปยังผู้ปกครองเมืองสงยางผู้เป็นอนุชาให้มาช่วยรบ เมื่อเกิดสงครามมีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก พญาจันทราชสิ้นพระชนม์บนคอช้าง แม่ทัพนายกองเห็นดังนั้นก็ยอมแพ้
นางฟ้าหยาดเมื่อทราบข่าวก็มีความเสร้าโศกจนสิ้นชีวิตบนปราสาทกลางน้ำ ต่อมาพญาฟ้าแดดก็ให้ นำศพนางฟ้าหยาด และศพพญาจันทราช บรรจุลงในฮี๋บทองคำ ตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ และให้สร้างเจดีย์คู่เป็นอนุสรณ์ไว้ (ปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันตกของโนนเมืองฟ้าแดดสงยาง) ก่อนที่จะบรรจุอัฐิของนางฟ้าหยาดกับพญาจันทราช ได้รับสั่งให้ช่างหลอพระพุทธรูปและเทวรูปทองคำ จำนวน 84,000 องค์ ประกาศให้ชาวเมืองฟ้าแดดสงยางหล่อหรือสร้างพระพุทธรูปทุกครัวเรือน โดยให้หล่อหรือสร้างด้วยทองคำ อิฐ หิน หรือดินเผาแล้วแต่ศรัทธา แล้วบรรจุไว้ในเจดีย์คู่ เพื่อเป็นการบูชาและล้างบาปที่กระทำไว้ จากนั้นได้มอบให้พญาธรรมไปครองเมืองเชียงโสม ส่งสวยแก่เมืองฟ้าแดดเป็นประจำทุกปี
จากตำนานที่เป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน อาจจะมีความคลาดเคลื่อนแต่ก็คงแฝงไว้ด้วยความจริงไว้บ้าง

โนนสาวเอ้

ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง

ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง


โนนสาวเอ้มีลักษณะเป็นเนินดินกว้างใหญ่มีคุณค่าทางโบราณคดี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองฟ้าแดดสูงยาง บริเวณล้อมรอบเป็นทุ่งนาชื่อว่า ?ทุ่งฟ้าแดด? บนเนินสาวเอ้นี้
มีสถูปเจดีย์และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ มีลักษณะเด่นและสำคัญ คือ เป็นเนินดินกว้างใหญ่อยู่ใจกลางทุ่งนา ส่วนการเข้าถึงนั้นห่างจากเมืองกาฬสินธุ์ตามถนนหมายเลข 214 ประมาณ 13กิโลเมตรแล้วแยกขวาต่อไปยังบริเวณเมืองฟ้าแดดสูงยางระยะทาง 6 กิโลเมตร


ใบเสมาหินสมัยทวารวดีที่พบในบริเวณอาณาเขตเมืองฟ้าสง อยู่ที่วัดโพธิ์ชัยเสมารามหรือวัดบ้านก้อม

ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง

ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง

ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางปล. บังเอิญฅนภูไทเห้นชื่อ สาวเมืองฟ้าแดดสงยาง ในห้องแชท กะเลยเกิดความสนใจอยากรู้แหล่งที่มาของชื่อ เลยไปค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมาเห็นว่ามีประโยชน์เลยเอามาฝาก สมาชิกท่านได๋มีข้อมูลกะมาเพิ่มเติมให้แหน่ครับ

ขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลเด้อครับ


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ฅนภูไท; 07-19-2009 เมื่อ 12:36 AM
 
07-18-2009, 05:51 PM   #2 (permalink)
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ขอบคุณฅนภูไทหลายๆเด้อครับสำหรับข้อมูลเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่จริงบ้านผมกะบ่ห่างจากบริเวณที่เป็นเมืองฟ้าแดดปานได๋ เคยไปไหว้พระธาตยาคู แต่บ่ได้ไปหม่องโนนสาวเอ้..
 
09-14-2009, 02:46 PM   #3 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ขอบคุณครับ
 
09-14-2009, 03:25 PM   #4 (permalink)
ร่วมกิจกรรมนำความรู้
ผมเคยฟังหมอลำ วีระพงษ์ วงศิลป์ เรื่อง ตำนานเมืองฟ้าแดดสูงยาง กะบ่ค่อยเขาใจ เก็ตแล้วบาดนี่ ได้ฮู้จักสถานที่เล่ากะมีภาพประกอบ เป็นเมืองเก่าที่ผมกะพอตะเคยได้ยินนี่หละ
 
09-17-2009, 08:03 AM   #5 (permalink)
Super Moderator
ขอบคุณคนภูไทหลายๆจ้า เอาข้อมูลดีๆมาสูพี่น้องได้ศึกษา เมืองฟ้าแดดสูงยาง กะเป็นสถานที่ใกล้ๆถิ่นพำนักของขะน้อยเอง ไปมาหาสูเป็นประจำ อิพ่อ อิแม่เว่าสูฟังตะเป็นเด็กน้อย มีเรือ่งเล่าขานหลายเรื่อง ...ที่เกียวกับลุ่มน้ำต่างๆเช่นลำน้ำดอกไม้ ... (เว่ามาคิดฮอด อ้ายศรีสะท้าน ) ไผสนใจกะติดต่อ ญาอ้ายศรีสะท้าน มาจาต้านสูฟังเด้อจ้า
 
08-22-2011, 11:35 AM   #6 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
รอบยิ้มพิมใจ

ขอบคุณหลายๆจ้า สาวฟ้าแดดสงยาง ที่อยู่ในห้องแช็ทกะเม็กนี่หล่ะจ้า เม็กจ้าๆๆๆ เปลี่ยนชื่อเป็น นู๋คำหวาน อิอิ แต่ชื่อที่ฮักที่สุด คือ สาวฟ้าแดด เพราะรู้สึกผูกพันกับสถานที่ตรงนั้น ตะน้อยแล้ว จำความได้ปั่นจักรยานไปนั่งฮ้องไห้ ยุนั่น แทบทุกมื้อที่ถูกแม่ตี กะเวลาทุกข์ใจ ทุกวันนี้อยู่ไกล เวลาทุกข์ใจ จะเจ็บปวดเป็นสองเท่า เพราะ จะคิดถึงเมืองฟ้าแดด นำ ทุกข์ใจนำ เลยเพิ่มเป็นสองเท่าจ้า อิอิ เวลากลับ ยางตลาด กะจะไปไหว้พระธาตุ ทุกครั้งที่ไปจ้า ขอบคุณนะคะอ้ายปอบ ดีใจ ที่เมืองในดวงใจของเม็ก ยังมีคนสนใจยุ อิอิ
 
08-25-2011, 10:28 AM   #7 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
เป็นอีกหม่องนึง ที่ยุไกล้บ้านครับผม แต่หากว่ายังไปบ่อออดจักเทือ ขอบคุณครับอ้ายที่นำสาระและความรู้ดีๆมาเผยแพร่ ให่พี่ให่ น้องไดรับรู้
 
08-25-2011, 10:47 AM   #8 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ครับกะขอบคุณฅนภูไทหลายๆที่สละเวลาไปหาข้อมูลมาให้พี่น้องเฮาได้รับทราบข้อมูลครับแม้แต่ตัวลุงเองรายละเอียดเทิงเบิ๊ดกะบ่ฮู้ทั้งๆที่เคยไปเห็นสถานที่มาแล้วแต่รายละเอียดอยู่คนละหมอ่งนี่เอง
 
08-27-2011, 01:28 PM   #9 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ความภูมิใจของคนเมืองน้ำดำ อิอิ เว้ามาแล้วกะคึดฮอดบ้านเนาะ
 
07-15-2012, 10:37 AM   #10 (permalink)
ศึกษาหาความรู้


กาฬสินธุ์บ้านผมเอง ขอบคุณเด้อครับเฮ็ดให้ได้ความฮู้หลายก้อเก่า
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > ศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
จังหวัดกาฬสินธุ์, ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง, อำเภอกมลาไสย, เมืองฟ้าแดดสงยาง

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:31 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'