ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > เรียนภาษาอังกฤษ

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
08-24-2009, 09:48 PM   #1 (permalink)
ท่องเวบ
 
รูปส่วนตัว pui.lab
 
การใช้ Verbs Going To


Going To
1. What ___ this weekend?
a. you are going to do
b. are you going to do
c. your gonna do


2. I'm not sure. ___ anything special?
a. Are you going to do
b. You are going to do
c. Is going to do


3. My friend Melissa and I ___ a party. Would you like to come?
a. am going to
b. are going to go to
c. go to


4. I'd love to!___?
a. What's it going to be
b. Who's go to be
c. Where's it going to be


5. It is ___ to be at Ruth's house.
a. go
b. going
c. gonna


6. What time ___ start?
a. is it going to
b. it's going to
c. it


7. At 10 P.M.___ invite?
a. Who are you going to
b. What you're going to
c. When you going to


8. I don't know. I think ___ anyone.
a. I'm going invite
b. I'm not go invite
c. I'm not going to invite
 

08-25-2009, 01:35 AM   #2 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.What are you going to do this weekend?
2.I'm not sure. Is going to do anything special?
3. My friend Melissa and I am going to a party. Would you like to come?
4. I'd love to!Where's it going to be?
5. It is going to be at Ruth's house.
6. What time is it going to start?
7. At 10 P.M. Who are you going to invite?
8. I don't know. I think I'm going invite anyone.

ฝากคุณครูตรวจให้แน่เด้อครับ ถืกบ่ถืกกะบอกแน่นักเรียนแห่งตาปรึกอยู่

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายหล่ามาดามศรี; 08-25-2009 เมื่อ 01:43 AM
 
08-25-2009, 09:26 AM   #3 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1. What are you going to do this weekend?
2. I'm not sure. Are you going to do anything special?
3. My friend Melissa and I am going to a party. Would you like to come?
4. I'd love to!Where's it going to be?
5. It is going to be at Ruth's house.
6. What time is it going tostart?
7. At 10 P.M.Who are you going to invite?
8. I don't know. I think I'm not going to invite anyone.


นักเรียนมาส่งการบ้านจ้า ถูกบ่น้อ
 
08-25-2009, 09:41 AM   #4 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
1. What ___ this weekend?
b. are you going to do

2. I'm not sure. ___ anything special?
a. Are you going to do

3. My friend Melissa and I ___ a party. Would you like to come?
b. are going to go to

4. I'd love to!___?
a. What's it going to be

5. It is ___ to be at Ruth's house.
b. going

6. What time ___ start?
a. is it going to

7. At 10 P.M.___ invite?
a. Who are you going to

8. I don't know. I think ___ anyone.
c. I'm not going to invite
 
09-02-2009, 01:24 PM   #5 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
1. What ___ this weekend?
b. are you going to do

2. I'm not sure. ___ anything special?
a. Are you going to do

3. My friend Melissa and I ___ a party. Would you like to come?
b. are going to go to

4. I'd love to!___?
a. What's it going to be5. It is ___ to be at Ruth's house.
b. going


6. What time ___ start?
a. is it going to7. At 10 P.M.___ invite?
a. Who are you going to8. I don't know. I think ___ anyone.
c. I'm not going to invite

คือเป็นตาย่านตกแท้น้อ
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > เรียนภาษาอังกฤษ


ป้ายกำกับ
Going To, การใช้ Verbs


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:28 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'