ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > วัฒนธรรมไทย

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
09-20-2009, 11:10 PM   #1 (permalink)
ท่องเวบ
 
รูปส่วนตัว pui.lab
 
มารยาทในการออกบัตรเชิญ


มารยาทไทย - มารยาทในการออกบัตรเชิญ

การออกบัตรเชิญ อาจแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ

เชิญไปในงานเลี้ยงอาหาร ซึ่งกำหนดเวลา
- อาหารเช้า เวลาประมาณ ๖.๐๐-๗.๐๐ น. มักจัดที่บ้านเจ้าภาพ มีการเลี้ยงพระตามธรรมเนียม

- อาหารกลางวัน เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ไม่ควรไปก่อนหรือช้ากว่านั้นมาก

- อาหารค่ำ เวลาที่เหมาะสมควรเป็น ๒๐.๐๐ น.

• เชิญไปในงานมงคล เป็นงานรื่นเริงแสดงความยินดี เช่น งานสมรส วันเกิด บวช ขึ้นบ้านใหม่ ครบรอบแต่งงาน ฯลฯ

• เชิญไปในงานศพเป็นงานแสดงความอาลัยแก่ผู้ตาย ต้องสำรวมกิริยาไม่แสดงอาการรื่นเริง

การออกบัตรเชิญ มีหลักปฏิบัติสำคัญ ดังต่อไปนี้

ผู้รับเชิญ
ถ้าผู้รับเชิญเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้เชิญควรจะนำบัตรเชิญด้วยตัวเอง ถ้าเป็นผู้ใหญ่มาก ๆ ก็ควร
เอาบัตรใส่พานไป เช่น งานบวช แต่งงาน แต่ถ้าอยู่ไกลเกินกว่าที่จะไปได้ก็อนุโลมให้ส่งทางไปรษณีย์
ถ้าผู้รับเชิญเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนม ผู้เชิญไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเอง อาจส่งบัตรทางไปรษณีย์
หรือเขียนจดหมาย หรือติดต่อทางโทรศัพท์

การส่งบัตรเชิญ
ควรจะส่งล่วงหน้าให้ผู้รับเชิญมีโอกาสเตรียมตัวแต่เนิน ๆ เช่น ตัดเสื้อผ้า ไม่นัดหมายกับผู้อื่นในวันนั้น
นอกจากในกรณีที่กะทันหันจริง ๆ ก็พอจะอนุโลมกันได้

มารยาทในการออกบัตรเชิญ


โค้ด PHP:
อ้างอิงข้อมูลจากต้นฉบับ http://www.khonthai.com/Vitithai/marayat9.htm 
 

ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > วัฒนธรรมไทย


ป้ายกำกับ
มารยาทในการออกบัตรเชิญ, มารยาทไทย, วัฒนธรรมไทย


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:03 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'