ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-05-2009, 04:24 PM   #1 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
รูปส่วนตัว คมคาย ครบุรี
 
ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์ แผ่เมตตา...สัพเพสัพตา

เรามาแผ่เมตตากันดีกว่าครับ
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
( แปล )
สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยข์ทั้งหมดทั้งสิ้น เถิด ฯ
 
11-05-2009, 06:34 PM   #2 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
โอ้เดี๋ยวนี่ออกแนวนี่ ดีคือกันจิตใจจิได้สงบ ร่มเย็น
 
11-05-2009, 07:01 PM   #3 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง
การสวดมนต์ แผ่เมตตา เป็นกิจที่จำเป็นและสำคัญสำหรับชาวพุทธศาสนิกชน เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติ สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การเรียนรู้และปฏิบัติตาม หลักคำสอนในระดับที่สูงขึ้นไป อย่างไรก็ดี การสวดมนต์มีอานิสงส์และคุณประโยชน์มาก
๑. หลับเป็นสุข
๒. ตื่นเป็นสุข
๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย
๕. เป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลาย
๖. เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา
๗. ไฟ ยาพิษ อาวุธไม่กล้ำกลาย
๘. จิตตั้งมั่นได้โดยเร็ว
๙. สีหน้าย่อมผ่องใส
๑๐.มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
 
08-13-2012, 08:18 AM   #4 (permalink)
ท่องเวบ
ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์

แผ่เมตตา...สัพเพสัพตา


 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
บทแผ่เมตตา

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:22 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'