ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-08-2009, 08:50 AM   #1 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
 
รูปส่วนตัว sompoi
 
เกาทัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับพัทธสีมา

ชาวพุทธทั่วไป ควรจะมีความรู้ในเรื่องสีมาและนิมิตบ้าง
เพื่อจะได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ สีมา แปลว่า เขต *หรือ* แดน
เหมือนกับเสาหิน เป็นเครื่องชี้เขตแดนของชาวบ้านทั่วไปนั้นเอง ตามพระวินัย สีมา
มี 2 ประเภท ใหญ่ๆคือ
1.อพัทธสีมา คือ แดน ที่พระสงฆ์ มิได้กำหนดไว้ตายตัว
หากกำหนดเอาตามที่ทางราชการบ้านเมืองกำหนดไว้
พระสงฆ์แต่ก่อนใช้เป็นเขตประชุมสงฆ์เพื่อทำสังฆกรรมชั่วคราว
แต่สงฆ์ไม่มีกรรมสิทธิ์ถือเอาเป็นของสงฆ์อย่างถาวร
สีมาชนิดนี้จึงไม่แน่นอนไม่ทราบว่าราชการจะยึดคืนเมื่อไร
สมัยนี้จึงไม่นิยมใช้อพัทธสีมา
2. พัทธสีมา คือ แดนที่พระสงฆ์หมายกำหนดขึ้น
โดยจัดตั้ง*ลูกนิมิต*สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย มีหิน เป็นต้น ไว้เป็นจุดๆ
วางไว้ 8 ทิศ
*หรือ* 4 ทิศก็ได้ ตามที่นิยมโดยมากใช้*ลูกนิมิต*นอกโรงอุโบสถ 8 ลูก
ในภายหลังมีการเพิ่ม*ลูกนิมิต*ตรงกลางอุโบสถอีก1 ลูก
ขนาดของพัทธสีมา ซึ่งเป็นโรงอุโบสถนั้น
มีพระพุทธานุญาตกำหนดขนาดเล็กพอจุพระสงฆ์ได้ 21 รูป ซึ่งนั่งอยู่ในหัตถบาสพร้อม
กันแต่ถ้าจะทำพัทธสีมาใหญ่ ก็ให้มีขนาดกว้างได้ไม่เกิน 3 โยชน์
ถ้าเกินขนาดที่กำหนดนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ (สีมาวิบัติ)

*วิธีผูกพัทธสีมา 7 ขั้นตอน*
การ*ผูกพัทธสีมา* พึงทำไปตามลำดับ*หรือ**ขั้น**ตอน* ดังนี้
1. พื้นที่ที่จะสมมุติเป็นสีมา ต้องได้รับอนุญาติจากราชการบ้านเมืองก่อน
2. ต้องประชุมภิกษุที่อยู่ในเขตสีมา*หรือ*นำฉันทะของท่านมา
3. ต้องสวดถอนเป็นภาษาบาลี
4. จัดเตรียม*ลูกนิมิต*ไว้ตามทิศ(สี่ทิศ*หรือ*แปดทิศ)
5. เมื่อสมมุติสีมา ต้องประชุมภิกษุผู้อยู่ภายในนิมิต
6. สวดทักนิมิตเป็นภาษาบาลี
7. สวดสมมุติสีมาเป็นภาษาบาลี
*พัทธสีมามี 4 ประเภท*
1. ขัณฑสีมา คือ สีมาขนาดเล็กที่สงฆ์กำหนดผูกเฉพาะโรงอุโบสถที่อยู่ในมหาสีมา
โดยมีวัตถุประสงค์ที่เป็นเครื่องคั่นแดน(สีมันตริก)ระหว่างมหาสีมา กับ
ขัณฑสีมาเพื่อไม่ให้สีมาทั้ง 2 คาบเกี่ยวกัน
2. มหาสีมา คือ สีมาที่ท่านกำหนดผูกทั่วบริเวณวัด
3. สีมา 2 ชั้น หมายถึง มหาสีมา กับ ขัณฑสีมาในวัดเดียวกัน
4. นทีปารสีมา สีมาที่สมมุติคร่อมฝั่งน้ำหมายถึง
สีมาที่สงฆ์สมมุติคร่อมฝั่งน้ำทั้ง 2 โดยเปิด แม่น้ำไว้กลางสีมาชนิดนี้
ทรงพระพุทธานุญาตให้สมมุติได้เฉพาะในตำบลที่มีเรือไปมาอยู่เสมอ

เครดิต ธรรมะสวัสดี
 
11-08-2009, 09:52 AM   #2 (permalink)
นักปราชญ์เมืองอีสาน
ศิลปินนักแต่ง ผญา
ดนๆ กะมีสาระมาฝากพี่น้องเป็นคือกันตั๊วหละเนาะ เฮ่อ ๆ ๆ
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
ความรู้เกี่ยวกับพัทธสีมา, ธรรมะ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:24 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'