ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > วรรณกรรม-บทกวี-นวนิยายเรื่องสั้น-Poetry > คำคม-ปรัชญาชีวิต-ปรัชญาและข้อคิดอื่นๆ

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-12-2009, 06:02 AM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
21 คำถามชวนคิด สะกิดคำตอบ


21 คำถามชวนคิด สะกิดคำตอบอยากเขียนบทความที่เป็นแต่คำถาม
แล้วลองคิดตาม
พร้อมกับขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันค่ะ
อาจจะกระโดดข้ามบ้างนะค่ะ1. ประเทศไทยเราตั้งอยู่ในพื้นที่แบบไหน เหมาะกับการทำอาชีพอะไร

2. เรามีพื้นที่เท่าไร เป็นพื้นน้ำเท่าไร พื้นดินเท่าไร พื้นโคลน กึ่งน้ำกึ่งดินเท่าไร

3. ในพื้นดินเราใช้ทำอะไรบ้าง ในพื้นดินเราทำอะไรกันบ้าง ในพื้นกึ่งน้ำกึ่งดินเราใช้ทำอะไรกันบ้าง

4. ในบริเวณพื้นน้ำ ใต้น้ำมีอะไรบ้าง ใช้ทำอะไรกันดี เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างไร ปัจจุบันทำอะไร อะไรหายไป อะไรมาแทนที่

5. ในบริเวณพื้นดิน ใต้ดินมีอะไร เราใช้ดินทำอะไร เมื่อก่อนเป็นอย่างไร ปัจจุบันเป็นอะไร อะไรหายไปบ้าง อะไรใหม่มาแทนที่ ส่งผลกระทบทางบวกลบอย่างไร ต่อไปจะเป็นอย่างไร

6. ในบริเวณพื้นน้ำ ทำการประมงแบบใด การท่องเที่ยวแบบไหน ถึงจะเหมาะและยั่งยืน

7. ในพื้นดิน เรามีพื้นที่เกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหน มีป่าไม้มากเพียงพอจะหล่อเลี้ยงให้ประเทศเย็นไหม เราเคยปลูกอะไร ส่งผลดีเสียอย่างไร ปัจจุบันเราปลูกแบบไหน เชิงเดี่ยวเชิงผสมผสาน

8. ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเมื่อก่อน กับปัจจุบันต่างกันแค่ไหน อะไรดีอะไรด้อย จะเก็บอะไรไว้และพัฒนาเสริมอะไรต่อ

9. สุขภาพชาวบ้านเมื่อก่อน ปัจจุบัน อนาคต จะเป็นอย่างไร ตรงไหนควรปรับ ตรงไหนควรคงไว้ ตรงไหนควรทบทวน

10. การใช้ชีวิต เป้าหมายของชีวิตตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ สังคมโลก จะดำเนินแนวทางไหนเพื่อสนองต่อเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง

11. การบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขของตัวเอง ครอบครัว ชุมชน แบบใดที่ถือว่าสมดุล ไม่แร้นแค้น หรือฟุ้งเฟ้อ เกินพอเกินงาม

12. การศึกษาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของชีวิตหนึ่งๆ แค่ไหนที่สร้างเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในระบบคิดให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

13. การดึงศักยภาพของสรรพสิ่งในชุมชนออกมาให้เด่นจากการเคารพของชีวิตกันและกันในชุมชน ควรจะออกมาในรูปแบบใด

14. สมุนไพรไทยมีมากแค่ไหน เหลือตอนนี้มากน้อยแค่ไหน อะไรหายไป อะไรสูญพันธุ์ อะไรฟื้นกลับมาได้ อะไรที่ยังหาสรรพคุณไม่ได้ที่น่าจะศึกษาต่อ บนพื้นฐานของทุกสิ่งมีประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น อยู่ที่กาลเทศะของสรรพสิ่งนั้นๆ

15. พื้นดินแต่ละที่มีคุณสมบัติอย่างไรมีโครงสร้างด้านล่างอย่างไร ควรจะปลูกอะไร สร้างอะไร ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดและยั่งยืน

16. การเรียนรู้ สกัดความรู้จากธรรมชาติ ทำได้อย่างไร จะมีระบบการสอนจากประสบการณ์จริง รุ่นสู่รุ่นจนเป็นพื้นฐานที่มั่นคงก่อนจะเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนระดับสูงขึ้นได้อย่างไร

17. จะสร้างโรงเรียนอิสระในครอบครัวชุมชน และสังคม ให้เป็นห้องสมุดธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของสรรพสิ่งได้อย่างไร โดยเกิดจากการบริหารจัดการของมนุษย์อย่างเข้าใจจริงๆ

18. การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรที่จะนำพามาสู่ความสุขที่แท้จริง นับตั้งแต่การเกิด โต แก่ ตาย โดยกระโดดผ่านกระบวนการเจ็บ เพื่อลดระยะความเป็นทุกข์ของลูกหลานต่อไป

19. การมองประเทศในภาพรวมจะทำอย่างไรเพื่อเห็นว่านี่ล่ะคือแนวทางที่ใช่และยั่งยืนจริงๆ

20. ทำอย่างไรถึงจะเกิดการให้มากกว่ารับในทุกๆ บริบทของสังคม เพื่อให้เห็นว่าสังคมมีน้ำใจเหลือและหลั่งรดไปทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะไปตกทุกข์ได้ยาก ณ ตำบลแห่งหนใดก็ตาม

21. ที่ถามๆมา เราจะตอบ และต่อยอดของคำตอบอย่างไรคะ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 11-12-2009 เมื่อ 06:56 AM
 

11-12-2009, 08:09 AM   #2 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
คำถามที่เยี่ยมมาก
 
11-12-2009, 11:35 AM   #3 (permalink)
ท่องเวบ
ป๊าดดดดด คุณครูน้องเล็กให้เวลาจักมื่อนิซิตอบเบิ๊ด โอ๊ะ จักชั่วโมงนิ
 
12-03-2009, 01:33 PM   #4 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
คุณครูครับ ผมเชื่อว่าแต่ละคนมีคำตอบในใจ แต่คำตอบถึงแม้จะแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานความรู้ ประสบการณ์ และความคิดของผู้ตอบ ก็เชื่อเหลือเกินว่าคำตอบของแต่ละคนมีจุดมุ่งหวังเป็นแนวทางเดียวกัน คือ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย"
 
12-03-2009, 01:35 PM   #5 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ป่าไม้ น้ำ และทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรดิน

ดินที่ปรากฏในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยแบ่งประเภทออกได้ดังนี้

1) ดินเหนียว เนื้อดินละเอียดมากที่สุดจะขยายตัวและหดตัวได้สูง ดังนั้นจึงพบสภาพการแตกระแหงของดินในฤดูแล้ง ที่ราบปากแม่น้ำ ประโยชน์เหมาะแก่การปลูกข้าว

2) ดินร่วน เนื้อดินประกอบด้วยดินเหนียวและดินทราย จะพบทั่วไปในภูมิประเทศที่เป็นดอน โคก เนิน โนน ซึ่งเป็นตะพักลำน้ำของแม่น้ำสายต่างๆ ซึ่งพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนบน และภาคเหนือ การใช้ประโยชน์ที่ดินมักปลูกพืชไร่

3) ดินทราย เนื้อดินประกอบด้วยทรายมากที่สุดเนื่องจากเป็นดินที่พึ่งเกิดใหม่ จะพบบริเวณเชิงเขา บริเวณชายฝั่งทะเล ประโยชน์ใช้ทั้งปลูกป่าและพืชสวน

4) ดินอินทรีย์ เนื้อดินประกอบด้วยซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยย่อยสลายแล้ว เป็นวัตถุสะสมอยู่ในดินชั้นบน พบในพื้นที่ที่เคยเป็นป่าชายเลนเก่า

ตอบไว้ส่ำนี้ก่อนครับ...ไปคึดหาคำตอบก่อน..คงสิหลายมื้ออยู่ คำถามเผิ่นหลายโพด คงสิเฮ็ดรายงานเป็นเล่มจั่งสิตอบเหมิด.

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ทิดจ่อย; 12-03-2009 เมื่อ 01:41 PM
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > วรรณกรรม-บทกวี-นวนิยายเรื่องสั้น-Poetry > คำคม-ปรัชญาชีวิต-ปรัชญาและข้อคิดอื่นๆ


ป้ายกำกับ
คำถามชวนคิด


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:23 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'