ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-12-2009, 12:40 PM   #1 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
 
รูปส่วนตัว ญา ทิวาราช
 
สว่างใจ พุทโธคืออะไร

พุทโธคืออะไรพุทโธ คือ จิตที่รู้ไตรลักษณ์หรือรู้อริยสัจจ์

รู้ว่า ร่างกายเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดพึงรังเกียจ
รู้ว่า ร่างกายเป็นธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
รู้ว่า สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์
รู้ว่า ธรรมทั้งปวงไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน
รู้ว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือทุกข์
รู้ว่า ตัณหา คือเหตุแห่งทุกข์
รู้ว่า กำจัดตัณหาให้สิ้นไป คือความดับทุกข์
รู้ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา คือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์

การรู้ของผู้ปฏิบัติ จะรู้เห็นในลักษณะที่มี ผู้มองกับผู้ถูกมอง จึงจะยังผู้ภาวนา "พุทธานุสสติ" เห็นอารมณ์ได้ตามความเป็นจริง
มันมีแต่สภาวธรรม มีแต่สัจจธรรมเท่านั้น ผู้มีสติเสมออยู่ทุกเวลา โอกาสบรรลุธรรมพร้อมเกิดได้ทุกสถานที่
พุทธานุสสติ เมื่อบุคคลระลึกอยู่อย่างนี้
ปีติย่อมบังเกิดขึ้น บุคคลนั้นเริ่มตั้งปิตีนั้น
โดยความสิ้นไป โดยความเสื่อมไป
ย่อมบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้
ที่มา จากหนังสือ พระพุทธเจ้าองค์จริง
โดย อาปาสันติ รวบรวมเรียบเรียง
 
11-13-2009, 09:51 AM   #2 (permalink)
DJ team
"...บางเถื่อมุ่งหวังดี แต่ฮู้เหตุปัจจัยบ่เพียงพอ การกระทำสิ่งนั้น กะสิเป็นการทำลายความดีงามบางอย่างลงไปได้คือกัน ....ขอให้มีสติ และใคร่ครวญหาเหตุผลให้ดีก่อน....."
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
พุทโธคืออะไร

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:14 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'