ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > ภาษาอีสาน-Isan-language > ภาษาเขมรวันละคำ


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
03-10-2010, 12:53 PM   #1 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
 
รูปส่วนตัว บักหั๋มน๊อย
 
แบบเรียนภาษาเขมร ตอนที่ 3...( ต่อ )

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ
กะเม็ด - มีด
กะเม็ดตะแวว - มีดพร้า
กะเม็ดปันตั๊วะ - มีดตอก
กะเม็ดปังตอ - มีดอีโต้
ทะมอซันลีงกะเม็ด - หินลับมีด
เดิง - ขวานใหญ่ผ่าไม้
อันลูง - ค้อนตอกตะปู
ตะปู - ตะปู
ซังกะซี - สังกะสี
กระบืง - กระเบื้อง
เอิด - อิฐ
ทะมอ - หิน
กะซัยจ - ทราย
กะมร - ปูน
จ๊อบ - จอบ
จะนีก - เสียม
แดกอัร - เลื่อย
แดกโช้ - กบไสไม้
ดาว - ดาบ
ปึเทา - ขวาน
ธนู - ธนู
ซะแบกยืด - หนังสติ๊ก
กัมเพลิง - ปืน
ซนา - หน้าไม้
เฌอเค็ด - ไม้ขีดไฟ
พุ - พุ
ชโมก - ฉมวก
ซันตู้ยจ - เบ็ด
ตรู - ลอบ
กระแซ - เชือก
ตรูเปรง - ไซ
กระนีว - เคียว
เฌอบอก - ไม้นวดข้าว
เฌอเจว - ไม้ตีข้าว
อันเกือล - คันไถ
แอก - แอก
นิม - ไม้ที่พาดไว้บนคอ ของ ควายหรือ วัว
ออง - เชือกที่คล้อง คอ ของควาย หรือ วัว
กระแซระเยียง - เชือกยาว 2 เส้น ที่เชื่อมต่อระหว่างไม้บนคอทั้ง 2 ข้าง กับ แอกน้อย
แอกนอย - แอกน้อย
เปรือด - เชือกที่เชื่อมต่อระหว่างแอกน้อย กับ คันไถ
พะนีง - พะเนียง ( ไม้ที่ใช้สำหรับ ใส่ ผาน )
พาล,แดกพาล - ผาน,เหล็กผาน
ตระดอก - กระดิ่ง
กึนเลาะ - เชือกเครา
ชะน้ายจ - กระโดงวิดน้ำ
ระเนื้อ - คราด
เฌอเรกไดซะนาบ - ไม้หาบมัดกล้า..มีลักษณะเหมือนไม้กางเขน ที่ปลายด้านหนึ่งมีเชือกผูกไว้สำหรับคล้องกับไม้คาน
เฌอเรกกะนับ - ไม้หาบฟ่อนข้าว..เป็นต้นไผ่ทั้งลำยาวประมาณ 4 – 5 เมตร เจาะไม้เสียบทำเป็นง่ามไว้ด้านบนทั้ง 2 ข้างของลำไม้ไผ่ เป็นแถวยาวทั้งลำ ระยะห่างระหว่างไม้ง่าม แต่ละอันประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ส่วน ท่อนล่างของลำไม้ไผ่ จะมีไม้ง่าม ทำเป็นขาตั้ง จำนวน 2 ขาตั้ง
จังเอร - กระด้งฟัดข้าว
เกรียง - กระด้งมอน
กึนจาด - กระจาด
กึนเจอ - กระ เฌอ
บุง - กระบุง
ปึงกี - บุ้งกี๋
กันตรอง - ไม้ช้อน
ซะปั๊วะ - ถาด
ตะน็วล - ตุ่ม ( ทำจากดินเผา )
ตะน็วลตึก - ตุ่มน้ำ ( ทำจากดินเผา )
โอง - โอ่ง
จอก - แก้วน้ำ
ตะกอ - กา
ตะกอตึก - กาน้ำ
ปะเติล - ขัน
กระบูย - กระบวย
ลอด - หลอด
ฮูด - หวด
จาน - จาน
จานจรุง - ถ้วย,ชาม
ชอน - ช้อน,ส้อม
เวก - ทัพพี
ตลิว - ตะหลิว
เฌอโกล - ไม้กวน
ตังกีบ - ตะเกียบ
กะเตี๊ยะ - กะทะ
กาละมัง - กาละมัง
กรวบชนัง - ฝาหม้อ
กรวบ - ฝา
ชะนังซราว - หม้อสาวไหม
ชะนัง - หม้อ
ชนังตะนำบาย,ดำบาย- หม้อหุงข้าว
ชนังซันลอ - หม้อทำกับข้าว หรือ หม้อแกง
ซึง - หม้อนึ่ง
จร๊ยจ - เขียง
คลัญจ จรู๊ก - น้ำมันหมู
ตะม็อด - ไม้หนีบ,ไม้ย่าง
บุง - กระบุง
เจียล - ตะกร้า
ทัง - ถัง
ลิด - ถังตวง ( ลิตร )
ปันเตือด - บรรทัด
เฌอปันเตือด - ไม้บรรทัด
เดกเขมา - ดินสอดำ
ปะกัย - ปากกา
ปึง,ซะม็อด - สมุด
นังซือ - หนังสือ
ซึนแรก - สาแหรก
ด็องแรก - ไม้คาน
เจียรเฮ็บ - ขันหมาก
กะเม็ดประน้า - มีดเชี่ยนหมาก
ตะบัล - ครก
ตะบัลเจอะซโรว - ครกตำข้าวเปลือก
อันเร - สาก
เฌอจะกีล - ไม้แซะ
กระดืง - กระเดื่อง
เฌอเตือะ - ไม้คาด,ไม้สอด
จังกราน - เตาหุงข้าวด้วยฟืน
ดมจังกราน - ก้อนหิน หรือ ก้อนดินแข็ง 3 ก้อน ที่วางตั้งไว้ เป็นสามเหลี่ยม สำหรับทำเตาหุงข้าว
เอาะ - ฟืน
ขะยูง - ถ่าน
จังกีง - ตะเกียง
ตีน - เทียน
จันเลาะ - ไต้
ตระดอกจันเลาะ - โคมไฟ ,คนสมัยก่อนจะทำโคมไฟ โดยใช้ เปลือกไม้,กาบไม้ ทำเป็นโครง และใช้ตะเกียง วางไว้ข้างใน โดยส่วนมากจะใช้ในฤดูฝน เพราะ สามารถป้องกันการเปียก
น้ำ เปียกฝน และ ทำให้ตะเกียงไม่ดับ
เพลิงเชลาะ - ไฟฉาย
ทะมอเพลิง - ถ่านไฟฉาย
คลัญจกาด - น้ำมันก๊าด
แกด - แก๊ซ
อันจุล - เข็ม
เจ้ - ด้าย
ซำแล็ย - สำลี
กวร - นุ่น
กันเตล - สาด,เสื่อ
ปูก - ฟูก
ขเนย - หมอน
ซะรอม - ปลอก
พูย - ผ้าห่ม
สไบกราล - ผ้าปู
เตียง - เตียง
บอนเดก - ที่นอน
ฮอง - ห้อง
บอนโฮบบาย - ที่ทานอาหาร
กรู - ครัว
ฮองกรู - ห้องครัว
บอนอังกุยเลง - ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องรับแขก
กันตัง - เก้าอี้ หรือที่นั่งที่ไม่มีพนัก
โต๊ะ - โต๊ะ
เกาอี - เก้าอี้
เกร้ - แคร่
ปะเตี๊ยะ - บ้านเรือน
ยุง - ยุ้ง,ฉางข้าว
กะตวม - กระท่อม
เวือด - วัด
โบด - โบสถ์,อุโบสถ
ซาลา - ศาลา
เปิง - เพิง
จะเนอร - บันได
กำจะเนอร - ขั้นบันได
เทวียร - ประตู
เทวียรตูยจ - หน้าต่าง
กึนเจียง - ฝาบ้าน
กระดาร - กระดาน
ปีจเฌอ - ปีกไม้
ตระซอร - เสา
ทะนึม - คาน
ซะแมง - จั่ว
กลอน - กลอน
ระบีง - ระเบียง
ต้า - ชาน
ละเวง - บริเวณ
ระบอง - รั้ว
แนว - เขต
ละ - หลัก
ซูน - สวน
ซแร - นา
พลือซแร - คันนา
เซราะ - บ้าน,หมู่บ้าน
ติงยู - คันร่ม,ร่ม
มูก - หมวก
อาว - เสื้อ
คอ - กางเกง
กึมโปรง - กระโปรง
กระแซกระวัด - เข็มขัด
อาวซังแรก - เสื้อกล้าม,เสื้อแขนนกุด ,เสื้อบักกะแหล่ง
อาวไดเวง - เสื้อแขนยาว
อาวไดแกล็ย - เสื้อแขนสั้น
อาวกะน็อง - เสื้อชั้นใน
คอเจิงเวง - กางเกงขาวยาว
คอเจิงแกล็ย - กางเกงขาสั้น
คอกะน็อง - กางเกงใน
สัมป๊วจ - ผ้าถุง
โซรง - ผ้าสะโหร่ง
สไบ - ผ้าขาวม้า
ท็องได - ถุงมือ
ท็องเจิง - ถุงเท้า
ตะเนือบ - รองเท้า,รองเท้าแตะ
ซะแบกตะเนือบ - รองเท้าหนัง
เกือก - รองเท้าหุ้มส้น
วิทยุ - วิทยุ
เทป - เทป
กรืง - เครื่อง
สำเลง - เสียง
กรืงสำเลง - เครื่องเสียง
กรืงเพลิง - เครื่องไฟ
กรืงเลง - เครื่องเล่น
กันแชงอาโล - หอกระจายข่าว
ตูลำโพง - ตู้ลำโพง
กระแซเพลิง - สายไฟ
ลอดเพลิง - หลอดไฟ
 
03-10-2010, 08:06 PM   #2 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
โอ เจีย เมน เตน เลย บอง

เมียน ความรู้ โม ออยตี้ดเหย

ขะมาด ซม คาราวะ อิอิอิอิ
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > ภาษาอีสาน-Isan-language > ภาษาเขมรวันละคำ

ตอบกลับ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:34 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'