ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > วัฒนธรรมไทย > ประเพณีไทย

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
05-18-2010, 05:08 PM   #1 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
 
รูปส่วนตัว maxwell007
 
กระพริบตา พิธีหมั้น


พิธีหมั้น


ในประเพณีไทยแต่โบราณมา การสู่ขอเพื่อการหมั้นหมายนั้น การหมั้นเปรียบเหมือนกับการแสดงความมั่นหมายแสดงความจริงใจของฝ่ายชายว่าจะแต่งงานด้วย โดยการมอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิง ซึ่งของที่จะมอบนั้นเรียกว่า ของหมั้น หรือ ทองหมั้นเพราะในสมัยโบราณทองคำเป็นสิ่งล้ำค่าจวบจนมาในปัจจุบันทองคำจึงเป็นสัญลักษณ์ของพิธีหมั้น ซึ่งเป็นกรณีที่พิธีหมั้นจัดแยกต่างหากก่อนที่จะมีการจัดงานมงคลสมรส แต่โดยมากในปัจจุบันจะจัดรวมกันกับพิธีมงคลสมรส

ของหมั้น หรือ ทองหมั้น
ในสมัยโบราณของที่ฝ่ายชายนำไปหมั้นฝ่ายหญิงคือเป็นทองคำจริงๆ โดยจะมีน้ำหนักเท่าไรเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงเรียกว่าทองหมั้นซึ่งจะควบคู่มากับเงินที่เรียกว่า สินสอด แต่ในยุคสมัยต่อมาทองหมั้นนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เช่น แหวน เครื่องประดับที่มีค่า เป็นต้น ในทางกฎหมายให้คำนิยาม ของหมั้นไว้ว่าเป็น ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานการหมั้น และเป็นประกันว่าชายจะแต่งงานกับหญิงนั้น

ขันหมากหมั้น
คือการที่ฝ่ายชายได้นำสินสอดทองหมั้นหรือของหมั้นไปมอบให้แก่ฝ่าย หญิงตามกำหนดวันเวลาหรือฤกษ์ยามตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ก่อนนั้นขันหมากหมั้นจะประกอบไปด้วยหมากพลูเพื่อแสดงถึงความมีอัธยาศัยไมตรี

การจัดขันหมากหมั้น
มีการจัดที่แตกต่างกันไป เช่น อาจมีหมากทั้งลูก 8 ผล พลู 4 เรียง หรือหมากทั้งลูก 4 ผล พลู 4 เรียง หมากทั้งลูกไม่นิยมการผ่าหรือแบ่ง เป็น 2 ซีกแล้ว โดยบางบ้านจะนิยมให้อยู่ในตะแง้เดียวกันทั้ง 8 ผลหรือ 16 ผล ทั้งนี้เนื่องมาจากถือเคล็ดการนับเป็นคู่ และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากขันหมากพลูแล้ว ยังต้องจัดเตรียมเครื่องขันหมาก อันประกอบด้วยขนมและผลไม้ตามที่ตกลงกันเอาไว้ โดยอาจมีการเพิ่มสุรา อาหาร เป็นเครื่องเซ่นสำหรับไหว้ผีบรรพบุรุษก่อนทำพิธีหมั้นด้วย โดยทางเรือนคำหอมยังคงจัดขันหมากตามรูปแบบประเพณีที่ยึดถือมาแต่โบราณ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

การยกขันหมากหมั้น
เมื่อได้เวลาตามฤกษ์ เฒ่าแก่ขันหมากหมั้น จะยกขันหมากหมั้นไปยังบ้านของฝ่ายหญิง ซึ่งทางฝ่ายหญิงจะต้องจัดเฒ่าแก่หรือผู้ใหญ่ของตนเองไว้เพื่อต้อนรับฝ่ายชายเช่นเดียวกัน เมื่อขันหมากหมั้นมาถึง ปกติมักจะใช้เด็กผู้หญิงซึ่งทางฝ่ายหญิงจัดเตรียมไว้ ทำหน้าที่ถือพานหมากออกมารับซึ่งในพานจะปรกอบไปด้วยหมากพลูที่เจียนและจีบเป็นคำๆ ใส่ไว้นับเป็นจำนวนคู่ พอขันหมากหมั้นมาถึงเด็กจะส่งพานหมากพลูให้กับเฒ่าแก่ของฝ่ายชาย เมื่อเฒ่าแก่ฝ่ายชายรับแล้วก็จะให้เงินเป็นของขวัญหลังจากนั้นฝ่ายหญิงจะเดินนำไปยังสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อทำพิธีหมั้น โดยฝ่ายหญิงจะต้องเป็นผู้รับขันหมากหมั้นนำไปวางในจุดที่กำหนด จึงจะเริ่มพิธีการหมั้น

การนับสินสอดทองหมั้น
เมื่อเริ่มพิธีการเฒ่าแก่ของทั้งสองฝ่ายจะเจรจากัน เฒ่าแก่ฝ่ายชายเป็นผู้เริ่มต้นก่อนโดยพูดถึงวันและฤกษ์ยามอันเป็นมงคลในวันนี้ ซึ่งตนเองได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นำขันหมากหมั้นของฝ่ายชายซึ่งเป็นบุตรของคนนั้นๆ มาหมั้นฝ่ายหญิงด้วยเงินสินสอดทองหมั้นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้และขอให้เฒ่าแก่ฝ่ายหญิงทำการเปิดตรวจนับดูว่าถูกต้องครบถ้วนตามนั้นหรือไม่เพื่อเป็นกรแสดงออกซึ่งความจริงใจของฝ่ายชาย
เมื่อได้ฟังแล้วเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะแสดงการยินดีและกล่าวยินดีไปกับการหมั้นในครั้งนี้ด้วย พูดคุยกันเพื่อความสนิทสนมกลมเกลียว ต้อนรับขับสู้ด้วยอัธยาศัยไมตรี หลังจากนั้นจึงมีการเปิดผ้าคลุมขันหมากออกเพื่อตรวจนับสินสอดตาม ธรรมเนียม ในการตรวจนับสินสอดทองหมั้น จะต้องตรวจนับกันต่อหน้าเฒ่าแก่และญาติมิตรของทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นสักขีพยาน หากมีแหวนหรือสร้อยกำไล เฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะเรียกให้เจ้าบ่าวทำการสวมให้เจ้าสาวของตน ต่อหน้าทุกคนเพื่อให้เป็นสักขีพยาน ซึ่งพิธีสวมแหวนหมั้นนี้ในปัจจุบันได้นำมาใช้กันมาก แต่ในสมัยก่อน จะใช้เป็นเครื่องประดับแต่งตัวเจ้าสาว เช่น สร้อย ต่างหู กำไล แหวน เข็มขัด อื่นๆ

สำหรับสินสอดหรือของหมั้นอื่นๆเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้ว จึงนำขันหมากเหล่านั้นไปเก็บไว้ในห้องของฝ่ายหญิง

พิธีหมั้น ที่มา : บล็อกเรือนคำหอม Windowslive.com พิธีหมั้น



เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxwell007; 05-18-2010 เมื่อ 08:19 PM เหตุผล: แก้ไขที่มา
 

05-18-2010, 08:07 PM   #2 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ขอศึกษาประเพณีไว้ก่อน จ้า
 
05-18-2010, 09:03 PM   #3 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
สิมีนำเขาบ่น้อผุข้านิ เหอะๆๆๆๆ ผุสาวยังบ่มี เลย555555555555
 
06-01-2010, 01:12 AM   #4 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ย้ามได๋น้อสิได้แต่งนำเขา.....................
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > วัฒนธรรมไทย > ประเพณีไทย


ป้ายกำกับ
พิธีหมั้น


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว



เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:43 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'