ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > ศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน > ประเพณีแห่เทียนพรรษา

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
07-08-2010, 12:29 PM   #1 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
รูปส่วนตัว หล่อร้อยเมตร
 
Picpost ดูรูปภาพ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554


"ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล"ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554

งานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2554

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554


ขอเชิญพี่น้องบ้านมหาดอทคอมทุกๆท่าน เข้าเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีครับ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ตระการตาแน่นอนครับ
ภายใต้คำขวัญที่ว่า "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล"
โดยงานเริ่มแล้วเด้อครับในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม ครับ ซึ่งเป็นเดือนและสัปดาห์แห่งนิทรรศการเทียนพรรษา ส่วนกิจกรรมในช่วงนี้กะมี การแสดงโขน กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมตกแต่งต้นเทียน พิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทานทางชลมารค และอัญเชิญผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ชมการขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนประกอบการแสดงแสงเสียง และชมขบวนแห่เทียนพรรษา อันยิ่งใหญ่ตระการตา และ
ตอนนี้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มจัดนิทรรศกาลเทียนนานาชาติแล้วเด้อครับไผว่างกะแวะไปเบิ่งได้ หว่าฝรั่งเผิ่นสิแกะสลักเทียนเก่งส่ำได๋ เท่าที่ผมไปจอบๆเบิ่งจินตนาการเผิ่นแจ่มเลยหละครับ

แต่มื่อแห่เทียนอิหลี คือวันที่ 16 กรกฏาคม 2554

แต่ที่สำคัญ คือวันที่ 16 กรกฏาคม 2554 เป็นการชมเทียนที่เผิ่นมาตั้งโชว์รอบๆทุ่งศรีเมือง จุดนี้หละครับงามตระการตาอิหลี เพราะหว่าต้นเทียนที่แกะสลัก ถูกเเสงไฟยามค่ำคืน ความฮุ่งเฮืองเรืองรอง และตระการตาจะทำให้ทุกๆคนประทับใจหลายๆ

ข้อแนะนำอีกอย่างเด้อครับ:ถ้ามื่อแห่เทียนช่วงตอนเช้าแนะนำให้ไปแต่เช้า จุดชมที่สำคัญนอกจากหน้าปรัมพิธีแล้ว ยังมีจุด ตลาดน้อย กิโลศูนย์ ซึ่งขบวนฟ้อนรำจะผ่านไปรำให้เฮาเบิ่งไผอยากมาเที่ยวหรืออยากสอบถามข้อมูลกะสอบถามมาได้เด้อครับ พี่น้องบ้านมหาที่เมืองอุบลราชธานีเฮายินดีต้อนรับ บ่หว่าสิเป็นผมเอง พี่แจง(ธิดายาเย็น) บ่าวเคน อาจารย์หนุ่มน้อย น้องหลิน(เขมราฐ มิสบ้านมหา) อ้ายคนบ้านๆและอีกหลายๆคนครับ
ตารางกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2554ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554

ภาพและข่าวโดย:หล่อร้อยเมตร :l-

ตารางกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2554ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.guideubon.com/candlefestival2011.php

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย หล่อร้อยเมตร; 07-08-2010 เมื่อ 01:08 PM
 

07-08-2010, 01:03 PM   #2 (permalink)
มิสบ้านมหา 2010
ศิลปิน นักเขียน
คุ้มใทอุบลฯ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่มายามเมืองอุบลฯ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ
 
07-08-2010, 01:08 PM   #3 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
คำขวัญงานประเพณีแห่เทียนพรรษา “ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”สำหรับชื่องานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 2553 ข้อความ ใน 2 วรรคแรก ฮุ่งเฮืองเมืองธรรมเลิศล้ำเทียนพรรษา มีความหมายว่าดังนี้

1.ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม

ฮุ่งเฮือง เป็นภาษาอีสานตรงกับภาษากลางว่า รุ่งเรือง หมายถึง ความสว่างไสว, งามสุกใส, อุดมสมบรณ์, เจริญก้าวหน้า

เมืองธรรม หมายถึง เมืองอุบลราชธานี ที่มี “ธรรม” 3 ประการ กล่าวคือ

1.1 พุทธธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนาที่บรรดาพุทธศาสนิกชนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความอยู่ดีมีสุข

1.2 อารยธรรม อุบลราชธานีเป็นอู่อารยวัฒนธรรม อุดมอริยทรัพย์ อริยสงฆ์ รุ่งโรจน์ศาสตร์ เรืองรองศิลป์ ถิ่นไทยดี ซึ่งเป็นเป็นคุณสมบัติของเมืองนักปราชญ์

1.3 ธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชทานนาม อุบลราชธานี ศรีวนาลัย คำว่า ศรีวนาลัย หมายถึง ดงอู่ผึ้ง เมื่อครั้งก่อตั้งสร้างเมืองซึ่งประกอบด้วยธรรมชาติโดยทั่วไป มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง และสามเหลี่ยมมรกตเขียวชอุ่มที่เลื่องชื่อ อุบลราชธานีจึงเป็น “ธานีแห่งราชะ ศรีสง่า แห่งไพรพฤกษ์” ธิดา สาระยา (2536)

2. งามล้ำเทียนพรรษา

ซึ่งเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีความเลิศล้ำ เลอค่ามาโดยลำดับนับ 100 ปี ด้วยเหตุผลสำคัญ 6 ประการ คือ

ประการแรก อุบลราชธานีเป็นเมืองพุทธศาสนาที่มีวัดมากที่สุดในประเทศไทย มีพระสงฆ์ชั้นสมเด็จถึง 4 องค์ คือ สมเด็จพรมมหาวีระวงศ์ (ติสโส อ้วน) สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (พิมพ์ ธม มธโร) สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) และสมด็จมหาวีระวงค์ (มานิต ถาวโร) สมเด็จมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เกิดพ.ศ. 2460 ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ) มีพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในสายคันถธุระ อาทิ พระอริยวงศาจารย์ (สุ้ย)ท่านพนฺธุโล (ดี) ท่านเทวธมฺมี (ม้าว) พระอริยกวี (อ่อน) พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ฯลฯ และสายวิปัสสนกรรมฐาน อาทิ พระอาจารย์สีทา ชยเสโน พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม พระอาจารย์ขาว อนาลโย พระโบธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ฯลฯ เป็นต้น

ประการที่ 2 ชาวอุบลฯ เป็นผู้มีใจเป็นกุศลใฝ่ธรรม มีความเชื่อว่า การถวายเทียนพรรษาเป็นผลให้บังเกิดปัญญาเฉียบแหลม มีความเฉลียวฉลาด สมกับเป็นพลเมือง เมืองนักปราชญ์

ประการที่ 3 อุบลราชธานี ตั้งเมืองที่ ดงอู่ผึ้ง ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการทำเทียนพรรษา รวงผึ้งอุดมสมบูรณ์มาจนปัจจุบันสำนักพระราชวังได้นำขี้ผึ้งที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเพื่อทำเทียนพระราชทาน เพราะที่อุทยานแห่งชาติ “ภูจองนายอย” ซึ่งอยู่ติดพรมแดนประเทศไทยกับประเทศลาว และเขมร เป็น ดงอู่ผึ้งอีกแห่งหนึ่งของอุบลราชธานี

ประการที่ 4 ชาวอุบลราชธานีให้ความใส่ใจและพิถีพิถันในการถวายสิ่งใดๆ แด่พระรัตนตรัย จะต้องสวยสดงดงามเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส จะได้งดงามทั้งร่างกายและจิตใจ ดังผญาสุภาษิตได้กล่าวไว้ว่า “แนวได๋ถวาย” (ถวย) เจ้าหัว ต้องให้งาม เฮานิได้งามนำเผิน” แปลความหมายได้ว่า สิ่งใด ๆ ที่นำถวายให้พระสงฆ์ต้องเป็นสิ่งที่งามที่สุด เราจะได้งามทั้งกายและใจ บรรพชนได้อบรมสั่งสอน เรื่องนี้มาแต่อดีตกาล ลูกหลานสืบสานจนเป็นธรรมเนียมต่อ ๆ มาจนปัจจุบัน

ประการที่ 5 อุบลราชธานีมีสกุลช่างทุกสาขา วิชาช่างศิลปะ จึงสามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจงตามจินตนาการ เพื่อสนองเจตนาและสอดคล้องกับความเชื่อของบรรพชน

ประการสุดท้าย งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี มีเจตนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา บูชาพระรัตนตรัยตามเป้าหมายดั้งเดิม อีกประการหนึ่งเป็นการถวายสักการะพระมหากษัตริย์ ในวโรกาส พระราชพิธีสำคัญ แต่ละปีโดยลำดับตลอดมา ชาวอุบลราชธานีได้น้อมเกล้าฯถวายความจงรักภักดีโดยทั่วกัน

3.ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ

เนื่องจากประเพณีแห่เทียนพรรษาเกิดจาก “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” สืบสานเป็น “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ก่อให้เกิด “ภูมิพลังเมือง” สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาคมเป็นปึกแผ่นมั่นคง แก้ไขปัญหาสำคัญของชาติได้ในการร่วมเป็น “ภูมิพลังแผ่นดิน”

ดังนั้น ประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลราชธานีเป็นทุนทางสังคม ที่บรรพบุรุษสั่งสมนับ ร้อยปี มีจิตวิญญาณและเป็นเอกลักษณ์ของอุบลราชธานี การนำงานประเพณีแห่เทียนพรรษาสู่สากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น จำเป็นต้องยึดมั่นแก่นแท้ของเทียนพรรษาเป็นสิ่งสำคัญ แล้วผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กลมกลืนกันอย่างลงตัวไม่ขัดเขินในลักษณะ “อนุรักษ์ของเดิม ก่อนส่งเสริมของใหม่” จึงเป็นหน้าที่ของลูกหลานชาวเมืองอุบลราชธานีที่ต้องอนุรักษ์สืบสานให้ประเพณีแห่เทียนพรรษายืนยงอยู่คู่อุบลราชธานีตลอดไป(ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก guideubon.com)
มาชมเทียนพรรษาขนาดมหืมาเด้อครับพี่น้อง วันที่ 26 กรกฎาคม ตอนเย็น วันที่ 27 กรกฎาคม ตอนเช้า ครับ ขณะนี้ที่พักค่อนข้างจะเต็มเพราะถูกจองไว้ก่อนแล้ว แทบทุกโรงแรมใหญ่ๆ ที่พักรอบนอกใกล้ตัวเมืองขึ้นค่าห้องค่อนข้างสูง ตกห้องเดี่ยวประมาณคีนละ 600-800 บาม(เดิมปกติค่าห้องตกในราว 450 บาทต่อวัน)
มาเด้อครับพี่น้อง มาเบิ่งต้นเทียนจากฝีมือภูมิปัญญาไทยอุบล ครับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย หนุ่มน้อย; 07-09-2010 เมื่อ 01:47 AM
 
07-08-2010, 01:58 PM   #4 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
Mr.Reception
อยากเมือบ้านเด้งานนี้... งานแห่เทียนผมบ่อทันเคยไปจักเทื่อครับพี่น้อง จักแม่นคาหยังบ่อพอสิได้ไป......หรือว่าบ่อแม่นคนอุบลบ้อ คนตระการ อิอิ............
 
07-08-2010, 02:19 PM   #5 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อลังการงานสร้างมาก ๆ ครับ...
อยากไปเที่ยวเบิ่งเป็นบุญตาจักมื่ออยู่ครับ...
 
07-08-2010, 03:47 PM   #6 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อยากลองไปเบิ่งคือกันครับ งามสมคำล่ำลืออิหลีบ้อ
 
07-08-2010, 04:17 PM   #7 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
c06:ปี42-45 ได้เบิ่งอยู่ครับตอนนั้นยังเป็นบ่าวนักเรียนอยู่ หลังจากนั้นบ่ได้เบิ่งเลยผู้ได๋ไปเบิ่งเก็บภาพมาฝากหลายๆแหน่เด้อครับ....
 
07-08-2010, 04:21 PM   #8 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่ เมืองดอกบัวงาม
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย
หาดทราย แก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์..............
 
07-08-2010, 04:25 PM   #9 (permalink)
ดูแลตรวจสอบเนื้อหา

*****
แห่เทียนวนเวียนหลายปีดีดัก
สื่อจำหลักภาพลักษณ์เมืองอุบล
งามเหลือเมื่อมายลหน้ามลแลต้นเทียน
ปีเปลี่ยนต้นเทียนก็ยังประจักษ์
คือสัญลักษณ์สืบสานงานประเพณี
โอ้โหพวกเฮาชาวอุบลทุกคนล้วนยินดี
มาเถิดน้องพี่มาฮ่วมร่วมกันรักษา
ยึดหมั่นศรัทธาเป็นพุทธบูชาสืบไป

*****
ธุจ้าธุจ้าธุจ้า
ขอบคุณรูปภาพครับ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pcalibration; 07-08-2010 เมื่อ 04:39 PM
 
07-08-2010, 04:46 PM   #10 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง
โหมโรงเข้าเลยงานแห่เทียนเมืองอุบลบ้านเฮา พี่น้องต่างจังหวัดเชิญเด้อครับ งานนี้กลุ่มรักษ์อุบล นําทีมโดยอาจารย์หนุ่มน้อย เสี่ยวคนบ้านบ้าน น้องแจงธิดายาเย็น น้องหลิน บ่าวหล่อร้อยเมตร เป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับพี่น้องบ้านมหาตลอดงาน อิอิๆๆ
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > ศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน > ประเพณีแห่เทียนพรรษา


ป้ายกำกับ
candle festival 2010, candle festival 2011, ubon ratchathani candle festival, แห่เทียนอุบลราชธานี, แห่เทียนเข้าพรรษาปี53

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:20 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'