ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > วัฒนธรรมไทย

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
08-07-2010, 11:16 AM   #1 (permalink)
ท่องเวบ
 
รูปส่วนตัว pui.lab
 
การประเคนของแด่พระสงฆ์ และการรับของจากพระสงฆ์


การประเคนของแด่พระสงฆ์ และการรับของจากพระสงฆ์


1.การประเคนของแด่พระสงฆ์ หมายถึงการถวายของโดยส่งให้ตามวิธีการทางพระวินัย การประเคนของแด่พระสงฆ์ ถ้าเป็นของที่พอยกได้ใช้สองมือยกแล้วประเคนในระยะหัตถบาส ถ้าเป็นของใหญ่เกินกว่าที่จะยกได้ เช่น เรือ รถ หรือกุฎีก็ไม่ต้องยกเพียบกล่าวคำถวายหรือถวายเอกสารประกอบสิ่งของนั้นก็พอแล้ว วิธีการประเคนของ ชายและหญิงปฏิบัติดังนี้คือ ถ้าพระสงฆ์นั่งกับพื้นถือของเดินเข่าเข้าไปได้ระยะหัตถบาส แล้วยกของขึ้นประเคน ชายจะประเคนของแด่พระสงฆ์ในลักษณะมือต่อมือได้เลย ส่วนหญิงจะต้องวางบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดออกมา จะไหว้หรือกราบแล้วแต่กาลเทศะ ถอยโดยวิธีเดินเข่า เมื่อห่างพอประมาณค่อยลุขึ้นหันตัวกลับ ในกรณีพระสงฆ์นั่งบนเก้าอี้หรืออาสน์สงฆ์ไม่ต้องเดินเข่า แต่เข้าไปให้ได้ระยะหัตถบาส และประเคนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีของถวายหลายอย่าง ควรประเคนทีละอย่าง แต่ถ้ามีถาดหรือภาชนะใส่ไว้แล้วก็ประเคนทั้งถาดหรือภาชนะได้ แต่ไม่ควรยกโต๊ะอาหารประเคนทั้งโต๊ะ เพราะเป็นของใหญ่หรือหนักเกินประมาณ ซึ่งผิดพระวินัย (คำว่า หัตถบาส แปลว่า “บ่วงมือ” หมายถึง ระยะระหว่างผู้รับประเคนและผู้ถวายไม่เกิน ๑ ศอก)

การประเคนของแด่พระสงฆ์ และการรับของจากพระสงฆ์


2. การรับของจากพระสงฆ์ ชายและหญิงปฏิบัติดังนี้คือ ก่อนรับของให้เข้าไปใกล้ในระยะพอสมควร แล้วแสดงความเคารพจะกราบหรือไหว้สุดแต่กาละ ของเบา ชายยื่นมือขวารับ ของหนัก ยื่นสองมือรับแล้วถอยกลับ ส่วนหญิง พระจะวางของไว้ตรงหน้า ของเบาให้เอื้อมมือขวาไปหยิบด้วยอาการนอบน้อม สำรวม ของหนักให้ยกทั้งสองมือแล้วถอยกลับที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 

08-07-2010, 12:57 PM   #2 (permalink)
ฝ่ายเทคนิค และถ่ายทอดสด
ไม่ได้ทำมาสองสามปีแล้ว ย้อนบ่ได้เข้าวัดจักเทื่อแมะครับ ตะกี้กะอาศัยวัดยุจักคราวยุ
สิได้เข้าวัดแน่ยุดอก เข้าแต่วงหลายปวดขาเบิดปละ
 
08-07-2010, 01:53 PM   #3 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
บางทีเรื่องแบบนี้ บางคนเพิ่นกะเฮ็ดบ่เป็น พอไปวัดแล้วกะงง จักสิประเคนเพิ่นจั่งใด๋ ดีมากครับอย่างน้อยกะคนที่บ่ค่อยได้ไปวัดเพิ่นกะสิได้ฮู้ มันเป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขาครับ:l-:l-
 
08-07-2010, 02:43 PM   #4 (permalink)
ศิลปิน นักแสดง
ขอคุณ่ข้อมูลดี ๆ
ไปบ่อยค่ะ วันเสาร์ - อาทิตย์
แล้วกะวันพระนำ ย้อน ติดมาแต่เป็นเด็กน้อย แนวเฮือนยุหน้าวัด อิอิ
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > วัฒนธรรมไทย


ป้ายกำกับ
การประเคนของแด่พระสงฆ์


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:10 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'