ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > ศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
03-12-2007, 04:35 PM   #1 (permalink)
heroman
Guest
 
บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

(บุญพระเวสสันดรหรือบุญมหาชาติ) คำว่าผะเหวด เป็นสำเนียงของชาวอีสาน ที่มาแผลงมาจากคำว่า พระเวส ซึ่งหมายถึง พระเวสสันดร การทำบุญผะเหวด เป็นการทำบุญและฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือเทศน์ มหาชาติซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ ทั้งนี้เพี่อเป็นการรำลึกถึงพระเวสสันดรผู้ซึ่งบำเพ็ญเพียรอันยิ่งใหญ่ด้วยวิธีบริจาคทาน หรือทานบารมีในชาติสุดท้าย หรือมหาชาติของพระพุทธองค์ก่อนที่จะมาเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า งานบุญผะเหวดเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสานนิยมทำกันทุกหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียวนั้น อานิสงฆ์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ ปัจจุบันงานบุญผะเหวดยังหาดูได้ทั่วไปเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสาน แต่ได้ลดความใหญ่โตของงานลงบ้าง ไม่ใช่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีต แต่ก็ยังมีบางจังหวัดที่ได้จัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่ เช่น ที่จังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นงานประเพณีของจังหวัด ภายในงานจะมีขบวนแห่พระเวสสันดรหลายขบวน และมีการทำขนมจีน(ชาวอีสานเรียกข้าวปุ้น)มากมายมาเลี้ยงแขกบ้านแขกเมือง


--สิบล้อน้อย---

จาก
http://student.nu.ac.th/isannu/777/index1.htm


 
03-12-2007, 10:40 PM   #2 (permalink)
Membership renewed
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

มักกินแตเข้าปุ้นดอก อันฟังเทศน์บ่อปานได๋บ่อค่อยมัก
 
03-13-2007, 02:30 AM   #3 (permalink)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

ข่อยพึ่งกลับมาจากบ้านเอาบุญพระเวสตั๋วล่ะ ม่วนหลาย ฟ้อนกันต์หลอนพร้อมเด๋วสิเอารูปมาฝากอยุ่ดอก
 
03-13-2007, 07:55 AM   #4 (permalink)
Membership renewed
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

เอาบุญมาฝากยุเบาะ อนุโมทนาบุญนำแนเด้อ
 
03-13-2007, 10:39 AM   #5 (permalink)
heroman
Guest
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

เอารูปไปเอาบุญผะเหวดมาซูเบิ่งเเน
 
03-13-2007, 12:53 PM   #6 (permalink)
rayne
Guest
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

อยากกินเข้าปุ้นมาบ้านข่อยเด้อหล้าย หลาย สิกินปานใด๋ นั่งกินเบิดมื้อจนกลายเป็นเส้นกะได้....สิเฮ็ดน้ำซั่วไว้ถ่า..เซิญพี่น้องบ้านมหา สู่ขู่สู่คนเด้อ.........
 
03-13-2007, 01:59 PM   #7 (permalink)
นักปราชญ์เมืองอีสาน
ศิลปินนักแต่ง ผญา
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

ตกมาเดือนสามค้อย เจ้าหัวคอยบุญเข่าจี่ ฮอดเดือนสี่ บุญผะเหวดมาฮอดแล้ว สิคองถ่าฮับกัณฑ์หลอน
คึดพ้อ ยามฟังเทศน์ เทศน์จบ กะหว่านเข่าสาร โพ่ โลด คัวบ่อมี กะได้มัดเข่าต้มโค่นวี ลางเทือ หลุยไปใส่หัวจัวน้อยกะมี อิ อิ อิ บ่าวอุบลดอกหวา สมัยเป็นเณรถืกมัดเข่าต้มเรื่อยอยู่
 
03-13-2007, 10:54 PM   #8 (permalink)
Membership renewed
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

พี่น้องฮู้จักดอกโน่เบาะ เพิ่นสิเอาลำมอน(ต้นหม่อน)มาตัดเป็นดอกไม่ สิย้อมสีนำกะได้ แล้วกะเอาไปเสียบรอบศาลา เพิ่นสิเอาไม่ไผ่หรือใบอ้อยมาถักเปียอ้อมศาลา แล้วเอาดอกโนมาเสียบ
 
03-17-2007, 02:30 PM   #9 (permalink)
heroman
Guest
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

เป็ฯจังได๋ ดอกโน่ คือกันบ่กับกันหลอน
แล้วเป็นหยังเขาค่อยเอิ้นว่ากันหลอน
 
03-17-2007, 03:26 PM   #10 (permalink)
Membership renewed
Re: บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด

กันนี่น่าจะคล้ายๆกันกับกัณ เทศหละเนาะ ส่วนหลอน หมายถึงว่าบ่อบอกล่วงหน้า (เดาเอาเด้)

เพิ่นกะเเปจาดพระตั๋วเน่า บ่อได้บอกล่วงหน้า
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > ศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน

ตอบกลับ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:45 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'