ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion


ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
08-24-2010, 04:22 PM   #1 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
 
รูปส่วนตัว ม๋าน่อย
 
สว่างใจ การไหว้ 5 ครั้ง

คนเราทุกคนในวันหนึ่งๆ จะต้องไหว้ให้ได้ 5 ครั้ง เป็นอย่างน้อย คือ ในเวลาค่ำใกล้จะนอน
ตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะอันสูงสุด และท่านผู้มีพระคุณแก่ตน คือ มารดาบิดา
และครูอาจารย์ โดยประนมมือ

1. นมัสการพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบลงหนึ่งครั้ง
2. ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่า สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบลงหนึ่งครั้ง
3. ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ว่า สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบลงหนึ่งครั้ง
4. ไหว้คุณมารดาบิดา ว่า มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเท วันทามิ สาทะรัง กราบลงหนึ่งครั้ง
5. ไหว้ครูอาจารย์ ว่า ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโนวาเท นะมา มิหัง กราบลงหนึ่งครั้ง

ต่อจากนั้น พึงตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปในเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันหมดทั้งสิ้นเทอญ...

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ม๋าน่อย; 08-24-2010 เมื่อ 05:40 PM เหตุผล: พิมพ์ผิด
 
08-26-2010, 03:55 AM   #2 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
ขอบคุณมากนะคะ สำหรับสาระความรู้ดีๆๆ ค่ะ
 
08-26-2010, 07:03 AM   #3 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ดวงดาว The Star สิ่งนี้ดีๆครับ

ผมไหว้ ๕ ครั้งเป็นประจำครับ ก่อนล้มหัวลงนอน หรือก่อนหัวถึงหมอนครับ
:*-
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ธรรมะ-รักษาจิต Religion

ตอบกลับ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:12 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'