ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > วัฒนธรรมไทย

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
10-12-2010, 10:49 AM   #1 (permalink)
ท่องเวบ
 
รูปส่วนตัว pui.lab
 
ความหมาย "สุภาพบุรุษ" และ "สุภาพสตรี"


สุภาพบุรุษ

สุภาพบุรุษตามคตินิยมในสังคมไทยนั้น ตรงกับคำว่า " ชายชาตรี "หมายถึงผู้ชายที่มีอุปนิสัยใจคอ และกิริยามารยาท
" สมกับความเป็นชาย " ตามลักษณะของค่านิยมในสังคมดังกล่าว

สุภาพบุรุษพึงมีมารยาท โดยสมควร ดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้

2.ประพฤติตนสมกับความเป็นลูกผู้ชาย

3.เป็นผู้ให้เกียรติแก่สตรีในทุกโอกาส

4.วางตนเป็นที่ไว้วางใจแก่สตรีได้ทุกโอกาส

5.ไม่นำเอาเรื่องส่วนตัวของสตรีที่เกี่ยวข้องกับตนหรือผุ้อื่นในทางชู้สาวออกเปิดเผยให้ผุ้อื่นทราบ

6.ปกป้องช่วยเหลือและเป็นมิตรที่ดีแก่มิตรที่เป็นสตรี

7.ไม่ล่วงเกินสตรีที่ให้ความไว้วางใจแก่ตน ไม่วาทางกาย วาจา หรือ จิตใจ

8.ไม่พูดจานินทา ลบหลู่ ดูถูก เหยียบหยามหรือรังแกสตรีไม่ว่าในกรณีใด
ความอดกลั้นอันสูงส่งของสุภาพบุรุษจะเป็นหลักของจิตใจไม่เสียมารยาทในข้อนี้ได้

9.รู้จักการให้อภัยแก่สตรีในทุกกรณี หากสตรีมีการล่วงเกินตน
ด้วย กาย วาจาหรือใจ

10.ควรหลีกเลี่ยงการคบหากับสตรีที่ไร้มารยาท ขาดเหตุผล
และมีจิตใจโหดร้าย


สุภาพสตรี

สุภาพสตรีตามคตินิยมในสังคมไทยนั้น ตรงกับคำว่า " กุลสตรี " หมายถึง สตรีที่มีตระกูล และมีมารยาทดี
คำว่ามีตระกูล มีความหมายลึกไปถึงความเป็นผู้ที่พ่อแม่ได้อบรมสั่งสอนมาดีแล้ว
มิได้หมายถึงชาติกำเนิดเท่านั้น ตามหลักของค่านิยมในสังคมดังกล่าว

สตรีพึงมีมารยาทโดยสมควร ดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้ครองตนอยู่โดยปราศจากมลทิน อยู่ในกรอบของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม

2.เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น มีสัจจะ เชื่อถือได้

3.เมื่อพบปะบุรุษ ไม่สมควรส่งเสียงให้เขาเหลียวหลัง
หรือจ้องมองเขาจนเกินควร และไม่ควรทักบุรุษก่อน เว้นแต่
เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน

4.ไม่ควรให้ของที่ระลึกต่างหน้า ตลอดจนรูปถ่ายหรือตำบล
ที่อยู่ของตนแก่บุรุษที่เพิ่งรู้จักกัน

5.ไม่ควรอยู่กับบุรุษสองต่อสองในที่ลับตาคนและในเวลาค่ำมืด

6.ไม่ควรเข้าไปในบ้านของบุรุษ ที่มีเพียงเขาอยู่คนเดียว
และไม่ควรเข้าไปในห้องนอนของบุรุษด้วย

7.อย่าถือวิสาสะกับบุรุษมากเกินไป เช่น ทุบตี หยิกหยอกล้อ
หรือล้วงกระเป๋าเสื้อของบุรุษ เป็นต้น

8.ไม่ควรปรนนิบัติบุรุษจนเกินเหตุเกินควร แม้จะเป็นญาติ
เกี่ยวดองกัน

9.เมื่อได้รับของกำนัลจากบุรุษไม่ต้องสนใจต่อสิ่งของนั้นมากนัก
เพียงแต่กล่าวขอบคุณและควรเก็บความพึงพอใจไว้ในใจ
อย่าแสดงออกให้บุรุษเห็นนอกหน้า

10.พึงเป็นคนสงบเงียบวางตน ให้เป็นที่เกรงใจของบุรุษ

11.อย่าประพฤติตนเป็นคนจัดจ้านว่ากล่าวขู่เข็นบุรุษ ซึ่งจะทำให้
ตนเองเป็นผู้ขาดความนิยมจากบุรุษเพศไป

12. อย่าแสดงอาการเย่อหยิ่งหรือกล่าววาจาทักทายดูถูก
เหยียดหยามต่อบุรุษ เพราะไม่ใช่เป็นการวางตัวที่ดีของสุภาพสตรี

13.อย่าเก็บเรื่องของผู้อื่นมานินทาให้สุภาพบุรุษฟัง ถ้าแสดงนิสัย
เช่นนี้บ่อย ๆ เขาจะคิดว่าคงนำเรื่องของเขาไปนินทาให้ผู้อื่นฟังด้วย
ทำให้คิดรังเกียจขึ้นมาได้

14.ความอดทน อดกลั้น อดออม เป็นคุณสมบัติที่ดียิ่งของกุลสตรี

ความหมาย "สุภาพบุรุษ" และ "สุภาพสตรี"

ขอบคุณที่มา
โค้ด PHP:
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=malliga&group=4 
 

01-17-2011, 03:22 PM   #2 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง
อืม บ่นำเรื่องผู้หญิงไปเล่าให้คนอื่นฟัง แต่ถ้ามีคนถามเซ้าซี้กะอดบอกบ่ได้คือกันครับ 55555
 
01-18-2011, 12:35 AM   #3 (permalink)
ท่องเวบ
อย่าอยู่กันสองต่อสองเด้อ เดี๋ยวไฟช๊อต ดับบ่ทัน เด้ออ้ายพล จิหาว่าบ่เตือน อิ อิ
เตือนจะของนำ อย่าอยู่กับคนที่มีใจสองต่อสอง
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > วัฒนธรรมไทย


ป้ายกำกับ
สุภาพบุรุษ, สุภาพสตรี


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:02 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'