ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่าขาน สารคดี บุคคลสำคัญ

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
01-09-2011, 10:26 AM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
สามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่นสามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่น

อ่านเรื่องสามก๊กที่ให้คติและแง่คิดเตือนใจมากมาย
ได้ทั้งความรู้ ความบันเทิง แง่คิด มุมมอง
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใครที่เคยบอกว่า อ่านสามก๊ก สามครั้ง แล้วคบหาไม่ได้
เห็นจะเป็นเพราะว่า อ่านสามก๊กแล้วทำให้คนฉลาดขึ้นมาก
รู้เท่ากันเล่ห์เหลี่ยมมนุษย์ สามารถที่จะสร้างเกราะกำบัง
และโต้ตอบได้


เชิญอ่านสามก๊กนะคะ แม้จะเป็นฉบับย่อก็ตาม
สามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่น


สามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่น
เริ่มจาก แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่ สมัยพระเจ้าเลนเต้ กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๗๑๑


พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่ อ่อนแอ ไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐ ว่าราชการตามความพอใจ จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่วพระเจ้าเลนเต้ มีโอรส 2 พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติ

เมื่อพระเจ้าเลนเต้ สิ้นพระชนม์ โอรสองค์ใหญ่ คือ หองจูเปียน ซึ่งขณะนั้นยัง ทรงพระเยาว์อยู่ ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จ ราชการแผ่นดิน แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮา จึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันที
สามก๊ก ตอนที่ 1 – คำสาบานในสวนดอกท้อ

สามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่น

เดิมแผ่นดินจีนเป็นสุขมาช้านาน แล้วจึงเป็นศึก ครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุข เป็นวัฎจักรวนเวียนมาถึงจวบจนสมัยพระเจ้าเลนเต้ ครองราชย์


แต่ไม่ได้ตามอยู่โบราณราชประเพณี ทำให้ราชการแผ่นดินที่มีมาได้แปรผันไป เกิดการก่อขบถ ปล้นสะดมทั่วทุกหัวระแห่ง เตียวก๊ก เตียวโป้ เตียวเหลียง ปลุกระดมไพร่พลก่อขบถโจรโพกผ้าเหลือง สุดที่ทหารแผ่นดินจะต้านทานไหว จึงติดประกาศทุกหัวมุมเมือง รับอาสาสมัครผู้กล้าจับโจรให้จงได้


ฝ่าย เล่าปี่ยืนดูประกาศจากทางการแล้วทอดหายใจอยากช่วยเหลือแต่ติดทางกำลัง ทรัพย์ ด้วยเดิมเป็นชาวบ้านยากจน อาศัยทอเสื่อขายยังชีพ แต่ได้มีเชื้อราชวงศ์ฮั่นติดตัวมา

ทันใดนั้นเตียวหุยได้พบเล่าปี่คิดช่วยเหลือ ทั้งสองจึงยินดีเป็นอันมาก ในร้านสุราเล่าปี่ และเตียวหุย ได้พบกับกวนอู ซึ่งหลบหนีการตามล่าจากทางการด้วยไปฆ่าคนมา เห็นว่าทั้งสามมีความเห็นพ้องต้องกันช่วยเหลือการแผ่นดิน

จึงทำพิธีสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันใต้ต้นดอกท้อ โดยเรียงจากอาวุโส เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ตามลำดับออกรวบรวมรี้พล ปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง

ได้พบกับตั๋งโต๊ะซึ่งทางการได้แต่งตั้งมาให้ปราบปรามแต่ไร้ความสามารถ เล่าปี่จึงเข้าช่วยเหลือ ภายหลังปราบขบถสิ้นซาก พระเจ้าเลนเต้ได้ปูนบำเหน็จนายทหารใหญ่น้อย แต่ตัวเล่าปี่ซึ่งเป็นเพียงอาสาสมัครยังมิได้บำเหน็จ จึงรอคอยอยู่เป็นเวลานาน


..........................................................

รู้จักกับ พระเจ้าเลนเต้สมัยพระเจ้าเลนเต้

เหตุการณ์ปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสามก๊กกันนะคะ
สามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่น

พระเจ้าฮั่นกองบู้ ปฐมกษัตริย์แห่งฮั่นตะวันออก
เมื่อ "พระเจ้าฮั่นกองบู๊" โค่นล้มหวังหมิ่น (วางมาง) ได้ทำการสถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาใหม่ โดยเรียกว่า “ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก” ซึ่งมีราชธานี ณ เมืองลั่วหยาง ล่วงเลยมาถึงรัชสมัยของพระเจ้าฮั่นเต้ ซึ่งพระเจ้าฮั่นเต้พระองค์นี้ไร้ซึ่งราชบุตรสืบสายโลหิต จึงได้ไปขอ “เลนเต้” ไม่ทราบว่าเป็นบุตรของใคร แต่ทราบว่ามารดาชื่อ “นางตังไทฮอ” จึงได้ขอมาเป็นรัชทายาทได้รับการสถาปนาเป็น “พระเจ้าเลนเต้”สามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่น

พระจักรพรรดิฮั่นเลนเต้ จากภาพยนต์
สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเลนเต้


(อังกฤษ: Emperor Ling of Han;
จีนตัวเต็ม: 漢靈帝;
จีนตัวย่อ: 汉灵帝;
พินอิน: hàn líng dì)
ดำรงตำแหน่งเป็นจักรพรรดิใน ราชวงศ์ฮั่น รัชกาลที่ 24


จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่น
ประสูติ พ.ศ. 699 สวรรคต พ.ศ. 732
ทรงราชสมบัติช่วง พ.ศ. 711 - พ.ศ. 732
จักรพรรดิองค์ก่อนหน้า พระเจ้าฮั่นฮวนตี้
จักรพรรดิองค์ถัดไป พระเจ้าฮั่นเซ่าตี้เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 699 เป็นพระโอรสของเล่าจั้ง เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแห่งราชวงศ์ฮั่น เชื้อสายราชนิกูลเล่า เจ้าเมืองตูตัง เมื่อสิ้นบุญ


พระเจ้าฮวนเต้ (漢桓帝) ได้ขอพระองค์นั้นไปชุบเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นฮวนเต้มาก จึงทรงแต่งตั้งเป็นพระรัชทายาท เนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรส


เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นฮวนเต้เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 711 พระองค์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าฮวนเต้ในปีเดียวกัน ขณะทรงมีพระชนม์มายุ 12 พรรษา และได้แต่งตั้งพระราชมารดาของพระองค์ขึ้นเป็นพระพันปีหลวงตังไทเฮา


เพราะฉะนั้นเองพระมารดาของพระเจ้าเลนเต้จึงเป็นไทเฮาเพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนที่ไม่ได้เป็นพระมเหสีของฮ่องเต้พระองค์ใด และรัชสมัยของพระองค์นั่นก็เป็นอีกชนวนหนึ่งที่ก่อให้เกิดยุคสามก๊ก


เนื่องจากหลังจากทรงครองราชสมบัติไป 10 กว่าปี ก็เริ่มตีตัวออกห่างจากราชการบ้านเมือง หลงมัวเมาในสุรานารี และคำป้อยอของขันที ขันทีก็ได้ใจรีดนาทาเร้นราษฎร


ดังนั้นใน พ.ศ. 726 จึงมีกลุ่มชาวนาต่างจังหวัดตั้งกลุ่มกบฏโพกผ้าเหลือง (黃巾之亂) เริ่มยึดครองขยายอำนาจแผ่ไปแว่นแคว้นต่าง ๆ


ราชธานีได้ส่งสาส์นไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ให้ช่วยยกทัพมาปราบกบฏโพกผ้าเหลือง และปิดประกาศขอรับสมัครชายผู้ต้องการปกป้องชาติ


ซึ่งทำให้ เล่าปี่ (劉備) , กวนอู (關羽) , เตียวหุย (張飛) ได้มาพบกัน และร่วมมือกัน


และเป็นโอกาสให้ตั๋งโต๊ะ (董卓) ได้ขึ้นมาเรืองอำนาจกดขี่ชาวบ้าน ทางวังหลวงก็มีความแตกแยก เพราะทรงมีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ หองจูเปียน พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเลนเต้กับสมเด็จพระจักรพรรดินีโฮเฮา กับหองจูเฮี๋ยบ พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเลนเต้กับพระสนมอองบีหยิน แต่ก็ไม่ได้รับความสนพระทัยจากพระเจ้าเลนเต้มากนัก จนในที่สุด ก็เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 732


แง่คิดแผ่นดินแห่งความเป็นธรรม
ความสุขสันต์คงอยู่คู่เมือง
หากแผ่นดินไร้ธรรมลือเลื่อง
ทั่วทั้งเมืองเริ่มลุกเป็นไฟ

กดขี่ข่มเหงผู้คน
ให้สับสนเวียนวนโหยไห้
ไม่ช้าแผ่นดินย่อยยับบรรลัย
ด่าวดิ้นไปทั้งเมืองร้อนเป็นจุล
ขอบคุณ

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
musichousethailand
monstudies…………………………………………………................
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 01-09-2011 เมื่อ 10:36 AM
 

01-09-2011, 06:59 PM   #2 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ขอบคุณค่ะส่ำหรับสาระความรู้ดีๆที่ลึกและระเอียด นานแล้วไม่ได้อ่านกลับมาอ่านอีกเพื่อทบทวนกวามรู้อีกครั้งหนึ่ง ก็ยังสนุกเหมือนเดิมค่ะ
 

ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่าขาน สารคดี บุคคลสำคัญ


ป้ายกำกับ
ประวัติศาสตร์, สามก๊ก

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว


Custom Search

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:09 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม