ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่าขาน สารคดี บุคคลสำคัญ

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
01-09-2011, 10:26 AM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
สามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่นสามก๊ก ตอนที่ 1 คำสาบานในสวนดอกท้อ ที่ลือลั่น
อ่านเรื่องสามก๊กที่ให้คติและแง่คิดเตือนใจมากมาย
ได้ทั้งความรู้ ความบันเทิง แง่คิด มุมมอง
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใครที่เคยบอกว่า อ่านสามก๊ก สามครั้ง แล้วคบหาไม่ได้
เห็นจะเป็นเพราะว่า อ่านสามก๊กแล้วทำให้คนฉลาดขึ้นมาก
รู้เท่ากันเล่ห์เหลี่ยมมนุษย์ สามารถที่จะสร้างเกราะกำบัง
และโต้ตอบได้


เชิญอ่านสามก๊กนะคะ แม้จะเป็นฉบับย่อก็ตาม


เริ่มจาก แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่ สมัยพระเจ้าเลนเต้ กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๗๑๑


พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่ อ่อนแอ ไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐ ว่าราชการตามความพอใจ จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่วพระเจ้าเลนเต้ มีโอรส 2 พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติ

เมื่อพระเจ้าเลนเต้ สิ้นพระชนม์ โอรสองค์ใหญ่ คือ หองจูเปียน ซึ่งขณะนั้นยัง ทรงพระเยาว์อยู่ ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จ ราชการแผ่นดิน แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮา จึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันที
สามก๊ก ตอนที่ 1 – คำสาบานในสวนดอกท้อ

เดิมแผ่นดินจีนเป็นสุขมาช้านาน แล้วจึงเป็นศึก ครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุข เป็นวัฎจักรวนเวียนมาถึงจวบจนสมัยพระเจ้าเลนเต้ ครองราชย์


แต่ไม่ได้ตามอยู่โบราณราชประเพณี ทำให้ราชการแผ่นดินที่มีมาได้แปรผันไป เกิดการก่อขบถ ปล้นสะดมทั่วทุกหัวระแห่ง เตียวก๊ก เตียวโป้ เตียวเหลียง ปลุกระดมไพร่พลก่อขบถโจรโพกผ้าเหลือง สุดที่ทหารแผ่นดินจะต้านทานไหว จึงติดประกาศทุกหัวมุมเมือง รับอาสาสมัครผู้กล้าจับโจรให้จงได้


ฝ่าย เล่าปี่ยืนดูประกาศจากทางการแล้วทอดหายใจอยากช่วยเหลือแต่ติดทางกำลัง ทรัพย์ ด้วยเดิมเป็นชาวบ้านยากจน อาศัยทอเสื่อขายยังชีพ แต่ได้มีเชื้อราชวงศ์ฮั่นติดตัวมา

ทันใดนั้นเตียวหุยได้พบเล่าปี่คิดช่วยเหลือ ทั้งสองจึงยินดีเป็นอันมาก ในร้านสุราเล่าปี่ และเตียวหุย ได้พบกับกวนอู ซึ่งหลบหนีการตามล่าจากทางการด้วยไปฆ่าคนมา เห็นว่าทั้งสามมีความเห็นพ้องต้องกันช่วยเหลือการแผ่นดิน

จึงทำพิธีสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันใต้ต้นดอกท้อ โดยเรียงจากอาวุโส เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ตามลำดับออกรวบรวมรี้พล ปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง

ได้พบกับตั๋งโต๊ะซึ่งทางการได้แต่งตั้งมาให้ปราบปรามแต่ไร้ความสามารถ เล่าปี่จึงเข้าช่วยเหลือ ภายหลังปราบขบถสิ้นซาก พระเจ้าเลนเต้ได้ปูนบำเหน็จนายทหารใหญ่น้อย แต่ตัวเล่าปี่ซึ่งเป็นเพียงอาสาสมัครยังมิได้บำเหน็จ จึงรอคอยอยู่เป็นเวลานาน


..........................................................
รู้จักกับ พระเจ้าเลนเต้สมัยพระเจ้าเลนเต้

เหตุการณ์ปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสามก๊กกันนะคะ


พระเจ้าฮั่นกองบู้ ปฐมกษัตริย์แห่งฮั่นตะวันออกเมื่อ "พระเจ้าฮั่นกองบู๊" โค่นล้มหวังหมิ่น (วางมาง) ได้ทำการสถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาใหม่ โดยเรียกว่า “ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก” ซึ่งมีราชธานี ณ เมืองลั่วหยาง ล่วงเลยมาถึงรัชสมัยของพระเจ้าฮั่นเต้ ซึ่งพระเจ้าฮั่นเต้พระองค์นี้ไร้ซึ่งราชบุตรสืบสายโลหิต จึงได้ไปขอ “เลนเต้” ไม่ทราบว่าเป็นบุตรของใคร แต่ทราบว่ามารดาชื่อ “นางตังไทฮอ” จึงได้ขอมาเป็นรัชทายาทได้รับการสถาปนาเป็น “พระเจ้าเลนเต้”

พระจักรพรรดิฮั่นเลนเต้ จากภาพยนต์สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเลนเต้


(อังกฤษ: Emperor Ling of Han;
จีนตัวเต็ม: 漢靈帝;
จีนตัวย่อ: 汉灵帝;
พินอิน: hàn líng dì)
ดำรงตำแหน่งเป็นจักรพรรดิใน ราชวงศ์ฮั่น รัชกาลที่ 24


จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่น
ประสูติ พ.ศ. 699 สวรรคต พ.ศ. 732
ทรงราชสมบัติช่วง พ.ศ. 711 - พ.ศ. 732
จักรพรรดิองค์ก่อนหน้า พระเจ้าฮั่นฮวนตี้
จักรพรรดิองค์ถัดไป พระเจ้าฮั่นเซ่าตี้เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 699 เป็นพระโอรสของเล่าจั้ง เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแห่งราชวงศ์ฮั่น เชื้อสายราชนิกูลเล่า เจ้าเมืองตูตัง เมื่อสิ้นบุญ


พระเจ้าฮวนเต้ (漢桓帝) ได้ขอพระองค์นั้นไปชุบเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นฮวนเต้มาก จึงทรงแต่งตั้งเป็นพระรัชทายาท เนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรส


เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นฮวนเต้เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 711 พระองค์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าฮวนเต้ในปีเดียวกัน ขณะทรงมีพระชนม์มายุ 12 พรรษา และได้แต่งตั้งพระราชมารดาของพระองค์ขึ้นเป็นพระพันปีหลวงตังไทเฮา


เพราะฉะนั้นเองพระมารดาของพระเจ้าเลนเต้จึงเป็นไทเฮาเพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนที่ไม่ได้เป็นพระมเหสีของฮ่องเต้พระองค์ใด และรัชสมัยของพระองค์นั่นก็เป็นอีกชนวนหนึ่งที่ก่อให้เกิดยุคสามก๊ก


เนื่องจากหลังจากทรงครองราชสมบัติไป 10 กว่าปี ก็เริ่มตีตัวออกห่างจากราชการบ้านเมือง หลงมัวเมาในสุรานารี และคำป้อยอของขันที ขันทีก็ได้ใจรีดนาทาเร้นราษฎร


ดังนั้นใน พ.ศ. 726 จึงมีกลุ่มชาวนาต่างจังหวัดตั้งกลุ่มกบฏโพกผ้าเหลือง (黃巾之亂) เริ่มยึดครองขยายอำนาจแผ่ไปแว่นแคว้นต่าง ๆ


ราชธานีได้ส่งสาส์นไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ให้ช่วยยกทัพมาปราบกบฏโพกผ้าเหลือง และปิดประกาศขอรับสมัครชายผู้ต้องการปกป้องชาติ


ซึ่งทำให้ เล่าปี่ (劉備) , กวนอู (關羽) , เตียวหุย (張飛) ได้มาพบกัน และร่วมมือกัน


และเป็นโอกาสให้ตั๋งโต๊ะ (董卓) ได้ขึ้นมาเรืองอำนาจกดขี่ชาวบ้าน ทางวังหลวงก็มีความแตกแยก เพราะทรงมีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ หองจูเปียน พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเลนเต้กับสมเด็จพระจักรพรรดินีโฮเฮา กับหองจูเฮี๋ยบ พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเลนเต้กับพระสนมอองบีหยิน แต่ก็ไม่ได้รับความสนพระทัยจากพระเจ้าเลนเต้มากนัก จนในที่สุด ก็เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 732


แง่คิดแผ่นดินแห่งความเป็นธรรม
ความสุขสันต์คงอยู่คู่เมือง
หากแผ่นดินไร้ธรรมลือเลื่อง
ทั่วทั้งเมืองเริ่มลุกเป็นไฟ

กดขี่ข่มเหงผู้คน
ให้สับสนเวียนวนโหยไห้
ไม่ช้าแผ่นดินย่อยยับบรรลัย
ด่าวดิ้นไปทั้งเมืองร้อนเป็นจุลขอบคุณ

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
musichousethailand
monstudies…………………………………………………................
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 01-09-2011 เมื่อ 10:36 AM
 

01-09-2011, 06:59 PM   #2 (permalink)
ศึกษาหาความรู้

ขอบคุณค่ะส่ำหรับสาระความรู้ดีๆที่ลึกและระเอียด นานแล้วไม่ได้อ่านกลับมาอ่านอีกเพื่อทบทวนกวามรู้อีกครั้งหนึ่ง ก็ยังสนุกเหมือนเดิมค่ะ
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > ประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่าขาน สารคดี บุคคลสำคัญ


ป้ายกำกับ
ประวัติศาสตร์, สามก๊ก

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวCustom Search

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:27 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม