ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > วันสำคัญต่างๆ

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
05-26-2007, 07:45 AM   #1 (permalink)
นักการภารโรง
 
รูปส่วนตัว บ่าวคนเดิม
 
ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day


ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)

ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภายใต้คำขวัญว่า "Health Professionals Against Tobacco" หรือ " ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่" โดยกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายได้กำหนดให้ใช้ ดอกลีลาวดี เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ปีนี้

สัญลักษณ์การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2548
ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย
o จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ปี 2547 พบว่า
o มีผู้สูบบุหรี่ประจำ 9.6 ล้านคน โดยลดลงจากการสำรวจเมื่อปี 2544 ที่มีผู้สูบบุหรี่ประจำ 10.6 ล้านคน
o ผู้สูบบุหรี่เป็นเพศชาย 9,627,686 คน เพศหญิง 525,695 คน
o ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า 6.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 64ของผู้สูบบุหรี่
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูบบุหรี่มากที่สุด คือ 3.5 ล้านคน และกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่น้อยที่สุดคือ 858,420 คน
o การเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่เป็นภาระโรคอันดับที่ 2 ของคนไทย รองจากโรคเอดส์ และแอลกอฮอล์เป็นอันดับสาม
o โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุด คือ โรคหัวใจและโรคมะเร็ง
o ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน

เลิกบุหรี่...วิธีไหนดีที่สุด
จากสถิติพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ สามารถเลิกได้ด้วยตนเองและผู้ที่เลิกได้สำเร็จส่วนใหญ่ใช้วิธีไม่สูบบุหรี่เลย ในผู้เลิกสูบโดยวิธีค่อย ๆ ลดจำนวนมวนที่สูบลงนั้น ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเลิกสูบได้

เคล็ดลับ...ในการเลิกบุหรี่
หากคุณตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ปฏิบัติดังนี้
- ทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ให้หมด ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ ที่เขี่ยบุหรี่ และไฟแช็ค
- ตั้งสติให้มั่น เข้มแข็งเมื่อมีอาการหงุดหงิด
- ตัดความเคยชิน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มักจะทำร่วมกับการสูบบุหรี่ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- คุมอาหารด้วยการเลือกรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้ให้มากกว่าเดิม
- จดจำเหตุผลที่คุณตัดสินใจเลิกบุหรี่ไว้ให้ขึ้นใจ เพื่อเป็นกำลังใจเวลาท้อ
- เตือนตนเองอยู่เสมอว่า "คุณไม่สูบบุหรี่แล้ว"


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 

05-26-2007, 08:34 AM   #2 (permalink)
Super Moderator
Re: ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day


31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้องค์การอนามัยโลก กำหนดคำขวัญไว้ว่า ?ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส?

การจะทำให้ทุกสถานที่ปลอดจากควันบุหรี่นั้นมีความสำคัญ เพราะว่าในทุกวันนี้คนที่ไม่สูบบุหรี่มักจะได้รับควันบุหรี่มือสองจากนักสูบอยู่เป็นประจำ เลยพลอยได้รับควันบุหรี่และสารก่อมะเร็งตามไปด้วย

?ควันบุหรี่มือสอง? มาจาก 2 แหล่ง แหล่งแรกคือควันบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมา แหล่งที่สองคือควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ระหว่างการสูบ ไม่ว่ามาจากแหล่งไหน ควันบุหรี่ก็มีสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด และเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่า 50 ชนิด

สำหรับเด็กๆแล้ว จะได้รับควันบุหรี่มือสองจากบ้าน ถ้าในบ้านนั้นมีผู้ใหญ่สูบบุหรี่ ส่วนผู้ใหญ่มักจะได้รับควันบุหรี่มือสองจากที่ทำงาน

เด็กที่อยู่ในบ้านที่ผู้ใหญ่สูบบุหรี่ จะมีระดับโคตินิน (ตัวที่ระบุว่าได้รับควันบุหรี่มือสอง) สูงกว่าเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ยิ่งมีคนสูบบุหรี่ในบ้านจำนวนมากเท่าไร ระดับโคตินินก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น (ระดับโคตินินจะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณมวนบุหรี่ที่สูบในบ้าน)

เอกสารเผยแพร่ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองมีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคหัวใจและมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ยังบอกด้วยว่า การจัดเขตสูบบุหรี่ออกจากที่ห้ามสูบที่อยู่ในอาคารเดียวกัน และการใช้เครื่องฟอกอากาศในอาคารที่ทำงาน ไม่สามารถขจัดควันบุหรี่มือสองออกได้หมด และไม่สามารถป้องกันคนไม่สูบบุหรี่จากการได้รับควันบุหรี่มือสองได้

ในเมื่อควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อผู้ไม่ สูบมากมาย วิธีเดียวที่จะปกป้องสุขภาพส่วนรวมอย่างได้ผลก็คือ ต้องเลิกสูบบุหรี่ทั้งที่บ้านและที่ทำงานกันอย่างจริงจังเสียแต่วันนี้.


ไม่ใช่เพื่อใครอื่นไกล นอกจากตัวคุณเองและคุณที่คุณรัก...(บึ่ยย) ว่าแต่คนโพสต์เลิกสูบยังน่อ...
 
05-26-2007, 08:58 AM   #3 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
Re: ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

Re: ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day


ตายแน่ๆ...100%...ฮ่าๆๆๆ
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > วันสำคัญต่างๆ


ป้ายกำกับ
day, tobacco, world


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:01 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'