ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > วันสำคัญต่างๆ

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
12-08-2012, 05:03 AM   #1 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว khonsurin
 
วันหยุดราชการและ วันหยุดธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2556วันหยุดราชการและ วันหยุดธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2556วันอังคาร
1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์
25 กุมภาพันธ์ 2556 วันมาฆบูชา

วันเสาร์
6 เมษายน 2556 วันจักรี
วันจันทร์
8 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันจักรี

วันเสาร์
13 เมษายน 2556 วันสงกรานต์
วันอาทิตย์

14 เมษายน 2556 วันสงกรานต์

วันจันทร์
15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์

วันอังคาร
16 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

วันพุธ
1 พฤษภาคม 2556 วันแรงงาน

วันอาทิตย์
5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล

วันจันทร์
6 พฤษภาคม 2556 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล

วันจันทร์
13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล (ธนาคารไม่หยุด)

วันศุกร์
24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา

วันจันทร์
1 กรกฎาคม 2556 วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร แต่ทางราชการไม่หยุด)


วันจันทร์
22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา

วันอังคาร
23 กรกฎาคม 2556 วันเข้าพรรษา (ธนาคารไม่หยุด)

วันจันทร์
12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ

วันพุธ
23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดี
5 ธันวาคม 2556 วันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร
10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ

วันอังคาร
31 ธันวาคม 2556 วันสิ้นปี


 

12-08-2012, 05:07 AM   #2 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน

วันสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2556มกราคม 2556

1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่
12 มกราคม 2556 วันเด็ก
13 มกราคม 2556 วันการบินแห่งชาติ
14 มกราคม 2556 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม 2556 วันครู
17 มกราคม 2556 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช/วันโคนมแห่งชาติ
18 มกราคม 2556 วันกองทัพไทย
23 มกราคม 2556 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กุมภาพันธ์ 2556

2 กุมภาพันธ์ 2556วันเกษตรแห่งชาติ/วันนักประดิษฐ์
3 กุมภาพันธ์ 2556วันทหารผ่านศึก
10 กุมภาพันธ์ 2556วันอาสารักษาดินแดน/วันตรุษจีน
24 กุมภาพันธ์ 2556วันศิลปินแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2556วันมาฆบูชา /วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2556วันสหกรณ์แห่งชาติ


มีนาคม 2556

5 มีนาคม 2556 วันนักข่าว
8 มีนาคม 2556 วันสตรีสากล
13 มีนาคม 2556 วันช้างไทย
20 มีนาคม 2556 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มีนาคม 2556 วันกวีนิพนธ์สากล
22 มีนาคม 2556 วันน้ำของโลก
27 มีนาคม 2556 วันกองทัพอากาศ
31 มีนาคม 2556 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมษายน 2556

1 เมษายน 2556 วันออมสิน/วันข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน 2556 วันอนุรักษ์มรดกไทย
6 เมษายน 2556 วันจักรี
7 เมษายน 2556 วันอนามัยโลก
13 เมษายน 2556 วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันการประมง
14 เมษายน 2556 วันสงกรานต์/วันครอบครัว
15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์
22 เมษายน 2556 วันคุ้มครองโลก


พฤษภาคม 2556

1 พฤษภาคม 2556 วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล
8 พฤษภาคม 2556 วันกาชาดสากล
12 พฤษภาคม 2556 วันพยาบาลสากล
13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล
24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม 2556 วันงดสูบบุหรี่โลก


มิถุนายน 2556

5 มิถุนายน 2556 วันสิ่งแวดล้อมโลก
9 มิถุนายน 2556 วันอานันทมหิดล
24 มิถุนายน 2556 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิถุนายน 2556 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด


กรกฎาคม 2556

1 กรกฎาคม 2556 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา
23 กรกฎาคม 2556 วันเข้าพรรษา
29 กรกฎาคม 2556 วันภาษาไทยแห่งชาติ


สิงหาคม 2556

4 สิงหาคม 2556 วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม 2556 วันรพี
12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2556 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
21 สิงหาคม 2556 วันสารทจีน


กันยายน 2556

1 กันยายน 2556 วันสืบ นาคะเสถียร
15 กันยายน 2556 วันศิลป์ พีระศรี
16 กันยายน 2556 วันโอโซนโลก
19 กันยายน 2556 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 กันยายน 2556 วันเยาวชนแห่งชาติ/วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
24 กันยายน 2556 วันมหิดล
27 กันยายน 2556 วันทะเลโลก


ตุลาคม 2556

13 ตุลาคม 2556 วันตำรวจ
14 ตุลาคม 2556 วันประชาธิปไตย
19 ตุลาคม 2556 วันออกพรรษา/วันเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม 2556 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2556 วันสหประชาชาติ
31 ตุลาคม 2556 วันออมแห่งชาติ


พฤศจิกายน 2556

9 พฤศจิกายน 2556 วันคนพิการ
14 พฤศจิกายน 2556 วันบิดาแห่งฝนหลวง
17 พฤศจิกายน 2556 วันลอยกระทง
20 พฤศจิกายน 2556 วันกองทัพเรือ
25 พฤศจิกายน 2556 วันวชิราวุธ–วันประถมศึกษา
27 พฤศจิกายน 2556 วันสาธารณสุขแห่งชาติ


ธันวาคม 2556

1 ธันวาคม 2556 วันเอดส์โลก/วันดำรงราชานุภาพ
4 ธันวาคม 2556 วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม 2556 วันพ่อแห่งชาติ/วันดินโลก
10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ
16 ธันวาคม 2556 วันกีฬาแห่งชาติ
26 ธันวาคม 2556 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
28 ธันวาคม 2556 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม 2556 วันสิ้นปี


 
12-08-2012, 05:26 AM   #3 (permalink)
Maximum learning
ศิลปิน นักเขียน
ปฏิทิน ปี 2556
 
12-08-2012, 05:47 AM   #4 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ขอบคุณที่นำเหล่าวันสำคัญและวันหยุดมากระจายให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อให้สมาชิกบ้านมหาได้รับทราบล่วงหน้าเกือบเดือนเลยเลยครับครูเล็กคนสวยครับ
 
12-08-2012, 07:36 AM   #5 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
ขอบคุณครับที่นำสาระดีๆมาฝากพี่น้องครับ
 
12-08-2012, 08:56 AM   #6 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ขอบคุณค่ะ ครูเล็ก สาระดีๆ วันหยุด ของนู๋ อิอิ
 
12-09-2012, 02:19 PM   #7 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
อยากไปนำ

จัดอยู่ไสน้อครับ บ่จักเลย
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > วันสำคัญต่างๆ


ป้ายกำกับ
วันหยุดปี 2556


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:46 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'