ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > อยู่แบบพอเพียง > เกษตรชุมชน

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
07-27-2013, 11:37 AM   #1 (permalink)
ศิลปิน นักเขียน
 
รูปส่วนตัว maanoy
 
กาลักน้ำ กับภูมิปัญญาชาวบ้าน เหมาะสำหรับการกักเก็บน้ำของเกษตรกร


ขั้นตอนการเตรียมถังบรรจุน้ำสุญญากาศ
1. นำถังเหล็กขนาด 200 ลิตรมาล้างทำความสะอาด ควรเลือกใช้ถังที่ไม่ได้ใช้บรรจุน้ำมันหรือสารไวไฟมาก่อน เพราะจะเกิดปัญหาระเบิดขึ้น มาขณะที่ทำการเชื่อมข้อต่อได้ ดังนั้นควรเลือกดีดีและทำความสะอาดภายในถังให้ดี ถังพลาสติกจะมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ
2. เจาะถังสำหรับต่อวาล์วเติบน้ำเพื่อเชื่อมข้องอ
3. เชื่อมข้องอเหล็กเข้ากับขอบด้านก้นถัง(วาล์วเติมน้ำ) โดยข้องอจะต้องต่อท่อเหล็กยาวอย่างน้อยประมาณ 15 cm ให้ลึกลงไปภายในถัง
4. วางถังบนฐานและต่อท่อดูดและวาล์วเติมน้ำ โดยที่ปลายของท่อดูดจะต่อฟุตวาล์วที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับลงไปในบ่อ ปลายท่อดูดควรจะจมอยู่ในน้ำลึกประมาณ 15 cm โดยผูกติดกับแกลลอนไว้ที่ปลายท่อดูด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำควรมีขนาด 6 หุนยาวประมาณ 3 เมตรจะเหมาะกับถังขนาด 200 ลิตร และควรปรับแต่งสปริงของฟุตวาล์วลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ฟุตวาล์วแบบเหล็กจะมีสปริงอ่อนกว่าฟุตวาล์วแบบพลาสติก
5. ต่อวาล์วลม ที่รูระบายอากาศด้านบนของถังขนาดท่อ 6 หุน
5. ต่อท่อส่งน้ำขนาด 2 นิ้วด้านบนของถัง
6. เดินระบบท่อส่งน้ำไปยังแปลงเพาะปลูก โดยท่อส่งน้ำในช่วงแรกจะมีขนาดประมาณ 2 นิ้ว อย่างน้อย 15 เมตร และทุก 50 เมตรจะต้องต่อท่อพักลมไว้ด้วย
7. เมื่อระยะไกลมากขึ้นควรลดขนาดท่อส่งให้เหลือ 1 นิ้ว เพื่อรีดน้ำให้ไหลแรงขึ้น หรือเล็กลงเรื่อยๆ เพื่อให้น้ำเต็มท่อ
8. ต่อวาล์วเปิดปิดที่ปลายสายใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

1. เปิดวาล์วลม และวาล์วเติมน้ำ ปิดวาล์วปลายสาย โดยเติมน้ำให้เต็มถัง ให้สังเกตุด้วยว่าถ้าถังไม่รั่วเมื่อเติมน้ำเต็มถังแล้ว น้ำจะไม่ลดลงจะนิ่งอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าถังรั่วหรือส่วนใดส่วนหนึ่งรั่ว น้ำจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จะต้องแก้ปัญหารอยรั่วนั้นให้เรียบร้อยก่อน
2. ปิดวาล์วลม และวาล์วเติบน้ำ แล้วเปิดวาล์วปลายสายค่อยๆ ให้น้ำไหลออกไม่ควรเปิดแรงมาก น้ำจะไหลออกมาระยะหนึ่งแล้วจะหยุดไหล หลังจากนั้นปิดวาล์วที่ปลายสาย แล้วเติมอากาศเข้าสู่ระบบโดยการการเอามือปิดที่ปลายวาล์วเติมน้ำแล้วเปิดวาล์วเติมน้ำเล็ก
พญาแร้งให้น้ำ


วันนี้จินูนขอนำเรื่องราวของระบบกาลักน้ำที่ทุกคนคุ้นเคยกับชื่อนี้ดี บางคนอาจจะเคยใช้สำหรับดูดน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เพราะไม่สิ้นเปลืองพลังงาน แต่ถ้าจะบอกว่าระบบกาลักน้ำที่จะพูดถึงนี้เป็นการดูดน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงทุกท่านร่วมถึงจินูนเองก็ต้องคิดว่าจะเป็นไปได้อย่างไร คงต้องใช้บริการปั๊มน้ำที่ต้องอาศัยพลังงานจากแหล่งต่างๆ แน่นอน วันนี้จินูนขอพามารู้จักพญาแร้งให้น้ำที่เจ้าของไอเดียบอกว่าสุดแสนจะประหยัดเพราะไม่ต้องใช้พลังงานใดๆ เลย อาศัยเพียงแค่ระบบสุญญากาศช่วยในการดูดน้ำจากบ่อขึ้นมาสู่ด้านบน แนวคิดนี้เกิดจากที่คุณผ่านเมฆ ป้อมศิลา รองผอ. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน พยายามคิดหาวิธีการนำน้ำจากบ่อเพื่อมาใช้รดต้นไม้ที่ปลูก โดยอาศัยหลักการณ์ของกาลักน้ำซึ่งหัวใจสำคัญคือการทำให้ถังบรรจุน้ำที่อยู่บนขอบสระเป็นสุญญากาศ และใช้ระบบท่อให้มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้การไหลของน้ำนั้นไม่เสียสมดุล อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพญาแร้งให้น้ำ มีดังนี้
กาลักน้ำ กับภูมิปัญญาชาวบ้าน เหมาะสำหรับการกักเก็บน้ำของเกษตรกร

1. ถังบรรจุน้ำ 200 ลิตร
2. ท่อ PVC ดูดน้ำ 6 หุน
3. ท่อ PVC ส่งน้ำ 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว
4. ท่อพักอากาศระหว่างทาง
5. ฟุตวาล์วหัวกระโหลก หรือเช็ควาล์ว
6. วาล์วเปิดปิดที่ วาล์วเติมน้ำ วาล์วลม และวาล์วปลายสาย
7. ข้องอ ท่อเหล็ก และ ฐานวาง


น้อยให้อากาศเข้าแล้วปิด ทำแบบนี้ประมาณ สองสามครั้ง โดยให้อากาศเข้าไปอยู่ภายในถังประมาณ 25% ลองเปิดวาล์วปลายสายเบาๆ ดูอีกครั้งว่าน้ำไหลรึเปล่า ถ้าระบบเข้าสู่สภาวะที่สมดุลน้ำจะไหลออกมาได้เองอย่างต่อเนื่อง น้ำจึงไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงได้จากหลักการณ์สุญญากาศของระบบรวมถึงแรงกดของอากาศที่เกิดขึ้นจากภายในถังนั้นเองครับพี่น้อง
กาลักน้ำ กับภูมิปัญญาชาวบ้าน เหมาะสำหรับการกักเก็บน้ำของเกษตรกร

หมายเหตุ ถ้าน้ำไหลแล้วหยุดแสดงว่าน้ำกำลังไหลเข้าสู่ถังเพื่อปรับให้สุญญากาศเข้าสู่สมดุลเช่นเดิม วิธีแก้อาจจะเพิ่มถังให้เก็บปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรท่านแนะนำว่าควรใช้สี่ถัง และควรเป็นระบบน้ำหยดจะเหมาะที่สุด

คำอธิบายจากการผู้คิดค้นจนสามารถใช้งานได้จริงขอแนะนำท่านให้คลิกเพื่อดูจากวีดีโอจะช่วยให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นครับ
 

07-27-2013, 11:52 AM   #2 (permalink)
ศิลปิน นักเขียน
วีดีโอการทำงานของระบบกาลักน้ำแบบภูมิชาวบ้าน
 
07-27-2013, 11:55 AM   #3 (permalink)
ศิลปิน นักเขียน

เหมะสำหรับชาวเกษรเด้อพี่น้อง
 
07-27-2013, 12:32 PM   #4 (permalink)
ศิลปิน นักเขียน
เพิ่มเติม จากภาพเดิมจะเห็นได้ว่า การเติมน้ำให้เต็มถังที่3นั้นต้องเสียเวลาพอสมควร ผมเลยคิดว่า
น่าจะเพิ่มถัง200ลิตรอีก1ถัง เพิ้อเก็บน้ำสำรองเพื่อไว้เติมในครั้งต่อไป
1.ด้วยการรเพิ่มถังอีก 1ใบ ยกระดับให้สูกว่าถังเดิม โดย ตั้งคู่กัน เพื่อประหยัดท่อ pvc.
และ ฐานรองรับถังน้ำ200ลิตรต้องแข็งแรง และมั่นคง
2.ต่อท่อ pvc 1” (สีน้ำเงินพี่เพิ่มเติมมา)
3.เพิ่มเชควาล์วทางเข้าถังใหม่ 1ตัว และวาล์เปิด ปิด1ตัว
4.เพิ่มวาล์วทางออกถังใหม่ 1ตัว เพื่อเปิด ปิด เวลาเติมน้ำ

 
07-27-2013, 12:57 PM   #5 (permalink)
ศิลปิน นักเขียน

แนวความคิดของผมน่าจะผสมผสาน ระหว่าง กาลักน้ำ กับ การ ตะบันน้ำ เข้าด้วยกันได้ ซึ่งการตะบันน้ำ หมายถึงการใช้แรงดันของน้ำ และ อากาศ ซึ่งน้ำจะไหลเข้าท่อ ไปสู่ขวนการอัดของอากาศ และน้ำจะไหลย้อนกลับไม่ได้
จึงเกิดหารระเบิดของแรงกดอากาศ ส่งมวลน้ำไปตามแรงดัน คือปลายท่อนั้นเอง
ฉนั้นการผสมผสานระหว่างกาลักน้ำเข้าสู่ขบวนการ การตะบันน้ำ คงเป็นไปได้เพราะเราจะเริ่มจากเปิดน้ำไหลจากปลายท่อของกาลักน้ำเข้าสูท่อที่รับน้ำ ของการตะบันน้ำ ทั้งนี้และทั้งนั้น ยังไม่เคยเห็นตัวอย่างนี้เลย เห็นแต่การตะบันน้ำจากแหล่งน้ำที่ไหล

หากซ้ำ ก็ขออภัย ณ.ที่นี้ด้วย ขอบคุณรูปภาพเว็บเกษตรพอเพียง
 
07-27-2013, 03:31 PM   #6 (permalink)
ศิลปิน นักเขียน
การประกอบอุปกรณ์การตะบันน้ำ1 และ 2
ข้อมูลนี้ผมว่าดีมากสำหรับพี่น้องเกษตรกรอย่างเรา นำเอามาพัฒนา ต่อยอด บอกต่อ
ถึงเวลาแล้วชาวเกษจรกรจะลืมตาอ้าปากได้
 
07-28-2013, 09:32 AM   #7 (permalink)
ศึกษาหาความรู้
มันคือกันกับการตะบันน้ำบ่ครับหรือว่าอันเดียวกัน
http://1517pibul.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
 
07-29-2013, 09:59 AM   #8 (permalink)
ศิลปิน นักเขียน
กาลักน้ำ หรือ พญาแล้งน้ำ ชื่อที่เรียกกัน
เดาๆเอา ง่าย ๆ หลักการ ดูดน้ำ ด้วยศูนย์ญากาศ ดูดของเหลว เข้ามาแทนที่ เกิดแรงดึงดูด น้ำที่เข้ามาแทนที่จึงไหลไปในทิศทางที่มีแรงผลัก

การตะบันน้ำ เป็นอีกอย่างหนึ่ง คือแรงดันกับศูนย์อากาศ ซึ่งแหล่งที่มาของน้ำต้องเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหล เพื่อ ให้เข้าท่อ น้ำจึงมีแรงดัน และปลายกระบอกจะมีลิ้น๖ช่องว่างเปิดและปิด ได้ ฟังคำอธิบาย ในวีดีโอ หลักการตะบันน้ำครับผม
 
07-29-2013, 11:49 AM   #9 (permalink)
ศิลปิน นักเขียนภาพประกอบ หลักการตะบันน้ำ ที่มาเว็บสสส.
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > อยู่แบบพอเพียง > เกษตรชุมชน


ป้ายกำกับ
กาลักน้ำ, ภูมิปัญญาชาวบ้าน


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:23 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'