ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ

ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-24-2013, 06:50 AM   #1 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
 
มาตรฐาน " วันนี้ในอดีต"
"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศและสภาพลำน้ำก่ำ ณ บริเวณประตูระบายน้ำก่ำ ตำบลบึง ศาลา ตำบลนาตงวัฒนา กิ่งอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

23 November 1992. His Majesty the King conversing with the local populance who came to greet Him during a visit to inspect water resources in the area of Kam water-gate, Phon Na Kaeo Sub-district, Sakon Nakhon Province. — กับ Luxanarach Aeokeeratikan, กฤญญ์ รักในหลวง, ศูนย์พัฒนาคุณธรรม มมร วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่, Kim Kritnutdanai และ Son Loyalistเครดิต : Information Division of OHM

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lungyai1123; 11-24-2013 เมื่อ 06:51 AM เหตุผล: เพิ่มอักษร
 

11-24-2013, 07:13 AM   #2 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน " วันนี้ในอดีต""วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่น้ำท่วมในเขตบางขุนเทียน ตามแนวถนนสายธนบุรี-ปากท่อและตามแนวคลองพระยาราชมนตรี เพื่อพิจารณาหาแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมในเขตบางขุนเทียน และเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

24 November 1983. His Majesty the King visiting the flooded area in Bangkhunthian District, along Thonburi-Pak Tho Highway and Phraya Rajmontri Canal, to determine the urgent measure needed to speed up the disposal of flood water from the area of Bangkhunthian and Bhasicharoen Districts, Bangkok.เครดิต : Information Division of OHM
 
11-25-2013, 08:33 AM   #3 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน " วันนี้ในอดีต "
"วันวชิราวุธ "

ตรงกับ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ที่เป็นประโยชน์ อย่างมากมายมหาศาล ต่อประเทศชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริง ตรงกับเช้ามืดช่วงตี ๑ ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ

พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓

เมื่อพระชนมพรรษา เจริญครบเดือน พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ" ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ เมื่อมีพระชนมพรรษา ๘ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้น เป็นเจ้าฟ้า "กรมขุนเทพทวาราวดี" ให้ทรงมีพระเกียรติยศเป็นชั้นที่ ๒ รองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

ขณะทรงพระเยาว์ พระชนมพรรษา ๑๒ พรรษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์แรกที่ทรงได้รับ การศึกษาจากต่างประเทศ

พระองค์ทรงศึกษาสรรพวิชา หลายแขนง ทั้งการทหารบก ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิสต์ วิชาประวัติศาสตร์ และกฎหมายที่วิทยาลัย ไครสต์ เซิช มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และทรงพระราชนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ทางประวัติศาสตร์เรื่อง The
War of the Polish Succession แต่ระหว่างที่ศึกษาอยู่ ทรงพระประชวร ด้วยพระโรคพระอันตะ (ไส้ติ่ง) อักเสบ ทำให้ต้องทรงรับการผ่าตัดทันที จึงทรงพลาดโอกาสที่จะได้รับปริญญา

เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ ซึ่งตรงกับวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชธิดา เพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี หลังจากนั้นเพียง ๑ วัน ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษ ในพระอุทร รวมพระชนมพรรษาได้ ๔๕ พรรษา รวมเสด็จดำรงสิริราชสมบัติได้ ๑๕ พรรษา

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ พระองค์ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ หลายด้าน ไม่ว่าจะด้านการปกครอง การศึกษา กิจการกองเสือป่า ด้านวรรณกรรม ฯลฯ อันเป็นสิ่งที่ยังให้เกิด ความวัฒนาต่อสยามประเทศ

ทรงโปรดให้สร้าง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ขึ้นเป็นโรงเรียนในพระองค์ แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๙

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวขึ้นเป็น "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

ทรงตราพระราชบัญญัติ ประถมศึกษาเป็นครั้งแรก โดยกำหนดการศึกษา ภาคบังคับให้เด็กทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ต้องเรียนหนังสือ ในโรงเรียนจนกระทั่งอายุครบ ๑๔ ปีบริบูรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ คลังออมสินพุทธศักราช ๒๔๕๖ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักการออม จนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๘ จึงจัดตั้งธนาคารออมสิน ทรงริเริ่มก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๕๙

ด้านการคมนาคม ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟ ที่เคยแยกกัน เป็น "กรมรถไฟหลวง" และเริ่มเปิดการเดินรถไฟ สายกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ อีกทั้งรถด่วนระหว่างประเทศจากธนบุรี เชื่อมไปถึงปีนังและสิงคโปร์ และได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระราม ๖ เพื่อเชื่อมทางรถไฟ ไปยังภูมิภาคอื่น

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้น อีกทั้งทรงเปิดสถานเสาวภา เพื่อรักษาคนที่ถูกสัตว์ร้ายกัด

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลง คำเรียกชื่อ "เมือง" เป็น "จังหวัด" แทน มีพระราชดำริให้ทำการทดลอง ระบอบประชาธิปไตย โดยจัดตั้งเมืองจำลอง "ดุสิตธานี" ขึ้น ภายในพระราชวังดุสิต ก่อนจะย้ายมาที่พระราชวังพญาไทในปีถัดมา

ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎร ที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี โดยเหล่าเสือป่า จะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไป พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

ด้านการต่างประเทศ ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศสงคราม กับประเทศฝ่ายเยอรมัน และได้เข้าร่วมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อรักษาสิทธิของประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งทหารไทยอาสาสมัคร ไปร่วมรบในสมรภูมิในยุโรปด้วย ทำให้ไทยได้สิทธิสภาพ นอกอาณาเขตกลับคืนมา และสามารถเก็บภาษีอากร ได้ตามกฎหมายไทย

โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการใช้ธงช้างเดิม เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ แทนตามลักษณะสีธงชาติของประเทศ ที่เป็นสัมพันธมิตรกับประเทศไทย

ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ทรงส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในหลายๆ สาขา คือ
ด้านนาฏศิลป์ สถาปัตยกรรม พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งแบบไทยห ลังแรก คือพระที่นั่งสามัคคี มุขมาตย์ขึ้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ด้านวัฒนธรรมไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น ได้พระราชทานนามสกุล ให้บุคคลต่างๆไว้ทั้งหมดประมาณ ๖,๔๓๒ นามสกุล ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้สตรีโสดให้ใช้คำว่า "นางสาว" นำหน้าชื่อ หากแต่งงานแล้วให้ใช้ "นาง" เพื่อสอดคล้องกับ "นาย" ของฝ่ายชาย รวมทั้งคำว่า "เด็กหญิง เด็กชาย" ด้วย

ด้านวรรณกรรมและหนังสือพิมพ์ พระราชนิพนธ์ชิ้นงาน หลายประเภท ทั้งโขน ละคร พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุศาสนีย์ เทศนาปลุกใจเสือป่า นิทานชวนหัว คำประพันธ์ ร้อยกรอง สารคดี และบทความในหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทรงใช้พระนามแฝง อยู่หลายชื่อ เช่น ศรีอยุธยา รามจิตติ พันแหลม อัศวพาหุ เป็นต้น

ปวงชนชาวไทยจึงรวมใจกันถวาย พระราชสมัญญาว่า "พระมหาธีรราชเจ้า" อันหมายถึงมหาราช ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ เพื่อเป็นการยกย่อง และเทิดพระเกียรติคุณแด่พระองค์

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔ UNESCO จึงได้ยกย่องพระองค์ท่าน ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงาน ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก พร้อมกับได้มีพระราชพิธีเปิดอาคาร หอวชิราวุธานุสรณ์ ซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เพื่อเก็บรวบรวมพระราชนิพนธ์ เรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านไว้ให้ประชาชน ได้ค้นคว้าศึกษา อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ จัดแสดงละครพระราชนิพนธ์เครดิต : https://www.facebook.com/siriwanna.jill?fref=ts
 
11-26-2013, 02:26 PM   #4 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน " วันนี้ในอดีต "
"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลดงหลวง กิ่งอำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม

26 November 1979. His Majesty seem during a visit to Dong Luang Sub-district, Nakhon Phanom Province.


เครดิต : http://www.facebook.com/infodivohm
 
11-27-2013, 07:47 AM   #5 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน " วันนี้ในอดีต "
"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรินครรินทรวิโรฒ มหาสารคาม

27 November 1974. Their Majesties, accompanied by Her Royal Highness Princess Sirindhorn, presiding over the Ceremony of Conferring Degrees on Graduates of Sri Nakharinwirot University and visiting with the people of Maha Sarakham Province.เครดิต : Information Division of OHM
 
11-28-2013, 08:55 AM   #6 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน "วันนี้ในอดีต"
"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 November 1985. His Majesty the King granting an audience, at Chitralada Villa, to officials of the Royal Irrigation Department and the members of the Special Coordinating Committee for Royal Development Projects in order to advice them on various aspects of rural development regarding the Northeastern part of Thailand.
 
11-29-2013, 02:40 PM   #7 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน "วันนี้ในอดีต"
"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรโครงการจัดหาน้ำให้พื้นที่บริเวณเขาชะโงกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณเขาชะโงก และบริเวณข้างเคียง รวมทั้งจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนโครงการเกษตรกรรมรวมใจ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองทรายทอง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

29 November 1986. His Majesty the King, accompanied by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, observing a Water Resource Development Project under the initiative of His Majesty, at Khlong Saitong Reservoir, Muang District, nakhon Nayok Province.เครดิต : Information Division of OHM
 
11-30-2013, 08:23 AM   #8 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน "วันนี้ในอดีต"


"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

30 November 1968. His Majesty the King, accompanied by Their Royal Highnesses Princess Sirindhorn and Princess Chulabhorn paid a visit to Kasetsart University.
 
12-02-2013, 08:20 AM   #9 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน "วันนี้ในอดีต"
"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา ไปทอดพระเนตรการแสดงละครเรื่อง "ผู้วิเศษ" จัดโดยชุมนุมนิสิตหญิงร่วมกับองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเก็บเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในพระราชวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ณ โรงละคอนแห่งชาติ

2 December 1975. Their Majesties, in the company of Her Royal Highness Princess Sirindhorn meeting with Her Royal Highness Princess Chulabhorn, organisers, and the cast and crew of the charity play "Phu Wiset", arranged by the Girl Student Group and Students Organization of Kasetsart University on the occasion of the Fourth Cycle Royal Birthday Anniversary, at the National Theatre.
 
12-03-2013, 09:36 AM   #10 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน "วันนี้ในอดีต"

"วันนี้ในอดีต"

เมื่อตอนบ่ายวันที่ 3 ธันวาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อเสด็จ ฯ ตรวจพลแล้ว เสด็จ ฯ ขึ้นประทับบนพลับพลา ผู้บัญชาการทหารบกกราบบังคมทูล ถวายพระพรชัยมงคล แล้วนำทหารถวายสัตย์ปฏิญาณ ภายหลังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท และทรงรับการเคารพจากขบวนทหาร ซึ่งสวนสนามผ่านที่ประทับ

On December 3, 1968, in the afternoon, His Majesty the King was present at the Pavilion, the Royal Plaza and attended the Trooping of the Colours of the Royal Guard Regiments held in honour of His Majesty on the occasion of His Birthday Anniversary. After the Commander-in-Chief of the Army had tendered congratulations to His majesty on behalf of the various units there assembled, the troops took the Oath of Allegiance. Then His Majesty delivered an address and took the salute as the various formations marched past.เครดิต : Information Division of OHM
 
12-03-2013, 09:48 AM   #11 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิับัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช และโรงเรียนบ้านหินตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ หน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วย พร้อมคัดกรองผู้ป่วยโรคที่ต้องรีบบำบัดรักษา เพื่อส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลประจำอำเภอ และประจำจังหวัด โดยมีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๔ คน

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมCr. Otto Manu
ภาพ : กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
12-04-2013, 09:59 AM   #12 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน "วันนี้ในอดีต"

"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2543

4 December 2000. His Majesty the King granting an audience, at Dusidalai Hall on the grounds of Chitralada Villa, to representatives of various associations, organizations, foundations, and educational institutions, who came to pay homage and offer their loyal best wishes and congratulations to His Majesty on the occasion of the Royal Birthday Anniversary.
 
12-04-2013, 06:03 PM   #13 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน

ภาพประวัติศาสตร์ ที่ต้องใช้เวลาสืบค้นถึง ๔๐ ปี

หัวหน้าฝ่ายช่างภาพประจำพระองค์ "นายอาณัติ บุนนาค" ได้บันทึกภาพในวินาทีสำคัญที่กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่ง และเรื่องราวความเป็นมาของภาพต้องใช้เวลาสืบค้นนานถึง ๔๐ ปี


"ที่จังหวัดนครพนม บ่ายวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๔๙๘ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเสร็จสิ้นในช่วงเช้าแล้ว ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งกลับไปประทับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ราษฎรที่รู้ข่าวต่างพากันอุ้มลูกจูงหลานหอบกับมารับเสด็จที่ริมถนนอย่างเนืองแน่น ดังเช่น ครอบครัวจันทนิตย์ ที่ลูกชายช่วยกันนำแม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ วัย ๑๐๒ ปี ไปรอรับเสด็จห่างจากบ้านประมาณ ๗๐๐ เมตร โดยได้จัดหาดอกบัวสายสีชมพูให้แม่เฒ่าจำนวน ๓ ดอก และพาออกไปรอที่แถวหน้า เพื่อให้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทมากที่สด เปลวแดดร้อนตั้งแต่เช้าจนสาย เที่ยงจนบ่าย แสงแดดเผาเอาจนดอกบัวภายในมือเฮี๋่ยวโรย แต่หัวใจรักภักดีของหญิงชรายังคงเบิกบาน

เมื่อเสด็จฯ มาถึงบริเวณสามแยกชยางกูร – เรณูนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หยุดรถพระที่นั่ง เสด็จฯ ลงไปเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ เมื่อเสด็จฯ มาถึงตรงหน้า แม่เฒ่าตุ้มได้ยกดอกบัวสายที่โรยราสามดอกนั้นขึ้นจรดเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโน้มพระองค์อย่างต่ำที่สุด จนพระพักตร์เกือบชิดศีรษะแม่เฒ่า ทรงแย้มพระสรวลและยื่นพระหัตถ์แตะมืออันกร้านคล้ำของหญิงชราชาวอีสานอย่างอ่อนโยน เป็นภาพที่ไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยาย ไม่มีใครทราบว่าได้รับสั่งกับแม่เฒ่าอย่างไร แต่แน่นอนว่าแม่เฒ่าจะไม่มีวันลืม

เช่นเดียวกับในหลวงที่ไม่ทรงลืมพสกนิกรชาวไทย หลังจากเสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ แล้วทางสำนักพระราชวังได้จัดส่งภาพรับเสด็จของแม่เฒ่าตุ้ม พร้อมกับพระบรมรูปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาพระราชทานผ่านทางอำเภอพระธาตุพนม ให้กับแม่เฒ่าตุ้มไว้เป็นที่ระลึก พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ นำความปลื้มปิติยินดี ซึ่งอาจมีส่วนชุบชีวิตให้แม่เฒ่ายืนยาวด้วยความสุขต่อมาอีกถึง ๓ ปี จึงถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่ออายุได้ ๑๐๕ ปี"
ขอบคุณข้อมูลจาก www.gotoknow.org/posts/349681
 
12-05-2013, 06:36 PM   #14 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน "วันนี้ในอดีต"

"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์

5 December 1981. His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn, on behalf of members of the Royal Family, paying homage and offering His loyal best wishes and congratulations to His Majesty the King on the occasion of the Royal Birthday Anniversary during the Grand Audience, at the Amarindra Vinichaya Hall in the Grand Palace.


เครดิต Information Division of OHM
 
12-06-2013, 09:30 AM   #15 (permalink)
ผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาตรฐาน "วันนี้ในอดีต"
"วันนี้ในอดีต"

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

6 December 1981. His Majesty the King offering to His Holiness the Supreme Patriarch on the occasion of the Royal Birthday Anniversary, at the Amarindra Vinichaya Hall in the Grand Palace


เครดิต Information Division of OHM
 
ชุมชนบ้านมหา > เฉลิมพระเกียรติ > เว็บบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ

ตอบกลับ

ป้ายกำกับ
เฉลิมพระเกียรติ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว


Custom Search
ตั้งสายกีต้าร์ ผลสอบ มสธ ซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนดี ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์ การเพาะเห็ดฟาง อาหารอีสาน

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:07 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม