ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้

หัวข้อถูกปิด
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
07-16-2007, 09:36 PM   #1 (permalink)
นักการภารโรง
 
รูปส่วนตัว บ่าวคนเดิม
 
เรื่องฮิตน่าอ่าน ตรวจผลสอบ-มสธ.-ผลสอบ-มสธ.


ตรวจผลสอบ-มสธ.-ผลสอบ-มสธ.


การลงทะเบียน
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบภาคพิเศษ
ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบภาคการศึกษา

รับคำร้องทางอินเทอร์เน็ต
คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
ตรวจสอบสถานะคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่

ตรวจผลสอบ-มสธ.-ผลสอบ-มสธ.

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558


-------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบผลการเรียน
สมัครขอตรวจสอบผลการเรียนที่สอบผ่านผ่านอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบผลการเรียนที่สอบผ่านทั้งหมด

------------------------------------------------------------------


By : www.stou.ac.th/study/bachelor/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/treesorn55
------------------------------------------------------------------
 

09-07-2009, 08:59 PM   #2 (permalink)
นักการภารโรง
เรื่องฮิตน่าอ่าน ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ.

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
4 – 16 พ.ค. 2557 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
17 มิ.ย. – 1 ส.ค. 2557 ลงทะเบียนเรียน
17 มิ.ย. 2557 เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
17 ก.ค. – 30 ก.ย. 2557 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2557 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
15 ส.ค. 2557 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
15 ก.ย. 2557 วันเปิดภาคการศึกษา
16 ต.ค. 2557 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 – 31 ธ.ค. 2557 (เสาร์และอาทิตย์) ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
19 ม.ค. 2558 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
24 – 25 ม.ค. 2558 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
1 – 18 มี.ค. 2558 ลงทะเบียนสอบซ่อม
2 – 3 พ.ค. 2558 วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษา 1/2557
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
13 – 28 พ.ย. 2557 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
29 พ.ย. 2557 – 13 ม.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียน
29 ธ.ค. 2557 – 30 มี.ค. 2558 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
13 ก.พ. 2558 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
15 เม.ย. 2558 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
13 ก.พ. 2558 วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
15 มี.ค. 2558 วันเปิดภาคการศึกษา
1 – 30 มิ.ย. 2558 (เสาร์และอาทิตย์) ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
20 ก.ค. 2558 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
25 – 26 ก.ค. 2558 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
1 – 17 ก.ย. 2558 ลงทะเบียนสอบซ่อม
7 – 8 พ.ย. 2558 วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาพิเศษ/2557
4 – 16 พ.ค. 2558 ดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
1 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค. 2558 วันเปิดภาคการศึกษา
5 พ.ย. 2558 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
7 – 8 พ.ย. 2558 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา

ข้อมูลจาก http://www.stou.ac.th/Offices/ore/re...cCalendar.aspx
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้

หัวข้อถูกปิด

ป้ายกำกับ
ตรวจผลสอบ-มสธ., ปฏิทินการศึกษา มสธ.2554, ผลสอบ มสธ., ผลสอบ-มสธ., มสธ.


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:50 AM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'