ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > ข้อมูลสำคัญ-76-จังหวัด

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
09-25-2007, 10:38 AM   #1 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
 
รูปส่วนตัว มั่วหน่าฮ่าน
 
ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์ ประวัติจังหวัดบุรีรัมย์


จังหวัดบุรีรัมย์
คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

ตราประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติจังหวัดบุรีรัมย์

รูปเทวดาร่ายรำ หมายถึง ดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราปยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข ท่ารำ หมายถึงความสำราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัด ปราสาทหินคือปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งมีกำแพงล้อมรอบ ภายในท้องพระโรงมีเทวสถาน

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 10,321.885 ตร.กม. อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 410 กม. และทางรถไฟ ประมาณ 376 กม.

บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึง ความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการ อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดี และที่สำคัญที่สุดพบกระจาย อยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ หลักฐาน ทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและ ปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้ง ได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผาภาชนะ ดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า "เครื่องถ้วย เขมร" ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 15-18 อยู่ทั่วไป
หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีก ครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมา ในสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งจนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัด ระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ มาจนถึงปัจจุบันนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกฝ้ายคำ (Cochlospermum regium)
ต้นไม้ประจำจังหวัด: กาฬพฤกษ์ (Cassia grandis)

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขต แดนระหว่างไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติจังหวัดบุรีรัมย์

การปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 23 อำเภอ 189 ตำบล 2212 หมู่บ้าน

ประวัติจังหวัดบุรีรัมย์

 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอคูเมือง
 3. อำเภอกระสัง
 4. อำเภอนางรอง
 5. อำเภอหนองกี่
 6. อำเภอละหานทราย
 7. อำเภอประโคนชัย
 8. อำเภอบ้านกรวด
 9. อำเภอพุทไธสง
 10. อำเภอลำปลายมาศ
 11. อำเภอสตึก
 12. อำเภอปะคำ
 13. อำเภอนาโพธิ์
 14. อำเภอหนองหงส์
 15. อำเภอพลับพลาชัย
 16. อำเภอห้วยราช
 17. อำเภอโนนสุวรรณ
 18. อำเภอชำนิ
 19. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 20. อำเภอโนนดินแดง
 21. อำเภอบ้านด่าน
 22. อำเภอแคนดง
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์
 • แหล่งเตาโบราณ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • แหล่งหินตัด อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
 • กู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
 • ปราสาทหนองหงส์ อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 • เขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 • ปราสาทวัดโคกงิ้ว อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์
 • พระพุทธรูปใหญ่ (พระพุทธรูปปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน) อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์
 • อ่างเก็บน้ำกระโดง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์
 • ปราสาทหินเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และสวนนกบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์
 • ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์
 • วนอุทยานเขากระโดง อำเภอ จ.บุรีรัมย์
 • อนุสาวรีย์เราสู้ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์
 • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
 • วัดเขาอังคาร อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์
 • พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์

มื่อนี่เอาซำนี่ก่อน....เดี๋ยวมื่อหลังสิพาไปเที่ยวเด้อ
จังหวัดบุรีรัมย์
 

04-05-2008, 05:08 PM   #2 (permalink)
ธีรวัฒน์ ผู้เจริญ
Guest
ขอบคุณหลายครับ
จากคนบุรีรัมย์:g
 
04-07-2008, 04:05 PM   #3 (permalink)
nayaon
Guest
ขอบคุณครับ คนประโคนชัยครับ....
 
05-27-2008, 07:11 PM   #4 (permalink)
Membership renewed
อ้ายมั่วเจ้าอยู่อำเภอใด๋
 
05-27-2008, 08:09 PM   #5 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
ถามอ้ายติ..น้องหมกฮวก
แต่น้อยๆ อยู่ อ.สตึก
ใหญ่ขึ้น อยู่ อ.แคนดง
ตอนนี่ อยู่ อ.บ้านไร่ อุทัย.....
 
05-27-2008, 08:40 PM   #6 (permalink)
Membership renewed
จักหน่อยเฒ่ามาไปอยู่อุดรนำกันเนาะ
 
05-27-2008, 08:41 PM   #7 (permalink)
Membership renewed
ป๊าดดดด จังหวัดคือมาอำเภอหลายแท้ คะ ...

คนพเนจร ตั๊วนี่เนาะ ....... อยู่บุรีรัมย์ ทำนา มาอุทัย ตัดอ้อย ..อุอุ รวยๆๆ

 
05-27-2008, 09:02 PM   #8 (permalink)
Super Moderator
ดอกฝ้ายคำ หรือ สุพรรณิการ์ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และ ประจำคณะรัฐศาสตร์ รามคำแหง ค่ะ ..ชอบมากกก คิดฮอดอดีต ว่าติ ฮ่าๆๆ ::)

 
05-28-2008, 07:22 PM   #9 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
มิสบ้านมหา 2012
เหอะๆๆๆ บ่ อยากพากษ์ ชีพจรลงเท้า พอกัน กับ อ้ายมั่ว
เกิดอยู่ อุบล ตะว่า

ไปไหย่ อยู่ บุรีรัมย์ ตั้ง 18 ปี

เขมรน้อย ดี ๆ นี่เอง ผุทางนี่ เหอๆๆๆ

นี่ละ บ้าน ขะน้อย ถ่าไผ๋ เคยไปเที่ยว บ้านนี่เลย

สายตรี 2 แหล่งหินตัด อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

พี่อ้ายมั่ว ยังบอกแหล่งท่องเที่ยว บ่เบิดเด้อ เดี๋ยวบอกตื่มให่

อ่างเก็บน้ำ ห้วยเมฆา ต้นน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรัก เข้าทาง บ้านสายตรี 4 อ. บ้านกรวด

อ้างเก็บน้ำ ช่องโอบก ต้นน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรัก เข้าทางบ้านสายโท 1 หรือ บ้านโคกระเหย อ. บ้านกรวด

ถ้าไปอ่างเก็บน้ำช่อง โอบก สามารถเข้าไป จุด สุดเขตแดนสยามได้ สามารถมองเห็น ประเทศกัมพูชา โดยแจ้งทาง ตชด ที่ด่านทางเข้าว่า ขอไปเยี่ยมชมจุด สุดเขตแดน

 
05-28-2008, 07:42 PM   #10 (permalink)
มิสบ้านมหา 2008 - 2009
บ้านเดียวกันตั๋วนิเนาะ อ้ายมั่ว อิอิ

เหนือสุดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมล้ำค่า ตระการตาบุญบั้งไฟ ผ้าไหมสวยนาโพธิ์

ผู้สาวทอผ้าไหม กะมีแต่ ผุ้งามๆๆ


ปล.สาวๆๆกะตาฮัก เด้อ อิอิ เนาะ น้ำตาล ติดกันหละ พุทไธสง แมะ


อั่นแต่ว่า ตัวหมูหวานเอง รอไว้นุ่งผ้าใหมอย่างเดียว ปึกกะหลึน เฮ็ดบ่เป็น ::)::)
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > ข้อมูลสำคัญ-76-จังหวัดคำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:16 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'