ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > อยู่แบบพอเพียง > เกษตรชุมชน

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
11-28-2007, 02:43 PM   #1 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
 
รูปส่วนตัว ฅนภูไท
 
ความเยือกเย็น การปลูกผักหวานป่า


การปลูกผักหวานป่า

การปลูกผักหวานป่า

ชื่ออื่น : ผักหวาน (สุรินทร์) ต้นผักหวาน (สกลนคร) อาลองผักหวาน (ข่า)

ลักษณะ : ไม้พุ่มยืนต้นสูง ๕-๑๐ เมตร อายุหลายปี กิ่งและลำต้นมีใบประดับขนาดเล็ก ลำต้นสีน้ำตาลอ่อนผิวขรุขระ ใบเป็นรูปไข่หรือรูปรี สีเขียวเข้มเนื้อใบกรอบ ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบเป็นรูปลิ่มก้านใบสั้น ช่อดอกเกิดตามกิ่งแก่หรือตามลำต้นที่ใบร่วงไปแล้วแตกกิ่งก้านคล้ายช่อดอกมะม่วงหรือดอกลำไย ดอกมีขนาดเล็กเป็นตุ่มสีเขียวอัดกันแน่นเป็นกระจุก ผลเป็นผลเดี่ยวติดกันเป็นพวงผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีเหลืองอมส้ม ลักษณะผลกลมรี เมล็ดลักษณะคล้ายพุทรา

แหล่งที่พบ : ผักหวานป่าเป็นพืชที่ไม่ชอบแดดจัด ไม่ชอบน้ำมาก ชอบที่โล่ง ดินร่วนปนทราย พบมากตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณที่สูง เชิงเขา ป่าเชิงเขาหรือป่าโปร่ง แหล่งผลิตเป็นการค้า ได้แก่ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และสกลนคร

การปลูกผักหวานป่า

การขยายพันธุ์ : การตอนกิ่ง, การเพาะชำไหล, การเพาะเมล็ด

การปลูก : วิธีการปลูกแบ่งได้ ๓ วิธี คือ

๑.การตอนกิ่ง การตอนกิ่งของผักหวานป่าใช้เวลานาน คือ ประมาณ ๓ เดือน ขึ้นไปผักหวนป่าจุออกรากสีน้ำตาล วิธีนี้มีข้อดี คือ กิ่งที่ได้จะมีขนาดใหญ่ตามความต้องการ

๒.การเพาะชำ โดยการขุดไหลผักหวานป่าที่เกิดจากต้นแม่ หรือตัดรากผักหวานป่า ที่อยู่ในดินซึ่งเป็นรากที่ขยายจากต้นแม่เป็นท่อนๆ ยาวประมาณท่อนละ ๕-๖ นิ้ว นำไปเพาะชำประมาณ ๑ เดือน จะเริ่มแตกกิ่งและยอด

๓.การเพาะเมล็ด นำเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่าที่แก่เต็มที่ขูดเนื้อหุ้มเมล็ดทิ้งและขัดล้าง น้ำให้สะอาด แช่น้ำแยกเมล็ดที่ลอยน้ำทิ้ง นำเมล็ดที่จมน้ำขึ้นผึ่งให้สะเด็ดน้ำคลุกด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรากันรา นำใส่กระดังหรือตะแกรงคลุมด้วยกระสอบป่านที่ชุบน้ำหมาดๆ เก็บในที่ร่มเจาะถุงพลาสติกด้านล่าง เพราะรากจะแทงลงดิน กดเมล็ดให้จมเสมอผิวดินนำไปไว้ใต้ร่มเงาพรางแสง ๔๐-๕๐% เมื่อผักหวานป่า อายุ ๒ เดือนครึ่ง ต้นผักหวานป่าจะสูงประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ผสมน้ำฉีดพ่นทุก ๒ อาทิตย์ เมื่อกล้าผักหวานป่าอายุได้ ๓-๔ เดือน สามารถ ย้ายปลูกได้ในช่วงนี้ รดน้ำให้น้อยลงและให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย ละลายปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรท ความเข้มข้นไม่เกิด ๒% รดต้นกล้าก่อนย้ายปลูกประมาณ ๒ อาทิตย์ และงดให้น้ำ ๑ วัน ก่อนย้ายปลูก ควรเตรียมหลุมปลูกในช่วงเดือนเมษายน โดยขุดหลุมปลูกขนาด ๒๐ x๒๐ x ๕๐ เซนติเมตร ระยะปลูก ๒ x ๒ เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักครึ่งปี๊บ ผสมกับหน้าดิน ฉีกหรือถอนถุงกล้าผักหวานระวังอย่าให้ดินแตกและรากขาด วางต้นกล้าลงกลางหลุมให้ต้นกล้าสูงกว่าปากหลุมประมาณ ๕ เซนติเมตร แล้วพูนดินกลบโคนโดยรอบควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว โดยหว่านกระจายโดยรอบโคนต้นรัศมี ๒๐ เซนติเมตร ต้นละปี๊บ ในช่วงต้นฤดูฝน ปีละครั้งไม่ควรใช้จอบขุดพรวนรอบโคนต้น

การกำจัดวัชพืช ใช้วิธีถอนหรือใช้มีดฟันให้ราบเมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่มทำการตัดแต่ง โดยหักปลายกิ่งแขนงทิ้งไว้ให้เหลือยาว ๑๕-๒๐ เซนติเมตร และรูดใบแก่บางส่วนทิ้งให้เหลือติดกิ่งละ ๓-๔ ใบ พร้อมๆ กับการให้น้ำพอดินชื้น เพื่อให้แตกยอดหลังการตัดยอดออกจำหน่ายให้ใส่ปุ๋ยคอกต้นละ ๑-๒ ปี๊บ หว่านรอบโคนต้นแล้วรดน้ำ

การทำให้ผักหวานป่าออกนอกฤดู ริดใบทิ้ง ช่วงยอดและใบอ่อนก็จะแตกใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม ควรปล่อยให้ต้นผักหวานป่าพักตัว

โรคแมลงที่สำคัญ : หอยทาก มีลักษณะเปลือกบางสีขาว จะอาศัยอยู่ตามพื้นดินที่มีความชุ่มชื้นจะเข้าไปกัดกินยอดอ่อน ใบอ่อน และต้นอ่อน ในระยะต้นกล้าถ้ามีมากจะทำความเสียหายได้

การป้องกันกำจัด


ใช้ส่าเหล้ารด ๒-๓ วัน / ครั้ง


ใช้ปูนขาวโรยโดยรอบแปลงเพาะกล้า เพื่อป้องกันหอยจะเข้ามาทำลายต้นกล้าที่เพาะไว้

การเก็บเกี่ยว : เมื่อผักหวานมีอายุ ๓ ปี จะเริ่มให้ผลผลิต ตัดยอดอ่อนที่แตกออกยาวประมาณ ๑๕-๒๕ เซนติเมตร มาบริโภคหรือจำหน่าย

ส่วนที่ใช้บริโภค : ยอดอ่อน

การปลูกผักหวานป่า


ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด ๓,๔๐๐ บาท / ไร่

ผลผลิตรวม ๒๕๐ กิโลกรัม / ไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ๑๐๐ – ๑๕๐ บาท / กิโลกรัม

รายได้รวม ๒๕,๐๐๐ –๓๗,๐๐๐ บาท / ไร่ / ปี

รายได้สุทธิ ๒๑,๖๐๐ – ๓๔,๑๐๐ บาท / ไร่ / ปี
 

01-04-2008, 11:27 PM   #2 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง
ฮ่วย/มาเป็นตาปลูกง่ายแท้..คือสิกําไรดีเน๊าะครับปลูกครั้งเดียว เก็บได้ตลอดไป
 
01-05-2008, 11:42 AM   #3 (permalink)
น้ำตาล
Guest
อ้ายภูคือเป็นตาลาออกจากงานไปปลูกผักหวานขายแท้ละบัดนิ...::)
 
01-06-2008, 01:38 AM   #4 (permalink)
Super Moderator
รู้จักหม่องขายกิงพันธุ์บ่น่อ บ่าวภู เเนะนำเเน่เด้อค่ะ ..อยากปลูกยุ อิเเม่เลามัก อยากได้จัก100ต้น กพอดอกค่ะ ที่ปลูกบ่หลาย ... ขอบคุณค่ะ 8)
 
01-06-2008, 02:28 AM   #5 (permalink)
ท่องเวบ
สะเดาก็น่าสนนะอ้ายเซียง ปลูกขายโลดอ้าย เดี๋ยวปุ้ยซื้อเอง
ที่เมกาสั่งจากไทยแลนด์เลยแหล่วแต่ว่าเป็นกระปุก
คล้ายๆสะเดาดองมันบ่สด ปุ้ยเลยบ่กล้าซื้อกิน
 
01-06-2008, 08:19 AM   #6 (permalink)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
ไก่น้อยอยู่ โคราช แม่นบ่ ลองติดต่อแปลงทดลอง ผักหวานป่า ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่อ่างห้วยยาง บ.ดอน โคราช เบิ่งเด้อครับ
หรือสิไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://board.dserver.org/a/agritalk/00000291.html กะได้ครับ
 
01-07-2008, 12:33 AM   #7 (permalink)
Super Moderator
อยากกินผักหวานแกงไส่ไข่มดแดง...แซบหลายเน๊าะ
 
03-01-2008, 10:58 PM   #8 (permalink)
Membership renewed
ต้นมันเป็นจังซี่ติ้ผักหวาน ฮู้จักแต่ยามเขาเอามาขาย เป็นตาปลูกตั้วล่ะ ยามนี่เขาขายขีดละ 25 บาทพุ่น กะสิใคกั่วปลูกบักบวบยุตั้วเนาะ โลละสองบาทเอง
 
03-23-2008, 03:29 PM   #9 (permalink)
ฝ่ายบริหารระดับสูง
ปกติจะอยู่ในป่า พ่อเคยเดินไปเก็บ ได้มาแค่ขยุ้มมือ ปัจจุบันมีการปลูกกันแล้ว ครับ
 
03-23-2008, 03:46 PM   #10 (permalink)
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ความเยือกเย็น

ผักหวานเอามาเค็ดแกงเลียงแซ๋บหลาย 8)
 
ชุมชนบ้านมหา > ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น > อยู่แบบพอเพียง > เกษตรชุมชนคำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:26 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'