ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > ข้อมูลสำคัญ-76-จังหวัด

 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
01-31-2008, 11:18 AM   #1 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
 
รูปส่วนตัว บ่าวดอนโบม
 
ประวัติจังหวัดยโสธร (ย่อๆๆ)


ยโสธร มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เกี่ยวกันกับเมือง หนองบัวลุมภู "นครเขื่อนขัณฑ์กาบแก้วบัวบาน" (อดีตอำเภอหนองบัว
ลำภูในจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู) และเกี่ยวพันกับเมืองอุบล กล่าวคือ เมื่องพระเจ้าวอ และผู้เป็นน้องทั้ง 2 คือ
เจ้าคำผงและเจ้าฝ่ายหน้า อีกทั้งเจ้าก่ำ เจ้าทิดพรมได้ยกทัพฝ่าหนีออกจากเมืองหนองบัวลุมภู หลังจากที่เจ้าตา เจ้าเมืองหนองบัวลำภูได้ถูก
ข้าศึกยิงด้วยอาวุธปืน และฟันด้วยดาบจนถึงแก่พิราลัย ขบวนทัพของเจ้าพระวอได้เดินทางตามลุ่มแม่น้ำชีมาพักกับเจ้าคำสูผู้ปกครอง
บ้านสิงห์ท่า (ปัจจุบัน คือ จังหวัดยโสธร ) ภายหลังต่อมาเจ้าพระวอดำริว่าหากอยู่กับเจ้าคำสูแล้ว ถ้าเวียงจันทร์ยกทัพมาก็จะเป็นการลำบาก
และจะเกิดศึกสงครามกันต่อไป เมื่อตกลงกันได้จึงได้พาไพร่พลอพยพลงไปตามลำน้ำมูล และสร้างเมืองใหม่ที่ดอนมดแดงเขตนครจำปาศักดิ์
เมื่อเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตทราบเรื่อง จึงแต่งตั้งให้พระญาสุโพยกกองทัพไปปราบจับเจ้าพระวอฆ่าเสียให้ตาย เจ้าพระวอได้เป็นแม่ทัพรบกับ
พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตจนถึงแก่ความตาย ต่อมาน้ำได้ท่วมดอนมดแดง เจ้าคำผงน้องเจ้าพระวอ จึงมาสร้างเมืองใหม่ที่ดงอู่ผึ้ง และ
มีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ให้ทราบ และได้ตั้งนามเมืองว่า "เมืองอุบล" เพื่อเป็นการรำลึกถึงเมืองเดิมของตน คือเมืองหนองบัวลุมภู จากนั้น
เจ้าคำผงจึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอุบล และได้รับพระราชทินนามว่า "พระปทุมสุรราช"
หลังจากนั้นต่อมา เจ้าฝ่ายหน้าน้องพระปทุมสุรราชเจ้าเมืองอุบลพร้อมกับนางอูสา ไพร่พลญาติวงศาอีกส่วนหนึ่งได้ขอแยกตัวไปอยู่
บ้านสิงห์ท่า ได้ปรับปรุงและสร้างบ้านสิงห์ท่าจนเจริญรุ่งเรือง
พ.ศ. 2325 หลังจากที่เจ้าฝ่ายหน้าได้ไปช่วยปราปกบฎ อ้ายเซียงแก้วเขาโองที่นครจำปาศักดิ์ ตามใบบอกของพระปทุมสุรราช
เจ้าฝ่ายหน้าก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา" ครองนครจำปาศักดิ์ตามบัญชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พ.ศ. 2354 เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติวงศาถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้เจ้าหนู หลานเจ้านครจำปาศักดิ์
สืบไปฝ่ายเจ้าราชวงศ์สิงห์บุตรเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศากลับมาด้วย แนะนำมาก่อเจดีย์บรรจุไว้ที่วัดมหาธาตุ ใกล้กับพระธาตุพระอานนท์
ซึ่งยังปรากฏอยู่จนปัจจุบัน
พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็น "เมืองยโสธร" หรือ
"เมืองยศสุนทร" ให้เจ้าราชวงศ์สิงห์เป็นเจ้าครองเมืองมีราชทินนามว่า "พระสุนทรราชวงศา" เจ้าเมืองคนแรกของเมืองยโสธร
พ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดรูปการปกครองใหม่ เมื่องยโสธรได้รวมเป็นหัวเมืองตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้าหลวงตั้ง
กองว่าราชการอยู่ที่เมืองอุบลขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2443 กระทรวงมหาดไทยได้รวมเข้ากับเมืองอุบลโดยแยกออกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภออุทัยยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอ
คำเขื่อนแก้วและอำเภอประจิมยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอยโสธร
พ.ศ. 2494 กระทรวงมหาดไทยได้ริเริ่มขอตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัด จนกระทั่งถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 จึงได้มีประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 เป็นต้นมา ยโสธรจึงเป็นจังหวัดที่ 71
ของประเทศไทย
 

04-19-2009, 12:04 AM   #2 (permalink)
ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ฟังเพลงที่เล่นด้วยแฟลท Re: ประวัติจังหวัดยโสธร (ย่อๆๆ)

มีสาระและก่าเป็นประโยชน์มากเลยล่ะครับ
 
ชุมชนบ้านมหา > ห้องสมุดบ้านมหา > คลังความรู้ > ข้อมูลสำคัญ-76-จังหวัด


ป้ายกำกับ
ย่อๆๆ


คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาวเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:51 PM


Powered by vBulletin รุ่น 3.8.7 Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
© บ้านมหา.com เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
'