ผ้าผวยและสายลมหนาว - เฒ่าจังไร ศิลปิน บ้านมหาโปรโมชั่น