ถามข่าวคนดี
ขอบคุณเอื้อย อ้ายบ้านมหาทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสนักร้องน้องใหม่